Situația actuală de pe drumurile din țară

La aceas­tă oră, pe toa­te tra­se­e­le din țară trans­por­tul cir­cu­lă fără difi­cul­tă­ți, anun­ță Inspec­to­ra­tul Națio­nal de Patru­la­re (INP).

Înce­pând cu noap­tea tre­cu­tă, pes­te 150 de echi­pa­je de patru­la­re și pes­te 300 de inspec­to­ri se află pe dru­mu­ri­le națio­na­le și acti­vea­ză în mod spo­rit întru flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui ruti­er și acor­da­rea aju­to­ru­lui con­du­că­to­ri­lor auto afla­ți în difi­cul­ta­te.

Tot­o­da­tă, ofi­țe­rii Inspec­to­ra­tu­lui Națio­nal de Patru­la­re reco­man­dă con­du­că­to­ri­lor auto să adap­te­ze vite­za de rula­re la con­di­ţi­i­le de drum şi tra­fic, iar în situ­a­ţia în care vizi­bi­li­ta­tea în oglin­zi­le mași­nii este redu­să din cau­za nin­so­rii, folo­si­rea lumi­ni­lor de către toţi con­du­că­to­ri auto redu­ce ris­cul pro­du­ce­rii unor acci­den­te pe fon­dul nea­si­gu­ră­rii la schim­ba­rea dire­cţi­ei de mers.

În ast­fel de con­di­ţii, reco­man­dăm con­du­că­to­ri­lor auto îna­in­te de a por­ni la drum să-și echi­pe­ze auto­mo­bi­lul cu un sac de nisip, lopa­tă, pla­pu­mă, ter­mos și ceai.

Timp de 24 de ore, pe teri­to­ri­ul țării, s-au înre­gis­trat șase acci­den­te ruti­e­re, nouă per­soa­ne trau­ma­ti­za­te, prin­ci­pa­le­le cau­ze fiind depă­și­rea vite­zei, neres­pec­ta­rea indi­ca­toa­re­lor ruti­e­re de acor­da­re a pri­o­ri­tă­ții de tre­ce­re.

Inspec­to­ra­tul Națio­nal de Patru­la­re men­țio­nea­ză că, în cazul în care vă afla­ți într-o difi­cul­ta­te, sesi­zați cel mai apro­pi­at echi­paj de patru­la­re sau ape­la­ți la numă­rul de urgen­ță 902.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *