Principală  —  ZdG explică  —  Infoteca drepturilor   —   Cum poți semna un contract…

Cum poți semna un contract la distanță

Cele mai multe dintre contracte pot fi semnate și de la distanță, în contextul distanțării sociale și a mutării multor afaceri în sistem remote. În R. Moldova, părțile contractante pot să recurgă la două opțiuni.

Opțiunea 1 – Semnătura electronică

Semnătură electronica constituie date în formă electronică, care sunt atașate la, sau sunt logic asociate cu alte date în formă electronica, utilizate ca metodă de autentificare. Există mai multe tipuri de semnături electronice (art. 4 din Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91/2014):

simplă, unde identitatea semnatarului nu poate fi verificată (de ex. numele și prenumele din subsolul unui e-mail);

avansată necalificată, care este creată în exclusivitate de către semnatar, a cărui identitate poate fi verificată (de ex. o semnătură electronică creată pentru fiecare angajat printr-un certificat de cheie privată emis de către angajator);

avansată calificată, care se bazează pe un certificat de cheie publică emis de un furnizor de servicii acreditat și este creat printr-un dispozitiv sigur și are aceeași valoare legală ca și semnătura olografă. Un exemplu practic de aplicare a semnăturii avansate calificate este utilizarea semnăturilor mobile de la operatorii de telefonie mobilă (semnătură electronică mobilă). Pentru a genera și utiliza o semnătură electronică mobilă, aveți nevoie de un telefon mobil, o cartelă SIM valabilă și o conexiune la internet. Înainte de a utiliza semnătura electronică mobilă, trebuie să vă asigurați că cartela SIM poate fi utilizată pentru a genera semnătura electronică mobilă, verificând acest lucru cu operatorul de telefonie mobilă.

Publicitate
Publicitate

Există și alte forme de semnături electronice calificate avansate emise de către furnizorii de servicii acreditați, cum ar fi:
Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” – https://pki.ctif.md/, sau
I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” – https://semnatura.md/.”

Regula generală este că pentru a semna sau modifica la distanță un contract, ambele părți trebuie să dețină o semnătură electronică avansată calificată.

Cu toate acestea, printr-un acord prealabil, părțile pot conveni ca semnătura electronică simplă sau avansată necalificată să producă efecte juridice similare unei semnături olografe, specificând forma, efectele și metoda de utilizare. Acest lucru trebuie menționat în mod explicit în acordul dintre părți, iar acordul trebuie semnat anterior de către părți în mod olograf sau printr-o semnătură electronică avansată calificată.

Opțiunea 2 – Semnătura olografă

O altă opțiune este ca ambele părți să semneze contractul printr-o semnătură olografă, iar apoi acestea să efectueze schimbul copiilor originale prin poștă, de preferință printr-o scrisoare recomandată.

! Nota Bene:

Schimbul de documente prin e-mail sau utilizarea altor semnături electronice alternative (de ex, DocuSign) nu poate fi considerată o modalitate valabilă de semnare a unui acord dacă părțile nu au semnat anterior (olograf sau printr-o semnătură electronică avansată calificată) un contract/acord care să ateste dreptul ambelor părți de a utiliza metodele menționate anterior.

Sursa: Extras din publicaţia „Consiliere juridică de urgenţă pentru IMM-uri”, elaborată de Consiliul economic pe lângă prim-ministrul și susținută de Fondul de Impact BERD pentru Micile Afaceri.

Publicitate
Publicitate