Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Ce este ajutorul de șomaj…

Ce este ajutorul de șomaj și care sunt categoriile de persoane care pot beneficia de acest suport

Ajutorul de șomaj este o sumă de bani achitată lunar, care este destinată pentru susținerea persoanelor rămase fără un loc de muncă,  încurajându-le pentru a se reîncadra în muncă într-un timp cât mai scurt. Pentru a beneficia de această prestație, persoana trebuie să fie înregistrată ca șomer, iar mărimea plății depinde de stagiul de cotizare a persoanei în cauză. Ziarul de Gardă a contactat Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) dar și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) și a solicitat informații referitor la modalitatea prin care poate fi cerută această prestație.

Asigurarea de șomaj are rolul de a asigura, în caz de șomaj, o persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale, aptă de muncă, dar care, din motive prevăzute de lege, nu poate presta o muncă potrivit pregătirii sale, și se realizează prin punerea la dispoziția acesteia, pentru o perioadă determinată, a ajutorului de șomaj.

Înregistrarea cu statut de șomer

Potrivit  ANOFM, pentru a se înregistra cu statut de șomer și a solicita dreptul de ajutor de şomaj, persoana trebuie să se adreseze la Subdiviziunea Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă (ST OFM) în raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa. Ea trebuie să prezinte următoarele acte:  

  • buletinul de identitate sau permisul de ședere;
  • actele care confirmă studiile și/sau calificarea deținută;
  • ordinul (dispoziția) de eliberare de la ultimul loc de muncă;
  • certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială (la necesitate).

La sediile STO FM, conform informației oferite de ANOFM, persoanele vor îndeplini și:

  • cererea de solicitare a statutului de șomer;
  • cererea de solicitare a ajutorului de șomaj;
  • declarația pe propria răspundere.

Cine poate beneficia de ajutorul de șomaj?

Potrivit informației CNAS, pot beneficia de ajutor de șomaj persoanele care au rămas fără un loc de muncă şi întrunesc cumulativ următoarele condiții: sunt înregistrate la ST OFM, nu au venituri la momentul stabilirii ajutorului de şomaj; au activat şi au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării; nu refuză un loc de muncă corespunzător sau participă la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de subdiviziunea teritorială conform planului individual de angajare a șomerului.

Publicitate
Publicitate

În cazul în care se constată că persoana întrunește toate condiţiile necesare, atunci ei îi va fi atribuită categoria de beneficiar al ajutorului de şomaj. 

Care este mărimea ajutorului de șomaj?

În cazul în care angajatorul și-a încetat activitatea, sau a fost lichidat, sau angajatorul, persoană fizică a decedat sau a dispărut fără veste, sau în cazul în care au fost reduse statele de personal, persoana are dreptul la un ajutor în mărime de 50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei care a fost realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;

În cazul în care relațiile de muncă au fost încetate din alte motive, spre exemplu demisie sau încetarea contractului individual de muncă, persoanei i se va acorda un ajutor de șomaj în mărime de 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.

Mărimea ajutorului de șomaj pentru o lună nu poate depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent. 

Plata ajutorului de şomaj se efectuează lunar, pentru luna precedentă, prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat de către şomer. Șomerul poate solicita să i se perfecteze un card bancar gratuit la o filială a unei bănci comerciale. În cazul în care şomerul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata ajutorului de şomaj se transferă la oficiul poştal până la desemnarea unui prestator de servicii de plată.

Cât timp poate beneficia persoana de ajutor de șomaj?

Dacă persoana are un stagiu de cotizare cuprins între 12 luni și zece ani, atunci ajutorul de șomaj i se acordă timp de cinci luni. 

Dacă stagiul de cotizare este cuprins între zece și 15 ani, atunci ajutorul de șomaj se acordă pe un timp de șapte luni, iar dacă stagiul de cotizare este mai mare de 15 ani, ajutorul de șomaj se acordă pentru o perioadă de până la nouă luni. 

Potrivit CNAS, plata ajutorului de șomaj se suspendă pe perioada concediului medical; pe perioada angajării temporare la serviciu, după expirarea a 3 zile calendaristice de la data în care beneficiarul nu s-a prezentat lunar, conform programării, la subdiviziunea teritorială la care este înregistrată, precum și la solicitarea acesteia, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; De asemenea, această plată se suspendă pe perioada antrenării în măsuri active de ocupare a forţei de muncă.

Când încetează plata pentru ajutorul de șomaj?

Ajutorul de șomaj nu se mai plătește în cazul în care expiră perioada stabilită de lege pentru acordarea ajutorului de șomaj sau în cazul pierderii statutului de şomer. De asemenea, nu mai beneficiază de ajutor de șomaj persoanele care ies în concediu de maternitate. Dacă persoana a fost restabilită în funcţia deţinută, în temeiul hotărîrii definitive a instanţei de judecată sau dacă nu și-a îndeplinit obligațiile de a participa la interviurile cu angajatorii, la măsurile active de ocupare a forţei de muncă sau nu a acceptat locul de muncă corespunzător, atunci aceasta nu va mai primi ajutorul de șomaj. Acest lucru se va întâmpla și în cazul în care persoana s-a angajat în câmpul muncii în mod individual sau s-a constatat că persoana realizează muncă nedeclarată.

Ajutorul de șomaj în perioada stării de urgență

În perioada stării de urgență persoanele înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv și cele revenite de peste hotare, au beneficiat, lunar, de la data solicitării, un ajutor de șomaj în mărime de 2775 de lei, a precizat CNAS în răspunsul oferit. 

Dreptul la ajutorul de șomaj s-a stabilit de către subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă în baza cererii depuse de către solicitant. 

Plata ajutorului de șomaj stabilit în perioada sării de urgență se efectuează prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnați, prin cerere de către beneficiar. 

„Persoanele revenite de peste hotare, care nu au stagiul de cotizare și care nu s-au adresat și nu au fost înregistrate cu statut de șomer la ST OFM pînă la data de 15 mai 2020, când a fost ridicată starea de urgență, nu au dreptul de a beneficia de ajutor de șomaj, conform Dispoziției CSE nr. 16 din 10.04.2020”, se arată în răspunsul oferit de ANOFM.

Totuși, potrivit CNAS, persoanele vizate au dreptul să se înregistreze cu statut de șomer.

După expirarea stării de urgență ajutorul de șomaj pentru toți șomerii este acordat în condițiile legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj.

La 11 mai CNAS a anunțat că a transferat 23,0 mln lei pentru 2473 persoane cu statut de șomer și 10853 beneficiari, cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul de şomaj în perioada stării de urgenţă.

Publicitate
Publicitate