malpraxis_asigurare_medici_02894200

Tratament gratuit pentru bolnavii de hepatită

Înce­pând cu 1 mar­tie, toți pacien­ții bol­navi de hepa­tită virală vor bene­fi­cia de asis­tență medi­cală la Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oase „Toma Ciorbă”. Printr-un Ordin al Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, toate sto­cu­rile de medi­ca­mente nece­sare pen­tru asi­gu­ra­rea tra­ta­men­tu­lui anti­vi­ral al pacien­ți­lor au fost trans­fe­rate de la Spi­ta­lul Cli­nic Repu­bli­can la Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oase „Toma Ciorbă”.

În ace­lași timp, repre­zen­tan­ții Spi­ta­lu­lui Cli­nic Repu­bli­ca­nau au trans­mis și lis­tele pacien­ți­lor care bene­fi­ci­ază de acest tra­ta­ment, pre­cum și lis­tele pacien­ți­lor care sunt în aștep­tare.

Această regle­men­tare a fost intro­dusă cu sco­pul de a faci­lita acce­sul pacien­ți­lor la tra­ta­ment anti­vi­ral, având în vedere că Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oase „Toma Ciorbă” este o insti­tu­ție spe­cia­li­zată în acest sens.

Men­țio­năm că în R. Mol­dova indi­cele mor­bi­di­tă­ții prin hepa­tită virală B acută s-a redus de la 25,46 la 100 de mii popu­la­ție în anul 1997 până la 0,96 în anul 2015; prin hepa­tită virală C acută – de la 6,14 până la 1,23 și prin hepa­tită virală D (HVD) – de la 1,89 până la 0,1 în 2015.

În pre­zent, 155 de pacienți bene­fi­ci­ază de tra­ta­ment împo­triva hepa­ti­tei virale B, 180 de pacienți sunt tra­tați împo­triva hepa­ti­tei virale C și 30 – împo­triva a hepa­ti­tei virale D. Tot­o­dată, în total, pe lista de aștep­tare figu­rează 1362 de bol­navi.

Con­form date­lor sta­tis­tice, urmare a aces­tei pato­lo­gii, în Repu­blica Mol­dova dece­dează anual circa 3000 de per­soane, iar 200 devin inva­lizi.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.