Militar al Armatei Naţionale a fost învinuit de comiterea unui accident rutier soldat cu deces

Pro­cu­ra­tu­ra mili­ta­ră Bălţi anu­nţă des­pre fina­li­za­rea urmă­ri­rii pena­le şi expe­di­e­rea în jude­ca­tă a cau­zei pena­le de învi­nu­i­re a unui mili­tar prin con­tract al Arma­tei Naţio­na­le de comi­te­rea acci­den­tu­lui ruti­er sol­dat cu dece­sul unui pasa­ger.

Cazul a avut loc în noiem­brie 2015, când aflându-se în con­ce­diu de odih­nă şi con­du­când auto­mo­bi­lul per­so­nal, mili­ta­rul se depla­sa prin s. Ale­xăn­dre­ni, raio­nul Edi­neţ. Fiind în sta­re de ebri­e­ta­te alco­o­li­că cu grad avan­sat şi fără per­mis de con­du­ce­re, aces­ta a pier­dut con­tro­lul asu­pra vola­nu­lui şi a dera­pat, tamponându-se într-o pli­tă de beton. În urma acci­den­tu­lui ruti­er, pasa­ge­rul care era la fel mili­tar prin con­tract a dece­dat pe loc.

În urma pro­ba­to­ri­u­lui pre­zen­tat de pro­cu­ro­ri, învi­nu­i­tul şi-a recu­nos­cut vina inte­gral în comi­te­rea infra­cţiu­ni­lor incri­mi­na­te şi a înche­iat un acord de recu­noa­ş­te­re a vino­vă­ţi­ei.

Dacă învi­nu­i­tul va fi găsit vino­vat de încăl­ca­rea regu­li­lor de secu­ri­ta­te a cir­cu­la­ţi­ei ruti­e­re sol­da­te cu dece­sul unei per­soa­ne, pre­cum şi de con­du­ce­rea mij­lo­cu­lui de trans­port în sta­re de ebri­e­ta­te alco­o­li­că cu grad avan­sat fără per­mis de con­du­ce­re, aces­ta ris­că o pedeap­să de până la 8 ani închi­soa­re, cu pri­va­rea de drep­tul de a con­du­ce mij­loa­ce de trans­port pe un ter­men de până la 5 ani.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *