Trecem la ora de vară. Ce ne sfătuiesc specialiștii?

Mâine va fi cea mai scurtă zi din an, pentru că trecem la ora de vară. Astfel, acele ceasornicului vor fi mutate cu o oră înainte, adică ora 03:00 va deveni ora 04:00. Scopul acestei modificări este de a beneficia pe deplin de durata în creştere a zilei şi de a reduce consumul de energie electrică.

Gioac­chino Men­nuni, expert în medi­cina som­nu­lui, afirmă că „ora de lumină în plus întâr­zie insta­la­rea fazei de somno­lență, legată de pro­du­ce­rea de mela­to­nină – pro­ces favo­ri­zat toc­mai de lasa­rea întu­ne­ri­cu­lui”.

Spe­cia­lis­tul ne recomandă să dimi­nuăm can­ti­ta­tea de hrană și bău­turi alco­o­lice con­su­mate seara, faci­li­tând ast­fel adap­ta­rea orga­nis­mu­lui la noile con­di­tii, pre­ci­zând că în decurs de 2-3 zile, orice sen­zațtie neplă­cută ar tre­bui să dis­pară cu desă­vârșire.

În același timp, un stu­diu apă­rut în Bri­tish Medi­cal Jour­nal arată că tre­ce­rea la ora de vară este de fapt bene­fică pen­tru orga­nism, con­tri­bu­ind la insta­la­rea bunei-dispoziții și ati­tu­di­nii pozi­tive în gene­ral.

Potri­vit cer­ce­tă­ri­lor efec­tu­ate de alți spe­cia­liști în dome­niu, lumina ar con­tri­bui chiar și la creș­te­rea gra­du­lui de inte­li­gență, potri­vit con­clu­zi­i­lor unui stu­diu publi­cat în Envi­ron­men­tal Health, care a cer­ce­tat evo­luția func­ți­i­lor cog­ni­tive în func­ție de expu­ne­re la lumina solară.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *