Arhiva: Investigaţii

tr

566-tatiana-vasilica-foto-anatol-matasaru

Anul 2015: Judecătorii la cumpărături

În 2015, jude­că­to­rii din R. Mol­dova, în spe­cial cei care acti­vează în instanţele din Chi­şi­nău, şi-au cum­pă­rat case de mili­oane, apar­ta­mente şi maşini de lux. Unii din­tre ei au bene­fi­ciat,…

566-protestatari1222

Arestaţi „cu spatele”

În dimi­neaţa zilei de 5 mai, curent, poli­ţia a des­cins la domi­ci­li­ile a trei per­soane din Chi­şi­nău şi una din raio­nul Orhei, cărora li s-a adus învi­nu­i­rea de „orga­ni­zare a…

Ochinciuc_si-_Condrea

Scandalul dezinfectanților din România a ajuns la Chișinău

Pro­du­sele com­pa­niei far­ma­ce­u­tice Hexi Pharma sunt omo­lo­gate în R. Mol­dova. Auto­ri­tă­țile însă nu cunosc numă­rul și denu­mi­rea spi­ta­le­lor care folo­sesc pro­duse ale com­pa­niei far­ma­ce­u­tice româ­nești „prinsă” de jur­na­liș­tii de peste Prut…

565-rute-stationate2

Rutele anti-protest

Dumi­nică, 24 apri­lie 2016, mai multe curse inte­rur­bane au fen­tat pro­gra­mul obi­ş­nuit şi nu au mai ajuns în Chi­şi­nău. Altele au făcut acest lucru cu încăl­ca­rea pro­gra­mu­lui, lăsând oame­nii să…