Proteste anti-Cobzon şi tricouri negre pe 9 mai

Plat­for­ma Civi­că Acțiu­nea 2012 a anu­nţat două zile de pro­test, pe 7 şi 8 mai, în legă­tu­ră cu lip­sa de ati­tu­di­ne din par­tea auto­ri­tă­ţi­lor loca­le din Chi­și­nău pri­vind  anu­la­rea sau modi­fi­ca­rea locu­lui desfă­şu­ră­rii con­cer­tu­lui orga­ni­zat de Amba­sa­da Rusi­ei în Pia­ța Marii Adu­nări Națio­na­le.

Mem­brii Plat­for­mei Civi­ce Acțiu­nea 2012 vor ini­ția acțiuni de pro­test în fața pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău, la data de 7 și 8 mai, înce­pând cu ore­le 10:00, prin inter­me­di­ul căro­ra se va cere:

– anu­la­rea sau modi­fi­ca­rea loca­ți­ei con­cer­tu­lui, orga­ni­zat de către Amba­sa­da Rusi­ei în PMAN, spre a nu pro­fa­na însem­nă­ta­tea locu­lui, care a deve­nit în timp un sim­bol al lup­tei pen­tru lim­bă, iden­ti­ta­te și ide­pen­den­ță față de URSS;

– decla­ra­rea zilei de 9 mai – zi de doliu, în memo­ria tutu­ror osta­și­lor căzu­ţi în tim­pul celui de-Al II-lea Răz­boi Mondi­al.

De ase­me­nea, mem­brii Plat­for­mei Civi­ce Acțiu­nea 2012 vor ini­ția, joi, 9 mai, înce­pând cu ora 11:30, în fața Monu­men­tu­lui lui Ște­fan cel Mare, o acțiu­ne de come­mo­ra­re a tutu­ror osta­și­lor basa­ra­beni căzuți pe câm­pul de lup­tă în tim­pul celui de-al II-lea Răz­boi Mondi­al, dar şi a tutu­ror vic­ti­me­lor regi­mu­lui sovi­e­tic din Basa­ra­bia. Toţi par­ti­ci­pan­ții se vor pre­zen­ta în tri­co­uri negre în semn de doliu pen­tru vic­ti­me dar şi pen­tru a amin­ti încă o dată că Pia­ța Marii Adu­nări Națio­na­le, locul de unde a por­nit lup­ta pen­tru renaș­te­rea națio­na­lă, încă mai repre­zin­tă un sim­bol al liber­tă­ții noas­tre.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Veaceslav

    Sunt dea­cord cu mani­fes­tan­tii de ce? rusii sa faca con­cer­te la noi aca­sa fca la ei in 40 au venit au facut depor­tari apoi au au luat bar­ba­tii la lup­te impo­tri­va Ger­ma­niei dupa ce au capa­tat vic­to­ria la Ber­lin au venit la noi in Bsa­ra­bia au omo­rit au depor­tat in sebe­ria, cine? come­mo­rea­za pe ai nos­tri mii de Baa­ra­beni dupa 1945 impus­cati omo­ri­ti schi­ju­i­ti dusi in Sibe­ria copii batrini mame bar­bati, rusii nici nu recu­nosc cri­me­le lor dar pina la ziua de azi vin si fac vese­lie si con­cer­te la noi, unde ei au omo­rit. Mai mult e vina noas­tra vin straini din Rus­sia fac ce vor aici unde semai vede inca oda­ta ce vor sa faca la 9 mai in Pae­ta Marii Adu­na­rii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *