Arhiva: Investigaţii

tr

587-cariera-orhei

Schema Şor pentru dezvoltarea Orheiului

Acti­vi­ta­tea cari­e­rei de pia­tră de la Orhei a fost sis­tată după ce pro­pri­e­ta­rii aces­teia au res­pins soli­ci­ta­rea lui Ilan Şor de a livra gra­tis pie­triş pen­tru rea­bi­li­ta­rea pis­tei de la…

587-andrei-pantea

Procurorii implicaţi în dosarul Caramalac

La trei ani de la comi­te­rea fap­tei, Pro­cu­ra­tura Anti­co­ru­pţie l-a reţi­nut, în dimi­neaţa zilei de marţi, 11 octom­brie, pe Andrei Pân­tea, fost prim-adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral. Pro­cu­ro­rii au con­sta­tat în…

587-maia-sandu

CV-ul şi averea Maiei Sandu

Maia Sandu, can­di­data Par­ti­du­lui Acţiune şi Soli­da­ri­tate la fun­cţia de preşe­dinte, locu­ieşte la Chi­şi­nău, într-un apar­ta­ment cu două camere, şi con­duce o Toyota RAV 4. Poli­ti­ci­ana susţine că ambele achi­zi­ţii…

586-andrei-nastase-casa

(foto, doc) Casele candidatului Năstase

Andrei Năs­tase, can­di­da­tul Par­ti­du­lui „Plat­forma Dem­ni­tate şi Ade­văr” la fun­cţia de preşe­dinte, locu­ieşte, aşa cum a scris ante­rior ZdG, într-un imo­bil de mili­oane din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, con­stru­cţia căruia…

584-ghimpu-eurosim

(doc) Averea şi afacerile candidatului Ghimpu

Mihai Ghimpu, can­di­da­tul Par­ti­du­lui Libe­ral la fun­cţia de preşe­dinte al R. Mol­dova, are bene­fi­cii de mili­oane de pe urma com­pa­niei „Euro­sim”, la care este fon­da­tor. Recent, aceasta şi-a întors ben­zi­nă­ria…