Astăzi urmează să fie convocată ședința Comisiei pentru selectarea candidatului la funcția de guvernator al BNM

Par­la­men­tul R. Mol­do­va a înche­iat recep­țio­na­rea dosa­re­lor pen­tru selec­ta­rea can­di­da­tu­lui la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­na­le a Mol­do­vei (BNM).

Amin­tim că pen­tru con­curs și-au depus dosa­re­le nouă can­di­dați: Roman Cer­nî­șev, Vadim Brîn­zan, Ser­giu Cio­clea, Ser­ghei Mel­nik, Vale­riu Chi­țan, Vic­tor Timo­tin, Ghe­or­ghe Dimi­trov, Ser­giu Iachim și Vla­di­mir Mun­tea­nu.

În acest sens, Andri­an Can­du, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, va con­vo­ca astăzi, 23 febru­a­rie, ședin­ța Comi­si­ei pen­tru selec­ta­rea can­di­da­tu­lui la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­na­le a Mol­do­vei, în cadrul căre­ia vor fi exa­mi­na­te dosa­re­le de con­curs.Ediția tipărită a Ziarului de Gardă apare cu sprijinul DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A MINISTERULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • andrei balan

    Din aceas­ta comi­sie i s-a pro­pus sa faca par­te si lui Igor Botan, insa ace­la a renun­tat. Se pare ca cei din Plat­for­ma DA sunt buni numai cu vor­be­le, insa cind le acor­zi posi­bi­li­ta­tea de a con­lu­cra, ei refu­za. Asta deno­ta fap­tul ca Plat­for­ma nu-i coin­te­re­sa­ta in drep­ta­te si sta­bi­li­ta­te, ei vor dez­or­di­ne.

  • Aurel

    Spe­răm de data asta să fie ales acel can­di­dat care întru­neș­te con­di­ți­i­le pro­fe­sio­na­le cît și cele de inte­gri­ta­te, ori de numi­rea unui nou șef la BNM depin­de și sem­na­rea unui nou acord intre RM și cei de la FMI.

  • Livia Tata­ru

    Sa fie ales un can­di­dat pro­fi­sio­na­list demn de aces­ta func­tie , ca sa nu avem caz repe­tat ca Dra­gu­țan.