Guvernul a ales noul director al AGEPI. Ce venituri și proprietăți are acesta?

Cabi­ne­tul de miniș­tri au votat în cadrul ședin­ței de astăzi a Guver­nu­lui can­di­da­tu­ra Lili­ei Bolo­can, la func­ția de direc­tor gene­ral al Agen­ți­ei Națio­na­le pen­tru Pro­tec­ția Inte­lec­tu­a­lă (AGEPI).

Aceas­tă deci­zie vine după ce ieri, 30 mai, șeful sta­tu­lui a sem­nat cere­ri­le de demi­sie a libe­ra­li­lor, prin­tre care a fost și Octa­vi­an Apos­tol, fost direc­tor AGEPI.

Lilia Bolo­can a fost direc­tor la AGEPI până în sep­tem­brie 2015 când și-a dat demi­sia.  Con­form decla­ra­ției de veni­tu­ri și pro­pri­e­tă­ți, Lilia Bolo­can a decla­rat că în peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2015 – 28 noiem­brie 2015 a obți­nut un venit de pes­te 435  de mii de lei. Tot­o­da­tă, ea sus­ți­ne că, înce­pând cu anul 2012, are un apar­ta­ment cu o supra­fa­ță tota­lă de 75,5mp și un teren agri­col de 10,07 ha.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *