Arhiva: Investigaţii

tr

(doc) Judecătorii care au decis soarta lui Filat

Un com­plet de jude­că­to­ri de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție, for­mat din Vla­di­mir Timofti, Nadej­da Toma și Con­stan­tin Aler­guș, au res­pins ca inad­mi­si­bi­le recur­su­ri­le depu­se de păr­ți­le din dosa­rul fos­tu­lui…

Secretele şefului de la Moldovagaz

Vasi­le Bot­na­ri, noul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al com­pa­niei moldo-ruse Mol­do­va­gaz, a tri­şat în ulti­mii ani, atun­ci când ocu­pa fun­cţii publi­ce. Aces­ta nu şi-a decla­rat imo­bi­lul de lux în…