Comuniştii din Bălţi împotriva Marşului Unirii

Mar­sul de asta­zi tine­ri­lor uni­o­nis­ti din Bal­ti nu a putut sa ajun­ga la des­ti­na­tia fina­la (monu­men­tu­lui lui Ste­fan cel Mare si Sfant), fiind oprit de o coloa­na de contra-manifestanti, mem­brii ai Par­ti­du­lui Comu­nis­ti­lor.
In ciu­da fap­tu­lui ca Pri­ma­ria din Bal­ti nu a dorit sa le auto­ri­ze­ze actiu­nea, repre­zen­tan­tii din Bal­ti ai Plat­for­mei civi­ce Actiu­nea 2012 au cas­ti­gat in instan­ta de jude­ca­ta drep­tul de a mar­sa­lui cu dra­pe­le tri­co­lo­re pen­tru a mar­ca 94 de ani de la vota­rea Moţiu­nii Adu­nă­rii gene­ra­le a Zem­stvei din dis­tric­tul Bălţi prin care se cerea Sfa­tu­lui Ţării vota­rea necon­di­ţio­na­tă a Uni­rii Basa­ra­biei cu Româ­nia.
Impo­tri­va legii s-au pus mem­bri ai Par­ti­du­lui Comu­nis­ti­lor din Bal­ti, care au blo­cat tra­se­ul mar­su­lui. Pen­tru a evi­ta vio­len­te­le care ar fi putut apa­rea, tine­rii au mers la bus­tul lui Mihai Emi­ne­scu de pe Ale­ea Cla­si­ci­lor unde au depus flo­ri si au into­nat can­te­ce ale regre­ta­ti­lor Ion si Doi­na Aldea Teo­do­ro­vi­ci.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

10 comentarii

 1. DACUL

  Ocu­pan­tii rusi isi fac de cap pe paman­tul nostru.Unde esti tu Ste­fan voda sa vezi mos­ca­lii cum isi fac de cap ,sa ridi­ci sabia drep­ta­tii si sa-i tri­mi­ti in pus­tia de unde au venit .Comen­tez ce a gava­rit Voro­nin:” “un act de tră­da­re” Pai pe cine a tra­dat Filat pe voi colo­nis­tii rusi adu­si in Basa­ra­bia de bol­se­vi­ci sau pe roma­nii mol­do­ve­ni care au fost urca­ti in cami­oa­ne de rusi si dusi in Sibe­ria unde le-a putre­zit oasele.Mars afa­ra tu esti tra­da­tor si dus­ma­nul roma­ni­lor moldoveni.Nu mai des­chi­de gura ca pute a vod­ka .Va e fri­ca ca s-au tre­zit mol­do­ve­nii si nu mai vor sa fie slu­gi­le voastre.Sfarsitu vos­tru e aproape.Unirea se va face cat de curand.

 2. vlad

  Cred ca trea­ba noas­tra este sa nu mai cala­to­rim in Rusia ci doar spre ves­tul si sudul Euro­pei.

 3. Voluntarul

  video:
  http://vox.publika.md/politica/%D0%B2-%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-publikatv-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B9-184531.html
  Remar­ca­ti ca aces­te pre­cu­pe­te vân­za­toa­re rusa­fo­n­ce de dru­mul mare, care arun­ca cu buca­ti de ghia­ta in tine­rii mol­do­ve­ni folo­sesc nis­te inju­ra­tu­ri de beti­va­ni:
  cuvân­tul lor pre­fe­rat est “PIDARAZI”.
  Asta e cul­tu­ra lor ruseas­ca
  adu­sa in Mol­do­va de ocu­pa­tia ruseas­ca in 1940 ?
  Asa a fost si in mar­tie 1992,
  când caza­cii cu o rusa­fo­n­ca Andre­e­va din Transis­tria
  au ince­put sa UCIDA mol­do­ve­nii din sate­le de la Nis­tru. pen­tru ca doream alfa­be­tul latin,
  Tri­co­lo­rul si Re-Unirea cu Româ­nia.
  Va dati seam in ce rea­li­ta­te exis­tam noi /
  Fiind uci­si de ocu­pan­tii fiind­ca vrem sa fim ceea ce sun­tem, si nu ne lasam rusi­fi­ca­ti in con­ti­nu­a­re.

 4. Veghetorul

  Sa le punem pe toa­te la loc.
  Deci, mar­sul uni­o­nis­ti­lor afo­st auto­ri­zat totu­si. Cel al gru­pa­ri­lor de tero­ris­ti comu­nis­ti nu a fost auto­ri­zat in pre­a­la­bil.
  Cine este avo­ca­tul care ii va da in jude­ca­ta pe comu­nis­ti la CEDO,
  si pe func­tio­na­rii de la Pri­ma­ria din Bal­ti, pen­tru dis­cri­mi­na­rea pou­la­ti­ei bas­ti­na­si con­tra ocu­pan­ti­lor rusi?

 5. vlad

  SUB ACOPERIREA DEMOCRATIEI NESIMTITII VINETICI , IBRATISATI CU RATACITII MANCURTI , ISI FAC DECAP ,deo­a­re­ce prea rab­da­to­ri sun­tem noi ,bas­ti­na­sii…

 6. roman pina la moarte

  dum­ne­zeu e cu noi roma­nii totul depin­de de noi roma­nii de pe ambe­le malui ale pru­tu­lui ,de voin­ta noas­tra de uni­ta­te ,jos fron­ti­e­ra rusi­ni care depar­te popo­rul roman ,jos pac­tul ribentrop-molotov ,basa­ra­bia pamnt roma­ne­sc locu­it de roma­nii mol­do­ve­ni ,raze­si lui ste­fan cel mare si sfint ,uni­re nea­mu­lui roma­ne­sc cit mai repe­de ,adu­ce­rea la sinul patri­ei mama roma­nia a fii­lor rapi­ti de ocu­pan­ti inva­zo­ri rusi ,toa­te teri­to­ri­i­le roma­ne­s­ti buco­vi­na de nord si basa­ra­bia sfin­ta roma­ne­sca

 7. TOADER

  DEZBATERE
  zia­rul „ADEVĂRUL“:
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Româ­ni şi basa­ra­be­ni au stri­gat la Iaşi “Vrem uni­re!”.
  Voi vă dori­ţi uni­rea cu Româ­nia?
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  http://www.adevarul.ro/moldova/actualitate/DEZBATERE-ADEVARUL-Romani-Vrem-Romania_0_657534381.html

 8. IOn di la Iesi

  Asta suna a cen­zu­ra, cum adi­ca sa pro­be administratorul?halal libertate.Sunati-l pe Voro­nin, poa­te va da apro­ba­re

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *