candu

Astăzi urmează să fie convocată ședința Comisiei pentru selectarea candidatului la funcția de guvernator al BNM

Par­la­men­tul R. Mol­dova a înche­iat recep­țio­na­rea dosa­re­lor pen­tru selec­ta­rea can­di­da­tu­lui la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei (BNM).

Amin­tim că pen­tru con­curs și-au depus dosa­rele nouă can­di­dați: Roman Cer­nî­șev, Vadim Brîn­zan, Ser­giu Cio­clea, Ser­ghei Mel­nik, Vale­riu Chi­țan, Vic­tor Timo­tin, Ghe­or­ghe Dimi­trov, Ser­giu Iachim și Vla­di­mir Mun­teanu.

În acest sens, Andrian Candu, pre­șe­din­tele Par­la­men­tu­lui, va con­voca astăzi, 23 febru­a­rie, ședința Comi­siei pen­tru selec­ta­rea can­di­da­tu­lui la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei, în cadrul căreia vor fi exa­mi­nate dosa­rele de con­curs.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • andrei balan

    Din aceasta comi­sie i s-a pro­pus sa faca parte si lui Igor Botan, insa acela a renun­tat. Se pare ca cei din Plat­forma DA sunt buni numai cu vor­bele, insa cind le acorzi posi­bi­li­ta­tea de a con­lu­cra, ei refuza. Asta denota fap­tul ca Plat­forma nu-i coin­te­re­sata in drep­tate si sta­bi­li­tate, ei vor dez­or­dine.

  • Aurel

    Spe­răm de data asta să fie ales acel can­di­dat care întru­nește con­di­ți­ile pro­fe­sio­nale cît și cele de inte­gri­tate, ori de numi­rea unui nou șef la BNM depinde și sem­na­rea unui nou acord intre RM și cei de la FMI.

  • Livia Tataru

    Sa fie ales un can­di­dat pro­fi­sio­na­list demn de acesta func­tie , ca sa nu avem caz repe­tat ca Dra­gu­țan.