Principală  —  Ediţia PRINT  —  Ştiri vechi   —   Astăzi, Muruianu chemat în instanţă

Astăzi, Muruianu chemat în instanţă

Examinarea contestatiei IDOM impotriva Hotararii CSM prin care care a fost admis recurusl judecatorului Ion Muruianu – MARTI, 24 August 2010, ora 10.30, Curtea de Apel Chisinau, judecator Marina Anton, arată un comunicat IDOM.

Marti, 24 August 2010, ora 10.35, Curtea de Apel Chisinau (judecator Marina Anton) va examina cererea de chemare in judecata depusa de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova si BAA „Avocatii Publici” impotriva Hotararii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 280/19 din 22 iunie 2010.

 Prin Hotararea în cauză, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis contestatiile judecatorilor Curtii Supreme de Justitie (CSJ), Ion Muruianu, Vasile Ignat si Vasile Cherdivara, declarate impotriva hotararilor Colegiului disciplinar de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii nr.8/7 din 21 mai 2010 si nr.9/9 din 11 iunie 2010, cu casarea acestor hotarari si incetarea procedurii disciplinare pe cazul dat.

 Colegiul disciplinar a constatat abaterile disciplinare si a propus CSM, dupa cum urmeaza:

– aplicarea in privinta judecatorului Curţii Supreme de Justitie, Vasile Cherdivara, sanctiunea disciplinara sub forma de mustrare aspra;

– aplicarea fata de judecatorul Curtii Supreme de Justitie, Vasile Ignat, sanctiunea disciplinara sub forma de retrogradare;

– aplicarea fata de judecatorul Curtii Supreme de Justitie, Ion Muruianu, sanctiunea disciplinara de eliberare din functia de judecator.

 In cererea de chemare in judecata se invoca faptul ca Hotararea CSM nr. 280/19 din 22 iunie 2010 a fost adoptată cu incalcarea procedurii, deoarece a fost considerată adoptata fara a fi intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea hotararilor CSM. Potrivit art. 24 alin. (1) a Legii cu privire la CSM, Hotararile CSM sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor sai. Din continutul Hotararii CSM nu reiese numarul de voturi in baza carora a fost adoptata Hotararea. In opinia separata, dl Dumitru Visterniceanu, presedinte al CSM mentioneaza ca nu a fost intrunit cvorumul. Odata ce numărul voturilor expres indicate în lege nu au fost intrunite, hotararea nu putea fi considerata ca fiind adoptata. Astfel, a fost încalcata procedura la adoptarea actului (art. 26 alin 1 c) Legea contenciosului administrativ).

 Hotararea CSM nr. 280/19 din 22 iulie 2010 este contradictorie chiar propriei practici, care deja a format o practica de sanctionare diciplinara a judecatorilor pentru adoptarea hotararilor necontestate, respectiv în vigoare. De exemplu, prin Hotărârile nr. 8/1 şi 9/1 din 12.01.2010; nr. 125/10 din 23.03.2010; nr. 193/13 din 26.04.2010, s-au constatat abaterile disciplinare desi hotararile emise anterior de ei nu au fost anulate.

 La momentul intentarii procedurii disciplinare, judecatorul Ion Muruianu nu era presedinte al CSJ, respectiv nu era necesara contra-semnarea Dispozitiei de intentare a procedurii disciplinare de catre alti doi membri ai CSM, conform prevederilor art. 24 (alin. 1) a legii cu privire la CSM. La 27 aprilie 2010 Curtea Constitutionala a adoptat Hotararea nr. 11, prin care: „… 1. Declara drept neconstitutionala Hotararea Parlamentului nr.30-XVIII din 4 martie 2010 „Privind eliberarea din functie a Presedintelui Curtii Supreme de Justitie….” Conform art. 26 alin. (7) a Legii privire la Curtea Constitutionala, Hotararile Curtii Constitutionale produc efect numai pentru viitor.

 Comunicat IDOM