Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Forța Fermierilor: „Ministerul Agriculturii și…

Forța Fermierilor: „Ministerul Agriculturii și AIPA au toate motivele juridice și sunt obligați să anuleze acea circulară ilegală și abuzivă, care a complicat extrem procedura depunerii dosarelor pentru compensații”

Sursa: madrm.gov.md

Ministerul Agriculturii și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) ar avea toate „motivele juridice” și ar fi „obligați” să anuleze „acea circulară ilegală și abuzivă, care a complicat extrem procedura depunerii dosarelor pentru compensații și a bulversat atmosfera în rândurile agricultorilor”, susțin reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor”.

Reacția reprezentanților agricultorilor vine în contextul unui comunicat de presă publicat de Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM), în care instituția vine cu precizări privind recomandarea de audit.

CCRM menționează că, în Raportul auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020, aprobat prin Hotărârea nr.64 din 22 decembrie 2022, Curtea de Conturi a înaintat Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare recomandarea „la elaborarea reglementărilor noi, să includă în componența dosarelor actele ce certifică proprietatea sau folosința terenurilor agricole, în vederea … excluderii riscului de acordare dublă a subvențiilor/compensațiilor, inclusiv proprietarilor și gestionarilor terenurilor agricole”. 

„Această recomandare derivă din constatarea privind imperfecțiunea cadrului normativ, care nu prevedea cerința de prezentare a actelor confirmative privind deținerea în proprietate sau folosință a terenurilor la solicitarea privind acordarea compensațiilor. Prezentarea actelor confirmative ar permite verificarea faptului dacă terenul respectiv este deținut în proprietate sau este utilizat de terți sub diferite forme (comodat/arendă). Situația constatată poate crea condiții pentru apariția riscurilor de achitare dublă din bugetul de stat a compensațiilor pentru aceleași suprafețe în aceleași scopuri, cererile de acordare a ajutorului financiar fiind înaintate şi de proprietar, şi de utilizatorul real al acestora”, se arată în comunicatul publicat miercuri, 30 august, de Curtea de Conturi.

Potrivit Forței Fermierilor, riscul de achitare dublă a compensațiilor arendașilor și proprietarilor terenurilor agricole „se exclude categoric din start”, având în vedere conceptul mecanismului de acordare a compensațiilor.

„Asociația Forța Fermierilor a luat act de ultimul comunicat al Curții de Conturi, care este, în opinia organizației noastre, unul absurd.

Îi informăm pe cei de la Curtea de Conturi că solicitanții de compensații sunt agenți economici, care sunt obligați să prezinte la depunerea dosarelor rapoartele statistice 4 AGR și extras din Registrul persoanelor juridice sau copia certificatului de înregistrare pentru gospodăriile țărănești. Evident că proprietari de terenuri agricole-persoanele fizice nu dispun de aceste documente. Totodată, la acordarea motorinei se prezintă și copiile actelor de secetă, care nu pot fi întocmite de două ori pe aceeași suprafață.

Mai mult ca atât, Regulamentele privind repartizarea ajutorului de stat  prevăd că la prezentarea dosarelor pentru sprijin se anexează documentele confirmative, eliberate de către administrațiile publice locale, care certifică deținătorilor de terenuri cu indicarea numerelor cadastrale. Orice repetare a acestor numerelor poate fi verificată de către colaboratorii Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și acest proces ar fi mult mai simplu, decât controlul miilor de extrase pentru parcelele de terenuri, care sunt solicitate la moment în mod ilegal”, subliniază Forța Fermierilor.

Asociația „Forța Fermierilor” a pichetat miercuri, 30 august, Ministerul Agriculturii (MAIA) și Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA). Protestatarii au cerut autorităților debirocratizarea procesului de depunere a dosarelor pentru compensații și motorină, după ce AIPA a cerut acte suplimentare la depunerea dosarelor pentru compensații și motorină.

„Acțiunea inițiată de AIPA contrar legii, este intenționată în contextul ultimelor declarații iresponsabile ale ministrului agriculturii în privința rolului culturilor cerealiere în agricultura R. Moldova.

(…) AIPA cere un document neprevăzut de regulamente. (…) Pentru fiecare parcelă de pământ, agricultorii vor fi nevoiți să aducă extrase din Registrul contractelor de arendă de la primării, cu indicarea numărului cadastral, cu indicarea numelui și prenumelui proprietarului de la care este arendată parcela și termenul arendei. Asta înseamnă că unii agricultori unde terenurile agricole sunt parcelate excesiv, trebuie să aducă mii de extrase. Prezentarea acestor documente ar fi foarte dificilă pentru agricultori, mai ales că sunt în toi lucrările agricole”, a precizat anterior pentru ZdG, Alexandru Slusari, liderul Asociației „Forța Fermierilor”.

Fermierii micro și mici, afectați de crizele anului 2022, vor fi ajutați de Guvern. În acest sens, Cabinetul de miniștri a alocat 200 milioane de lei – bani care vor fi distribuiți prin intermediul Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, după colectarea cererilor de ajutor. Cuantumul financiar stabilit pentru fiecare solicitant „va facilita prelucrarea și pregătirea terenului pentru perioada imediat următoare, va îmbunătăți situația financiară și nu va permite intrarea în insolvabilitate a circa 3 000 de fermieri, cu suprafețe în posesie de până la 1500 ha”, potrivit Executivului.