Percheziții la Primăria Chișinău

Ofi­țe­rii CNA efec­tu­ea­ză per­che­zi­ții la Pri­mă­ria Chi­și­nău.

„18 per­che­zi­ții au loc la aceas­tă oră în cadrul a 35 de cau­ze pena­le ce vizea­ză infrac­țiu­ni de coru­pe­re pasi­vă și acti­vă, în care sunt vizați anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei Chi­și­nău, repre­zen­tan­ți ai altor auto­ri­tă­ți ai admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le, anga­ja­ți vama­li și agen­ți eco­no­mi­ci. Este vor­ba des­pre câte­va zeci de cazu­ri, docu­men­ta­te de ofi­țe­rii CNA și pro­cu­ro­ri, unde se con­sta­tă ofe­ri­rea și per­ce­pe­rea dife­ri­te­lor sume de bani pen­tru urgen­ta­rea unor acțiu­ni ale repre­zen­tan­ți­lor pri­mă­ri­ei pri­vind recep­ția fina­lă a lucră­ri­lor de con­struc­ție efec­tu­a­te de per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce”, a decla­rat Ange­la Sta­rin­schi, ofi­țe­rul de pre­să al CNA.

Din biro­ul Direc­ți­ei Auto­ri­za­re și Dis­ci­pli­nă în Con­struc­ție au fost ridi­ca­te mai mul­te mape cu docu­men­te. În ace­lași timp, Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție a des­fă­șu­rat per­che­zi­ții și la domi­ci­li­ul lui Vasi­le Ola­ru, şeful Dire­cţi­ei Auto­ri­za­re în Con­stru­cţii a Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău, iar auto­mo­bi­lul aces­tu­ia a fost veri­fi­cat, după care Vasi­le Ola­ru a ple­cat fiind înso­țit de ofi­țe­rii CNA.

„Nu cunosc toa­te deta­li­i­le și nu pot infir­ma fap­tul că ei ar putea fi impli­ca­ți în ast­fel de acțiu­ni. Nu am nicio dova­dă. Tre­bu­ie ca anche­ta să aibă loc și per­soa­ne­le res­pon­sa­bi­le să se pro­nun­țe. La auto­ri­za­rea con­struc­ți­i­lor poți să nu fii atent la pro­iec­tul con­struc­ți­ei, dar la recep­ția fina­lă nu îți poți per­mi­te să nu fii atent. Sunt inte­re­sat să văd unde a fost veri­ga sla­bă”, a decla­rat vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­za­vu.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *