Arhiva: Investigaţii

tr

Secretele şefului de la Moldovagaz

Vasi­le Bot­na­ri, noul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al com­pa­niei moldo-ruse Mol­do­va­gaz, a tri­şat în ulti­mii ani, atun­ci când ocu­pa fun­cţii publi­ce. Aces­ta nu şi-a decla­rat imo­bi­lul de lux în…

Schema hoţiilor cu terenuri din Chişinău

Sche­ma prin care auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le sunt depo­se­da­te de tere­nu­ri, des­pre care ZdG a scris în febru­a­rie 2015, a con­ti­nu­at şi în 2016. După lici­ta­ţi­i­le dubi­oa­se din 2014, prin care…