Ce spune Victor Orândaș despre decizia CSJ

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care judecătorul Victor Orândaș, a fost declarat incompatibil cu funcția detinută. Decizia este irevocabilă și nu poate fi contestată. Victor Orândaș, care acum se află la tratament în SUA, spune că anularea hotărârii CSM era evidentă.

„Era logic și evident ca Hotărârea CSM din 03.11.15 să fie anulată, deoarece a fost adoptată cu încălcarea procedurii. CSM nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru asemenea hotărâre, fapt explicat în Opinia separata a magistratului D.Visternicean. Acum sunt în concediu și fac un curs de tratament. Sunt în SUA. Trebuie mai întâi să decid dacă revin în RM.”, declară Victor Orândaș pentru ZdG.

Orândaş a cerut şi un prejudiciu moral de 50 mii lei „pentru pătarea neîntemeiată a reputaţiei”, Curtea Supremă de Justiţie a respins însă cererea.

Precizăm că magistratul de la Judecătoria Comercială de Circumscripţie, Victor Orândaş, a fost declarat de CSM incompatibil cu funcția detinută şi ulterior demis pe motiv că ar fi aplicat greşit legislația. La 3 noiembrie 2015, ca urmare a unui aviz con­sul­ta­tiv al Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate (SIS), CSM a emis hotă­rârea pri­vind decla­ra­rea aces­tuia incom­pa­ti­bil cu fun­cţia deţi­nută şi a pro­pus şefu­lui sta­tu­lui eli­be­ra­rea sa din fun­cţie.

Membrii CSM au argumentat decizia prin faptul că men­ți­ne­rea în func­ția a lui Orân­daș repre­zintă un risc pen­tru sis­te­mul jude­că­to­resc, din cauză că acesta a fost impli­cat în scan­da­loasa schemă de spă­lare a peste 18 mlr. de dolari din Rusia prin inter­me­diul Mol­do­vei, după ce a eli­be­rat trei ordo­nanțe prin care i-a aju­tat pe ruşi să spele 1,4 mili­arde de dolari. Tot­o­dată, presa a scris des­pre Orân­daş că a fost impli­cat în ata­cu­rile rai­der de la Banca de Eco­no­mii.

Mem­bru­l CSM, Dumi­tru Vis­ter­ni­ci­ean, nu a votat deci­zia din 3 noiem­brie, iar ulte­rior a pre­zen­tat opi­nia sepa­rată, în care sem­na­lează „încăl­ca­rea fla­grantă” de către ple­nul CSM a pro­ce­du­rii de adop­tare a unei hotă­râri, deo­a­rece decizia nu a acu­mu­lat 7 voturi din 12, ast­fel cum pre­vede legi­sla­ția. Mai mult, acesta spune că hotă­rârea poate fi inter­pre­tată drept o  vio­lare a art. 6 CEDO pri­vind drep­tul la un pro­ces echi­ta­bil.

Cu refe­rire la fon­dul cau­zei și fac­to­rii de risc, Vis­ter­ni­cean menționa că „afir­ma­ţi­ile invo­cate, legate de dosa­rele penale, în care chi­pu­rile este impli­cat jude­că­to­rul, aces­tea sunt abso­lut decla­ra­tive, necon­crete şi de ase­me­nea nu pot servi temei pen­tru decla­ra­rea jude­ca­tu­lui O.V. incom­pa­ti­bil cu fun­cţia deţi­nută.”

Foto: Facebook.com


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *