Arhiva: Investigaţii

tr

578-casino

Victimele cazinourilor

În apri­lie, curent, Sil­via Cruc, ori­gi­nară din satul Rezina, raio­nul Ungheni, s-a anga­jat în fun­cţia de casier-operator la un cazi­nou din Ungheni. Deşi nu mun­cea ofi­cial şi avea un sala­riu de…

557-procuratura-generala-pg

Procurori judecaţi (II)

Opt dosare în care figu­rează numele unor pro­cu­rori se află pe rol în instanţele de jude­cată din R. Mol­dova. Şase din­tre aceş­tia sunt învi­nuiţi de coru­pere pasivă, fiind prinşi în…

577-platon-retinut-foto2

Miliardul lui Platon

Pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie şi ofi­ţe­rii Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie afirmă că Vea­ce­slav Pla­ton a obţi­nut, prin scheme ile­gale, 1 mili­ard de lei de la Banca de Eco­no­mii a Mol­do­vei, în urma unor cre­dite…