Arhiva: Investigaţii

tr

575-procurori

Procurori (ne)atestaţi

În ulti­mii doi ani şi jumă­tate, 22 de pro­cu­rori au pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „nea­tes­tat” în urma eva­luă­rii ordi­nare la care au fost supuşi. La ates­ta­rea repe­tată, care a fost pro­gra­mată peste…

575-betisor

(foto, doc) Casa de milioane a familiei Beţişor

În decem­brie 2015, părinţii pro­cu­ro­rei Adri­ana Beţi­şor, care locu­iesc în comuna Cuh­neşti, r. Glo­deni, au cum­pă­rat o casă cu două nive­luri, fina­li­zată în pro­porţie de 84%, la mar­gi­nea Chi­şi­nă­u­lui. Ser­ghei…

572-cofee-time

Fraţii Chirtoacă: Afacerile „de excepţie” continuă

Afa­ce­rile „de exce­pţie” din­tre fra­ţii Chir­toacă şi Pri­mă­ria Chi­şi­nău con­ti­nuă. În febru­a­rie 2016, după ce a izbu­c­nit scan­da­lul tone­te­lor (ghe­re­te­lor) Coffee Time şi dis­po­zi­ţi­i­lor „de exce­pţie” sem­nate de pri­ma­rul Dorin…

571-ruslan-canila

Procurorii judecaţi

Jumă­tate din pro­cu­ro­rii care au fost jude­caţi în ulti­mii trei ani şi jumă­tate, pe numele cărora există sen­tinţe defi­ni­tive, au fost achi­taţi de către instanţele de jude­cată. Din cei şase…