Tarifele la gazele naturale: între majorări justificate şi hotărâri ilegale

Agenţia Naţională pentru Reglementarea în Energetică a abrogat propria decizie din luna iulie cu privire la majorarea tarifului la gazele naturale şi a aprobat unul nou. Astfel, tariful mediu este de 6.222 de lei pentru o mie de metri cubi, cu 9,8% mai mare decât cel în vigoare.

ANRE a decis să majoreze tarifele la energia electrică şi gazele naturale la 18 iulie, curent. Ulterior, pe 3 septembrie, Consiliul de Administraţie al ANRE a suspendat, pe un termen de 60 de zile, hotărârea, iar pe 30 septembrie, a anunţat efectuarea auditelor la companiile importatoare şi distribuitoare de energie electrică şi gaze naturale.

În acelaşi timp, mai mulţi experţi, dar şi foşti directori ANRE susţin că majorarea tarifelor nu este justificată, iar Hotărârea privind aprobarea tarifelor reglementate de distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale este ilegală.

544-tabel12ANRE, chemată în judecată

Potrivit fostului şef al ANRE, Nicolae Răileanu, decizia de a majora tarifele la gaze, adoptată la 18 iulie, este ilegală „prin faptul că este nefondată economic şi neîntemeiată juridic”.

„Din start, nu s-a respectat procedura. Conform Legii cu privire la gazele naturale, Hotărârea pe care aveau de gând să o adopte, trebuia întâi plasată pe site şi adusă la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte, pentru ca să se expună asupra ei experţii, consumatorii. Acest lucru n-a fost făcut. Ei au aprobat-o în aceeaşi zi”.

Fostul director ANRE a declarat că, imediat ce Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial, a înaintat Consiliului de Administraţie al Agenţiei o cerere prealabilă prin care a solicitat anularea Hotărârii nr. 154/ 2015.

Deşi termenul legal stabileşte 30 de zile pentru a răspunde solicitării, CA ANRE a emis un răspuns cu şase zile întârziere. Potrivit lui Răileanu: „Am primit un răspuns evaziv, care nu lămureşte nicio chestiune. Ei au răspuns la cu totul alte întrebări acolo. Eu înţeleg, o fi fost făcut de subalterni, fără a consulta consiliul de administraţie”.

Ulterior, ex-preşedintele ANRE a atacat în judecată instituţia, iar prima şedinţă, din 10 noiembrie, a fost amânată, pe motiv că, conducerea ANRE nu ar fi primit citaţia. Şedinţa din 13 noiembrie 2015 a fost amânată pentru 21 decembrie, deoarece Judecătoria sectorului Râşcani a acceptat demersul ANRE de a atrage în calitate de interceptori întreprinderile afiliate ale companiei „Moldovagaz”.

Totodată, instanţa a respins un demers al reclamantului prin care acesta solicita permisiunea ca doi intervenienţi să participe la şedinţa de judecată. Este vorba despre fostul director general al ANRE, Victor Parlicov, şi expertul economic Sergiu Tofilat. Instanţa şi-a justificat decizia prin faptul că aceştia ar putea avea interese în dosar.

„Printr-un alt demers, am solicitat să fie suspendată hotărârea de majorare a tarifului până la o hotărâre definitivă a instanţei de judecată. Acest demers a fost respins, ceea ce mă face să cred că instanţa are un comportament părtinitor şi probabil că la şedinţa următoare eu voi declara recurs”, a spus Nicolae Răileanu, după şedinţa de judecată.

În şedinţă, ANRE a aprobat unele tarife, în Monitorul Oficial figurează altele

În cererile sale, fostul director semnalează faptul că membrii Consiliului de Administraţie, în cadrul şedinţei publice, au declarat şi votat în favoarea unor cifre care ar fi stat la baza majorării tarifului la gazele naturale, dar în hotărârea publicată în Monitorul Oficial au apărut absolut alte cifre, majorate, fapt ce contravine prevederilor art. 26 lit. c) din Legea contenciosului administrativ.

„Dacă o cifră nu corespunde, se mai dă crezare, dar dacă sunt şase cifre, acesta este motiv de a anula hotărârea”, a declarat Răileanu.

Mai mult, Nicolae Răileanu susţine că „un factor important la calcul l-a avut cursul valutar: în şedinţă s-a declarat că s-a luat ca bază cursul valutar de 18, 2176 MDL/USD, iar în nota informativă de pe site se spune că s-a luat cursul mediu de 19,30 MDL/USD pentru tot anul”.

