Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Opinia Guvernului la inițiativa unui…

Opinia Guvernului la inițiativa unui deputat de a institui o comisie specială pentru selectarea membrilor CSM din partea Parlamentului

În contextul în care Parlamentul desfășoară în prezent concursul pentru suplinirea a patru fotolii în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a venit cu o inițiativă prin care propune ca membrii CSM să fie aleși de o comisie specială. Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a declarat că această inițiativă este una politică și populistă și vine să discrediteze concursul organizat în prezent de către Parlament. Astfel, Guvernul a avizat negativ propunerea parlamentarului.

Deputatul Litvinenco a propus ca desfășurarea concursului de selectare a membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari să fie efectuată de către o comisie specială, constituită din specialiști și experți din domeniul dreptului, inclusiv din domeniul justiției, care nu ar fi afiliați și nu ar avea nicio tangență cu partidele politice, și nu de Comisia juridică, numiri și imunități. Comisia specială ar trebui să-și stabilească individual procedura de lucru și criteriile aferente, conform prevederilor legale. Ulterior desfășurării concursului, comisia specială va trebui să prezinte Comisiei juridice, numiri și imunități un proces-verbal care include ordinea descrescătoare a punctajelor. Ulterior, Comisia juridică, numiri și imunități va alege din rândul persoanelor care au promovat concursul organizat și desfășurat de comisia specială candidații la funcția de membru al CSM și să-i înainteze plenului Parlamentului pentru numire.

În avizul său la această inițiativă Guvernul menționează că unul dintre elementele fundamentale ale statului de drept îl constituie asigurarea stabilităţii legislaţiei

„Stabilitatea cadrului normativ constituie o expresie a principiului securității juridice, iar modificarea frecventă a actelor normative este de natură să creeze dificultăți subiecților cărora li se adresează, sub aspectul adaptării la procedurile noi instituite”, este menționat în avizul Guvernului.

Totodată, ministerul Justiției precizează că în domeniul de activitate pentru Comisia juridică, numiri şi imunităţi intră, printre altele, organizarea judecătorească, statutul magistraţilor şi al procuraturii. Respectiv, în opinia Guvernului, constituirea unei comisii speciale cu atribuții similare unei comisii permanente a Parlamentului este inoportună doar pentru un singur exercițiu.

La 31 ianuarie 2020 au intrat în vigoare noi modificări la Legea cu privire la CSM. Acestea prevăd majorarea membrilor CSM de la 12 la 15. De asemenea, este prevăzută o nouă modalitate de selectare a membrilor CSM de către Adunarea Generală a Judecătorilor din rândul judecătorilor, iar în cazul în care survine interimatul funcției de președinte al CSM, acesta va fi asigurat de către decanul de vârstă din rândul membrilor judecători.