Principală  —  Ştiri   —   (VIDEO) Paza lui Shor a…

(VIDEO) Paza lui Shor a împiedicat presa să intre în sala de judecată

Paza de corp a lui Ilan Shor a împiedicat presa să intre în sala de judecată la pronunțarea hotărârii privind arestul primarului de Orhei. Chiar dacă pe holul judecătoriei erau câțiva polițiști, aceștia nu au intervenit în vreun fel.

Încă 30 de zile de arest pentru Ilan Shor

Sursa Video: www.ZdG.md

Mandatul de arest la domiciliu pe numele lui Ilan Șor, primarul orașului Orhei, a fost prelungit cu 30 de zile. Procurorii susțin că nu vor contesta această decizie.

Amintim că Ilan Șor este acu­zat că, în peri­oada în care deţi­nea fun­cţia de preşe­dinte al Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ţie al Băn­cii de Eco­no­mii, ar fi admis acor­da­rea mai mul­tor cre­di­te­ neper­for­mante. De ase­me­nea, el este învi­nuit de escro­che­rie şi spă­lare de bani.

Șor a fost reți­nut pe data de 22 iunie pen­tru 72 de ore, iar pe 24 iunie a pri­mit man­dat de arest pen­tru 30 de zile. Pe 21 iulie 2016 man­da­tul de arest a fost pre­lun­git pen­tru alte 30 de zile. La 5 august, Cur­tea de Apel (CA) Chi­și­nău a decis pla­sa­rea în arest la domi­ci­liu a lui Ilan Șor. Aces­tuia i s-a cerut  să pre­dea pașa­por­tul și să se supună con­di­ți­i­lor de arest la domi­ci­liu. Tot­o­dată, Șor are inter­dic­ția de a părăsi țara.