ORA-DE-VARA-2014-680x365

Trecem la ora de vară. Ce ne sfătuiesc specialiștii?

Mâine va fi cea mai scurtă zi din an, pen­tru că tre­cem la ora de vară. Ast­fel, acele cea­sor­ni­cu­lui vor fi mutate cu o oră îna­inte, adică ora 03:00 va deveni ora 04:00. Sco­pul aces­tei modi­fi­cări este de a bene­fi­cia pe deplin de durata în cre­ş­tere a zilei şi de a reduce con­su­mul de ener­gie elec­trică.

Gioac­chino Men­nuni, expert în medi­cina som­nu­lui, afirmă că „ora de lumină în plus întâr­zie insta­la­rea fazei de somno­lență, legată de pro­du­ce­rea de mela­to­nină – pro­ces favo­ri­zat toc­mai de lasa­rea întu­ne­ri­cu­lui”.

Spe­cia­lis­tul ne reco­mandă să dimi­nuăm can­ti­ta­tea de hrană și bău­turi alco­o­lice con­su­mate seara, faci­li­tând ast­fel adap­ta­rea orga­nis­mu­lui la noile con­di­tii, pre­ci­zând că în decurs de 2-3 zile, orice sen­zațtie neplă­cută ar tre­bui să dis­pară cu desă­vârșire.

În ace­lași timp, un stu­diu apă­rut în Bri­tish Medi­cal Jour­nal arată că tre­ce­rea la ora de vară este de fapt bene­fică pen­tru orga­nism, con­tri­bu­ind la insta­la­rea bunei-dispoziții și ati­tu­di­nii pozi­tive în gene­ral.

Potri­vit cer­ce­tă­ri­lor efec­tu­ate de alți spe­cia­liști în dome­niu, lumina ar con­tri­bui chiar și la creș­te­rea gra­du­lui de inte­li­gență, potri­vit con­clu­zi­i­lor unui stu­diu publi­cat în Envi­ron­men­tal Health, care a cer­ce­tat evo­luția func­ți­i­lor cog­ni­tive în func­ție de expu­ne­re la lumina solară.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.