Arhiva: Investigaţii

tr

572-cofee-time

Fraţii Chirtoacă: Afacerile „de excepţie” continuă

Afa­ce­rile „de exce­pţie” din­tre fra­ţii Chir­toacă şi Pri­mă­ria Chi­şi­nău con­ti­nuă. În febru­a­rie 2016, după ce a izbu­c­nit scan­da­lul tone­te­lor (ghe­re­te­lor) Coffee Time şi dis­po­zi­ţi­i­lor „de exce­pţie” sem­nate de pri­ma­rul Dorin…

571-ruslan-canila

Procurorii judecaţi

Jumă­tate din pro­cu­ro­rii care au fost jude­caţi în ulti­mii trei ani şi jumă­tate, pe numele cărora există sen­tinţe defi­ni­tive, au fost achi­taţi de către instanţele de jude­cată. Din cei şase…

569-cotet-vlad

Mita de la Primărie: Averi și interese

La sfâr­și­tul săp­tămâ­nii tre­cute, fun­cţio­na­rii Vla­di­mir Coteţ, vice­pri­mar de Chi­și­nău, Radu Blaj, șef adjunct al Dire­cţiei gene­rale arhi­tec­tură, urba­nism și rela­ţii fun­ci­are, și Vita­lie Știrbu, inspec­tor prin­ci­pal în cadrul Inspe­cţiei…

568-georghe-botan

Executorul „cu nouă vieţi”

În 2011, fiind acu­zat de impli­care în ata­cul rai­der de la Uni­ver­sal­bank, exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc George Boţan era dis­po­ni­bi­li­zat din sis­tem, printr-un ordin al minis­tru­lui Jus­ti­ţiei de atunci, Oleg Efrim. La…