accident-semn

Militar al Armatei Naţionale a fost învinuit de comiterea unui accident rutier soldat cu deces

Pro­cu­ra­tura mili­tară Bălţi anu­nţă des­pre fina­li­za­rea urmă­ri­rii penale şi expe­di­e­rea în jude­cată a cau­zei penale de învi­nu­ire a unui mili­tar prin con­tract al Arma­tei Naţio­nale de comi­te­rea acci­den­tu­lui rutier sol­dat cu dece­sul unui pasa­ger.

Cazul a avut loc în noiem­brie 2015, când aflându-se în con­ce­diu de odihnă şi con­du­când auto­mo­bi­lul per­so­nal, mili­ta­rul se deplasa prin s. Ale­xăn­dreni, raio­nul Edi­neţ. Fiind în stare de ebri­e­tate alco­o­lică cu grad avan­sat şi fără per­mis de con­du­cere, acesta a pier­dut con­tro­lul asu­pra vola­nu­lui şi a dera­pat, tamponându-se într-o plită de beton. În urma acci­den­tu­lui rutier, pasa­ge­rul care era la fel mili­tar prin con­tract a dece­dat pe loc.

În urma pro­ba­to­ri­u­lui pre­zen­tat de pro­cu­rori, învi­nu­i­tul şi-a recu­nos­cut vina inte­gral în comi­te­rea infra­cţiu­ni­lor incri­mi­nate şi a înche­iat un acord de recu­noa­ş­tere a vino­vă­ţiei.

Dacă învi­nu­i­tul va fi găsit vino­vat de încăl­ca­rea regu­li­lor de secu­ri­tate a cir­cu­la­ţiei ruti­ere sol­date cu dece­sul unei per­soane, pre­cum şi de con­du­ce­rea mij­lo­cu­lui de trans­port în stare de ebri­e­tate alco­o­lică cu grad avan­sat fără per­mis de con­du­cere, acesta riscă o pedeapsă de până la 8 ani închi­soare, cu pri­va­rea de drep­tul de a con­duce mij­loace de trans­port pe un ter­men de până la 5 ani.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.