Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Curtea Constituțională: Atragerea la răspundere…

Curtea Constituțională: Atragerea la răspundere penală în lipsa prevederilor legale – neconstituțională

La 22 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 125 lit. b) din Codul penal, articolelor 7 alin. (7), 39 pct. 5) 313 alin. (6) din Codul de procedură penală și a unor prevederi ale  articolele 2 lit. d) și 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție .

La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate ridicată de avocatul Igor Chiriac  în dosarul penal nr.21r-170/16, aflat pe rolul Curții de Apel Chișinău.

Autorul excepției de neconstituționalitate a solicitat exercitarea controlului constituționalității unor prevederi din Codul penal, Codul de procedură penală și Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție, după cum urmează:

1)    Prevederile contestate din Codul penal:

–       articolul 125 lit. b) potrivit căruia prin desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător urmează a se înțelege și „desfăşurarea unor genuri de activitate interzise de legislaţie”.

Publicitate
Publicitate

 

2)    Prevederile contestate din Codul de procedură penală:

–       articolul 7 alin.(7) potrivit căruia „Hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în chestiunile privind aplicarea prevederilor legale în practica judiciară au caracter de recomandare pentru organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti.”;

–       articolul 39 pct.5) potrivit căruia Curtea Supremă de Justiție „adoptă hotărâri explicative în chestiunile de practică judiciară a aplicării uniforme a legislaţiei penale şi procesual penale”;

–       prevederile articolului 313 alin. (6) în partea în care încheierile judecătorului de instrucție sunt irevocabile și nu pot fi contestate. 

 3)    Prevederile contestate din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție:

–       articolul 2 lit. d) potrivit căruia Curtea Supremă de Justiție „dă explicaţii din oficiu în chestiunile de practică judiciară ce nu ţin de interpretarea legilor şi nu au caracter obligatoriu pentru judecători”;

–       articolul 16 lit. c) în partea în care Curtea Supremă de Justiție adoptă hotărâri cu caracter explicativ.

 

Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins că prevederile contestate sunt contrare articolelor 1 alin. (3), 4, 6, 8 alin.(1), 20, 21, 22, 23 alin.(2), 26, 54, 66 lit. c), 116 alin.(1) și 119 din Constituţie.

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a admis parțial excepţia de neconstituţionalitate ridicată de avocatul Igor Chiriac în dosarul nr.21r-170/16, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

a recunoscut constituțional articolul 125 litera b) din Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, în măsura în care, în redacţia actuală, nu este interpretat ca incriminând fapta desfăşurării activităţii de întreprinzător fără licenţă.

a declarat inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate în partea referitoare la controlul constituţionalităţii articolului 313 alin. (6) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003.

a sistat controlul constituţionalităţii articolelor 7 alineatul (7) și 39 punctul 5) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 şi articolului 2 litera d) și sintagmei  „și adoptă hotărâri cu caracter explicativ” de la articolul 16 litera c) ale Legii nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Vedeți aici motivarea judecătorilor.

 

 

Publicitate
Publicitate