Potrivit lui Răileanu, ultima dată tariful a fost aprobat în 2011, iar de atunci Gazprom a redus de trei preţul la gazele naturale, de aceea, „chiar în cazul deprecierii leulului, preţul trebuia să rămână la acelaşi nivel, dar dacă nu mai era furat şi miliardul, în genere, trebuiau reduse tarifele”.

O altă încălcare identificată de fostul şef se referă la suspendarea de către ANRE, la 3 septembrie, pe un termen de 60 de zile, a Hotărârii privind noile tarife. „Ceea ce au făcut ei, adică suspendarea pentru un termen de 60 de zile a hotărârilor din 18 iulie, este ilegal, deoarece ANRE nu are dreptul să ia astfel de decizii. Conform Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRE, intrată în vigoare la începutul anului 2013, Agenţia are dreptul doar la aprobare, nu şi la suspendare”, a declarat Răileanu.

Cifrele ANRE

În scrisoarea de răspuns a CA ANRE la cererea lui Răileanu, au fost expuse mai multe argumente în favoarea reglementării tarifului, însă nu a fost explicată diferenţa dintre cifrele enunţate în şedinţă şi cele publicate în Monitorul Oficial.

Cu referire la aplicarea cursului de schimb al monedei naţionale, Consiliul de Administraţie a decis ca pentru cheltuielile materiale din componenţa tarifelor pentru serviciile de transport, distribuţie şi de furnizare să fie aplicat cursul mediu anual de 19,30 lei/USD, indicat în prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici, publicată de Ministerul Economiei. Totodată, pentru determinarea costului gazelor naturale din import s-a aplicat rata de schimb înregistrată în lunile ianuarie-iunie 2015, de 18,9 lei/USD. ANRE a admis că diminuarea preţului de procurare în dolari SUA a fost destul de semnificativă, de 35%, însă a declarat că „devalorizarea mult mai accentuată a monedei naţionale, cu 58%, a fost determinantă şi a generat majorarea preţului de import al gazelor naturale exprimat în lei moldoveneşti”.

Fostul şef al ANRE a declarat că a fost interpretată eronat Metodologia de calcul a consumurilor tehnologice şi a prevederilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie. Astfel, deşi la aprobarea tarifului din 26 ianuarie 2011, pierderile tehnologice constituiau 16,7 mln MDL, s-a decis de a aproba un volum cu un avans de 16 mln de MDL, adică 32 mln MDL. Drept răspuns, ANRE a menţionat că, „atât Metodologia de calcult, cât şi volumul consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice, incluse în tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 425 din 29.09.2011, reprezintă obiect al unor acţiuni de contencios administrativ, care se află pe rolul instanţelor de judecată până în prezent”.

Potrivit lui Nicolae Răileanu „nu e nevoie de niciun audit, Agenţia singură trebuie să efectueze controlul şi să stabilească dacă cheltuielile de până acum sunt justificate sau nu, dacă se cer investiţii. Noi am acceptat atunci bani pentru investiţii (2011), dar de ce au crescut pierderile? Unde-s banii din care trebuiau reparate conductele, pentru ca să nu fie pierderi? La o conferinţă cu participarea tuturor statelor din Comunitatea energetică, când am spus că în Moldova pierderile constituie 64-68 mln metri cubi, ei au spus că aici trebuie să mergi pe stradă şi să miroase a gaze. Noi atunci am modificat metodologia de calcul al pierderilor, am consultat metodologia României, a Ungariei şi am stabilit că pierderile sunt de 16,7 mln metri cubi, adică 85 de mln de lei, dar ei cereau 320 de mln”.

În urma unui control efectuat în 2011 la „Moldovatransgaz”, pe când exercita funcţia de şef al ANRE, Nicolae Răileanu susţine că au fost identificate cheltuieli nejustificate, de 58 de mln de lei, la construcţia conductei Tocuz-Mereni. „În hotărârea noastră, am indicat ca Departamentul tarife să ia în calcul acele sume, la aprobarea următorului preţ, şi să scadă din tarif. Ei n-au făcut aceasta, chiar dacă Hotărârea îi obliga să facă acest lucru. Tot Consiliul de administraţie a semnat atunci.”, a precizat Răileanu. În explicaţia ANRE, însă, să stipulează că veniturile reglementate au fost diminuate cu valorile costului de capital al investiţiilor, care nu au fost acceptate în scopuri tarifare. „În acelaşi timp, diminuarea veniturilor reglementate în urma controlului efectuat la SRL „Moldovatransgaz” nu s-a reflectat în calculul tarifelor, pe motiv că sumele ce reprezintă cheltuieli nejustificate, constatate în rezultatul controlului, urmează a fi excluse din cuantumul devierilor financiare acumulate de întreprinderi în perioada de referinţă.”

