Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Audit CCRM: Proiecte care au…

Audit CCRM: Proiecte care au costat zeci de milioane de lei, dar de care oamenii nu se pot bucura

Mai mulți bani alocați de Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR) pentru diverse proiecte au fost cheltuiți ineficient, arată un audit realizat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Spre exemplu, 15,7 milioane de lei au fost cheltuiți ineficient la implementarea proiectelor „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală” și „Construcția apeductului magistral Leova – Hănăseni Noi – Filipeni –Romanovca”, care urmau să asigure accesul populației la apă potabilă. Conform unui comunicat emis de CCRM, auditul a constatat că, deși acestea sunt finalizate de peste 2 ani, locuitorii nu beneficiază de rezultate, întrucât că nu este asigurat accesul apeductelor construite la sursa de apă, pentru aceasta fiind necesară finalizarea altor proiecte.

De asemenea, din FNDR a fost alocată suma de 37,7 milioane de lei pentru implementarea proiectelor „Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, creșterea competitivității în promovarea modului sănătos de viață, pregătirea sportivilor de performanță și prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret și Sport în orașul Căușeni” și „Construcția complexului turistic sportiv din s. Vălcineț, r. Călărași”, care au fost atribuite eronat la una dintre direcțiile prioritare stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare Regională – „Creșterea atractivității turistice”, de facto, fiind construite două centre sportive de importanță locală.

„Rezultatele obținute în urma implementării multor proiecte finanțate din FNDR au durabilitate scăzută, iar beneficiul scontat nu este realizat, beneficiarii de proiecte concentrându-și eforturile doar asupra construcției obiectivelor planificate, dar nu pe promovarea avantajelor care au fost obținute ulterior”, mai menționează CCRM.

Astfel, pentru proiectul „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din s. Țaul, r. Dondușeni”, scopul căruia a fost reabilitarea infrastructurii zonei turistice Țaul, au fost investite mijloace financiare în sumă de 9,6 milioane de lei, însă, după implementarea proiectului, clădirea muzeului restaurat este utilizată contrar destinației, în acest obiectiv turistic fiind transferat sediul Primăriei s. Țaul.

Totodată, unele proiectele „Construcția şi restabilirea sistemului de canalizare în orașul Nisporeni, comuna Vărzăreşti” și „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă şi de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca râului Lăpuşniţa, raionul Hâncești” nu sunt implementate, auditul constatând utilizarea ineficientă și ineficace a resurselor financiare cu o valoare totală de 23,2 milioane de lei utilizate pentru executarea unor lucrări, care nu au continuitate. În același mod au fost selectate și proiecte care includ activități neeligibile în valoare de circa 9 milioane de lei, precizează CCRM.

Conform CCRM, auditul s-a desfășurat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agențiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud. De asemenea, au fost efectuate vizite în teren și observații fizice la 35 din 51 de proiecte de dezvoltare regională finalizate în perioada anilor 2013 – 2019, cu o valoare totală de 504,7 milioane de lei, fiind intervievate persoanele responsabile și analizate rezultatele obținute.

FNDR se formează din alocațiile anuale de la bugetul de stat și constituie circa 200 milioane de lei anual, fiind gestionat de MADRM, care efectuează alocarea mijloacelor, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Foto: filminmoldova.com