Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Decizia CSM: Un judecător nou…

Decizia CSM: Un judecător nou la Curtea Supremă de Justiție?

În cadrul ședinței de astăzi, 12 decembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis ca funcția vacantă de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) să fie ocupată de Nina Vascan, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău.

Menționăm că la concursul pentru ocuparea acestei funcții s-a înscris un singur candidat. Candidatura Ninei Vascan urmează a fi propusă Parlamentului pentru aprobare.

Activitatea acesteia a fost apreciată de Colegiul de evaluare cu calificativul „excelent”, iar Colegiul de selecție i-a dat 93 de puncte.

Nina Vascan este judecător la Apel încă din 2003, iar în 2006 a primit „Diploma de Onoare a CSM”. În anul 2013, magistrata a primit Ordinul „Gloria Muncii” din partea președintelui țării de atunci, Nicolae Timofti.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” trei hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Nina Vascan, au fost obiect de examinare la CtEDO.

POPOV (2) c. Moldovei, hotărârea din 6.12.2005, cererea nr. 19960/04, violarea art. 6 (dreptul la un proces echitabil).
MACOVEI ş.a. c. Moldovei, hotărârea din 25.04.2006, cererea nr. 19253/03 ş.a., violarea art. 6 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 al Protocolului adiţional (protecţia proprietăţii B. c. Moldovei, hotărârea din 16/07/2013, cererea nr. 61382/09, violarea art. 3 CEDO – omisiunea autorităţilor de a proteja reclamantul de violenţa fostului soţ; violarea art. 8 CEDO – emiterea unei decizii de către CSJ care a pus reclamantul în situaţia să fie supusă violenţei sau să-şi părăsească locuinţa.

Potrivit declarației de venituri și proprietăți pentru anul 2016, Nina Vascan indică un venit obţinut la locul de muncă de bază de 290.230 de lei, precum și o pensie de 206.171 de lei și alți 27.815 lei obținuți din depuneri la instituțiile financiare. Magistrata declară trei terenuri agricole și o casă de locuit în raionul Râșcani, obținute în naul 2014 prin moștenire. Familia Vascan deține un apartament cu suprafața de 121,80 m.p., cumpărat în anul 2014.