Arhiva: Investigaţii

tr

Schema hoţiilor cu terenuri din Chişinău

Sche­ma prin care auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le sunt depo­se­da­te de tere­nu­ri, des­pre care ZdG a scris în febru­a­rie 2015, a con­ti­nu­at şi în 2016. După lici­ta­ţi­i­le dubi­oa­se din 2014, prin care…

(doc) Moldatsa: Criza milioanelor irosite

Rude ale dem­ni­ta­ri­lor, anga­ja­te prin pro­te­cţie, sala­rii şi pri­me gra­se, lici­ta­ţii dubi­oa­se şi mili­oa­ne de lei chel­tui­ţi ine­fi­cient. Aces­tea sunt doar câte­va din­tre carac­te­ris­ti­ci­le care repre­zin­tă acti­vi­ta­tea din ulti­mii ani…