Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Cum (nu) au votat foștii…

Cum (nu) au votat foștii președinți ai R. Moldova?

Foștii președinți ai R. Moldova fie nu au votat, fie au făcut-o în anonimat, departe de camerele de luat vederi și opinia publică. Vladimir Voronin, cel mai longeviv președinte al R. Moldova nu și-a exprimat dreptul la vot. 

Mircea Snegur, primul președinte al R. Moldova nu a răspuns la apelurile insistente ale ZdG, pentru a ne  spune dacă și pentru ce/cine a votat.

La telefonul lui Petru Lucinschi, persoana care a răspuns, ne-a anunțat că fostul președinte nu este în R. Moldova. Acesta a evitat să ne spună în ce țară este acesta, dar a precizat că, din informațiile pe care le are, ultimul președinte ales de popor și-a exercitat dreptul la vot.

Vladimir Voronin, cel mai longeviv președinte pe care l-a avut R. Moldova NU a votat. „Mem­brii PCRM boico­tea­ză ale­ge­ri­le, sus­ți­nă­to­rii –  cine și cum doreș­te. O să vedem până la sfâr­și­tul zilei cum o să vote­ze ale­gă­to­rii din R. Mol­do­va și care vor fi încăl­că­ri­le. Urmă­rim infor­ma­ți­i­le des­pre pre­zen­ța cetă­țe­ni­lor la urne­le de vot: marea par­te din­tre cei care nu se pre­zin­tă boico­tea­ză ale­ge­ri­le”,  a men­țio­nat Ele­na Bod­na­ren­co. „Vom boico­ta ale­ge­ri­le, deo­a­re­ce nu sunt con­sti­tu­țio­na­le. Pre­șe­din­te­le ales va fi nele­gi­tim. Noi nu putem să mer­gem la ceea ce nu este legi­tim, nu sun­tem de acord cu ceea ce se petre­ce în Par­la­ment. Am dis­cu­tat seri­os timp de patru ore pe aceas­tă temă şi am ajuns la o sin­gu­ră con­clu­zie: numai boico­tul ale­ge­ri­lor de către oame­nii va fugă­ri de la guver­na­re aceas­tă gru­pa­re criminal-mafiotă. Vom vor­bi cu ale­gă­to­rii să nu iasă deloc la urne­le de vota­re”, decla­ra ante­ri­or lide­rul PCRM Vla­di­mir Voro­nin.

Nicolae Timofti, președintele în exercițiu al R. Moldova a votat împreună cu soția. Acesta însă a fost laconic. „Am votat pentru liniște și pace în R. Moldova”, a precizat Timofti.  „Nu am venit să fac conferinţă de presă, dar să votez. Am votat şi atât. Daţi-mi voie să plec că am alte probleme”, le-a mai zis Timofti jurnaliştilor, în timp ce pleca de la secția de votare.

CITIȚI ȘI: Cum au fost aleși președinții R. Moldova

Publicitate
Publicitate