Precizăm că în 2011-2012 ANRE a emis patru hotărâri cu privire la controlul unor aspecte din activitatea reglementată a SRL „Moldovatransgaz”, prin care au fost consemnate cheltuieli nejustificate în valoare totală de circa 240 mln de lei. Toate hotărârile ANRE prevedeau neincluderea acestor cheltuieli nejustificate la calcularea tarifului pentru gazele naturale, iar în baza primelor trei hotărâri Procuratura Generală a intentat dosare penale.

„Amendamentul Furdui”

ANRE a recunoscut că unul dintre factorii principali care au determinat revizuirea tarifelor la gaze este Legea nr. 125, votată de Parlament în 11 iulie 2014, la propunerea deputatului liberal-democrat Simion Furdui, prin care a fost modificată Legea cu privire la gazele naturale din 2009. Prevederile „Amendamentului Furdui” stipulează excluderea transportării internaţionale a gazelor naturale în regim de tranzit din activitatea reglementată de transport, separarea activităţii de distribuţie din activitatea de furnizare a gazelor naturale, procurarea de către operatorul reţelei de distribuţie a gazelor naturale pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice reglementate de gaze naturale în reţelele de distribuţie, aplicarea rentabilităţii pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarifele reglementate.

Potrivit fostului şef ANRE şi expert la IDIS „Viitorul”, Victor Parlicov, amendamentul prevede că toate veniturile care ţin de tranzitul gazelor naturale rămân la Moldovagaz, iar costurile legate de sistemul de transport sunt suportate doar de consumatorii finali. Dacă acest amendament ar fi anulat, atunci majorarea preţuirilor la gaze, conform datelor auditului şi controalelor, ar fi de până la 5 %, ceea ce înseamnă că instituţia de reglementare în energetică nu ar fi obligată să majoreze tarifele. Parlicov a mai declarat că, pe lângă faptul că este anti-european şi a fost introdus într-o lege care prevede expres adaptarea la directivele europene, acest amendament aduce suplimentar cheltuieli zilnice de 800.000 de lei.

Despre „urmările nocive” ale amendamentului a semnalat deputatul Ştefan Creangă, într-o iniţiativă legislativă din 5 mai 2015. Acesta a propus excluderea din noţiunea de „transport al gazelor naturale” a cuvintelor „şi serviciile de transportare internaţională a gazelor naturale în regim de tranzit”, deoarece s-au creat „dificultăţi în activitatea ANRE, a operatorului reţelei de transport, a utilizatorilor de sistem, precum şi la stabilirea cheltuielilor ce urmează a fi incluse în tarifele reglementate pentru transportul gazelor naturale.”

Potrivit lui Parlicov, chiar dacă din 5 mai s-a ştiut despre efectele prevederii legale asupra tarifelor, Parlamentul nu a anulat amendamentul până în 17 iulie. „Argumentul precum că Guvernul nu a reuşit să dea aviz la iniţiativă este invalid, întrucât avizul Guvernului în acest caz nu este obligatoriu!”, a declarat fostul şef ANRE.

La rândul său, Nicolae Răileanu susţine că Simion Furdui ar proteja anumite interese prin includerea acestui amendament, având în vedere că a condus Consiliul de Administraţie al Moldovagaz.

În cadrul şedinţei ANRE din 13 noiembrie, Parlicov a propus să nu fie luată o decizie finală în privinţa majorării tarifelor, pentru că pe ordinea de zi a Legislativului este înregistrat „amendamentul Furdui” şi deputaţii urmează să se pronunţe asupra anulării acestuia în următoarea şedinţă a Parlamentului. ANRE, însă, nu a ţinut cont de această propunere şi a decis majorarea tarifului, specificând că decizia se încadrează în legislaţia în vigoare, atât timp cât acest amendament nu a fost anulat. Mai mult, actualul director ANRE, Sergiu Ciobanu, l-a întrebat pe Parlicov dacă garantează că în această săptămână Legislativul va anula amendamentul.

UPDATE: Într-un final, vineri, deputații din Legislativ au votat pentru anularea amendamentului Furdui. ANRE însă nu a anunțat dacă și când va încerca să revizuiască din nou tariful la gaze naturale.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *