Tratament gratuit pentru bolnavii de hepatită

Înce­pând cu 1 mar­tie, toți pacien­ții bol­na­vi de hepa­ti­tă vira­lă vor bene­fi­cia de asis­ten­ță medi­ca­lă la Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se „Toma Cior­bă”. Printr-un Ordin al Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, toa­te sto­cu­ri­le de medi­ca­men­te nece­sa­re pen­tru asi­gu­ra­rea tra­ta­men­tu­lui anti­vi­ral al pacien­ți­lor au fost trans­fe­ra­te de la Spi­ta­lul Cli­nic Repu­bli­can la Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se „Toma Cior­bă”.

În ace­lași timp, repre­zen­tan­ții Spi­ta­lu­lui Cli­nic Repu­bli­ca­nau au trans­mis și lis­te­le pacien­ți­lor care bene­fi­ci­a­ză de acest tra­ta­ment, pre­cum și lis­te­le pacien­ți­lor care sunt în aștep­ta­re.

Aceas­tă regle­men­ta­re a fost intro­du­să cu sco­pul de a faci­li­ta acce­sul pacien­ți­lor la tra­ta­ment anti­vi­ral, având în vede­re că Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se „Toma Cior­bă” este o insti­tu­ție spe­cia­li­za­tă în acest sens.

Men­țio­năm că în R. Mol­do­va indi­ce­le mor­bi­di­tă­ții prin hepa­ti­tă vira­lă B acu­tă s-a redus de la 25,46 la 100 de mii popu­la­ție în anul 1997 până la 0,96 în anul 2015; prin hepa­ti­tă vira­lă C acu­tă – de la 6,14 până la 1,23 și prin hepa­ti­tă vira­lă D (HVD) – de la 1,89 până la 0,1 în 2015.

În pre­zent, 155 de pacien­ți bene­fi­ci­a­ză de tra­ta­ment împo­tri­va hepa­ti­tei vira­le B, 180 de pacien­ți sunt tra­ta­ți împo­tri­va hepa­ti­tei vira­le C și 30 – împo­tri­va a hepa­ti­tei vira­le D. Tot­o­da­tă, în total, pe lis­ta de aștep­ta­re figu­rea­ză 1362 de bol­na­vi.

Con­form date­lor sta­tis­ti­ce, urma­re a aces­tei pato­lo­gii, în Repu­bli­ca Mol­do­va dece­dea­ză anu­al cir­ca 3000 de per­soa­ne, iar 200 devin inva­li­zi.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *