Arhiva: Investigaţii

tr

590-moldatsa

(doc) Moldatsa: Criza milioanelor irosite

Rude ale dem­ni­ta­ri­lor, anga­ja­te prin pro­te­cţie, sala­rii şi pri­me gra­se, lici­ta­ţii dubi­oa­se şi mili­oa­ne de lei chel­tui­ţi ine­fi­cient. Aces­tea sunt doar câte­va din­tre carac­te­ris­ti­ci­le care repre­zin­tă acti­vi­ta­tea din ulti­mii ani…

587-cariera-orhei

Schema Şor pentru dezvoltarea Orheiului

Acti­vi­ta­tea cari­e­rei de pia­tră de la Orhei a fost sis­ta­tă după ce pro­pri­e­ta­rii aces­te­ia au res­pins soli­ci­ta­rea lui Ilan Şor de a livra gra­tis pie­triş pen­tru rea­bi­li­ta­rea pis­tei de la…

587-andrei-pantea

Procurorii implicaţi în dosarul Caramalac

La trei ani de la comi­te­rea fap­tei, Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie l-a reţi­nut, în dimi­nea­ţa zilei de marţi, 11 octom­brie, pe Andrei Pân­tea, fost prim-adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral. Pro­cu­ro­rii au con­sta­tat în…

587-maia-sandu

CV-ul şi averea Maiei Sandu

Maia San­du, can­di­da­ta Par­ti­du­lui Acţiu­ne şi Soli­da­ri­ta­te la fun­cţia de preşe­din­te, locu­ieş­te la Chi­şi­nău, într-un apar­ta­ment cu două came­re, şi con­du­ce o Toyo­ta RAV 4. Poli­ti­ci­a­na susţi­ne că ambe­le achi­zi­ţii…