Bugetul de stat pentru 2018 discutat în Parlament: deficit bugetar prognozat de 2,9% din PIB

Bugetul public național pentru anul 2018 prevede venituri de circa 57 de miliarde de lei, cu 4,1 miliarde mai mult față de anul trecut, ceea ce presupune o creștere de 7,8%. Granturile prognozate în valoare de 2,8 miliarde de lei vor constitui o pondere de 9,2 % în veniturile totale ale bugetului de stat.  Cheltuielile prognozate pentru anul viitor sunt peste 61 de miliarde de lei, cu 8,2 % mai mult decât în 2017.

Bugetul pentru 2018 este bazat pe noua regula fiscală care intră în vigoare începând cu luna ianuarie a anului viitor. Această regulă prevede că deficitul bugetului, fără includerea granturilor, nu trebuie să depășească 2,5% din PIB. Totodată, noua lege fiscală permite ca dincolo de acest deficit să fie acceptate proiecte de investiții cu finanțare externă. Astfel, în 2018, deficitul bugetar prognozat, excluzând granturile, este de  4,7 % din PIB, fiind aplicată clauza de derogare pentru cheltuielile capitale finanțate din exterior, care constituie 2,2% din PIB. Astfel, după includerea componentei de grant (pentru proiecte investiționale și pentru suport bugetar general), deficitul prognozat ajunge la 2,9% din PIB (4,7 miliarde lei).

În 2017, valoarea granturilor externe pentru susținerea bugetului, care urmau a fi acordate s-a diminuat cu 1 589,3 milioane de lei, iar granturile destinate proiectelor finanţate din surse externe s-au redus cu 264,3 milioane de lei.

Venituri prognozate
Pentru 2018, veniturile bugetului de stat constituie 36,6 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 2,8 miliarde lei. Încasările din impozite și taxe constituie 32,1 miliarde lei, ceea ce reprezintă o crește de 1,2 miliard de lei față de anul trecut. Intrările de granturi vor fi de 2,8 miliarde, fiind în creștere față de anul 2017 cu 1,6 miliarde de lei.

Cheltuieli prognozate

Cheltuielile bugetului de stat vor constitui 41,3 miliarde de lei cu o creștere de 3,5 miliarde lei față de 2017. Dintre acestea, 46,6% vor fi transferuri către alte bugete: bugetul asigurărilor sociale, fondul asigurărilor medicale și autoritățile publice locale. 53,4 % vor fi cheltuieli pentru implementarea proiectelor, prin intermediul autorităților publice centrale.

Din surse externe, pentru finanțarea proiectelor va fi alocată suma de 4,3 miliarde lei, cu 2,1 miliarde lei mai mult decât în anul precedent.

Astfel, pentru renovarea drumurilor din buget se vor aloca 2,3 miliarde de lei, iar pentru reabilitarea drumurilor locale, Banca Mondială va aloca 126,3 milioane de lei.

De asemenea, cu 273,1 milioane de lei, statul planifică să echipeze spitalele din țară cu ambulanțe noi.

Pentru reforma educației se vor aloca 125 de milioane. În total, urmează să fie finanțate 52 de proiecte.

Majorarea fondului de salarizare în sectorul public

O altă direcție spre care au fost orientate cheltuileile anului viitor este majorarea salariilor. Astfel, anul viitor fondul de salarizare în sectorul public va crește cu 1,3 milioane lei față de anul 2017.

Această sumă include majorarea salariilor din luna septembrie 2017 în educație, totodată, este prevăzută o rezervă pentru majorarea salarilor în toamna anului 2018.

În aceeași sumă se include și majorarea de la 1 ianuarie 2018 a salariilor angajaților salarizați în baza rețelei tarifare unice, din domeniul educației, dar și din alte domenii, în special − militarii. De la 1 aprilie 2018 vor fi recalculate salariile judecătorilor și procurorilor, pe măsura creșterii salariului mediu pe economie.

Prognoza pentru principalii indicatori macroeconomici, discutați cu FMI

Indicatorii macroeconomici pe care a fost bazat bugetul anului viitor au fost elaborați de Ministerul Economiei și discutați ulterior cu Banca Națională a R. Moldova, Ministerul Finanțelor, agreați ulterior și cu Fondul Monetar Internațional (FMI). Octavian Armașu, ministrul finanțelor susține că prognoza macrofinanciară este una prudentă, la fel ca și prognoza veniturilor pentru bugetul anului 2018, ceea ce presupune că există de rezerve de o creștere mai mare decât cea planificată.

Astfel, pentru anul 2018 se prognozează:

Creștere economică: 3%

Indicele prețului de consum la sfârșitul anului : 3,5%

Cursul de schimb al leului față de dolar, mediu anual: 17.68, la sfârșitul anului: 17.90

Exporturi: 2.5 miliarde dolari, creștere de 8%

Importuri: 5.1 miliarde dolari, creștere de 6%

Producția industrială în prețuri comparabile: creștere de 5%

Producția agricolă în prețuri comparabile: creștere de 1%

Investiții în active materiale pe termen lung: creștere de 4%

Salariul nominal mediu lunar: 6150 lei, creștere nominală de 7,9%

Fondul de remunerare a muncii pe economie: 42,6 miliarde lei, creștere nominală de 7,2%