Principală  —  Ediţia PRINT  —  Ştiri vechi   —   Ministerul Economiei va realiza la…

Ministerul Economiei va realiza la CET-Nord un program de modernizare în valoare de 10 mln. Euro

Accesarea unui împrumut suveran din partea BERD pentru realizarea unui program investiţional de modernizare a SA „CET Nord” (Bălţi) a fost aprobată de Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică, desfăşurat la 26 martie curent. Propunerea a fost prezentată de ministrul Economiei, Valeriu Lazăr.

Programul de modernizare al „CET Nord” (Bălţi) va fi realizat în baza Studiului de fezabilitate, elaborat de compania suedeză AF Industry şi compania Tehno Consulting & Design Moldova cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi al Agenţiei Suedeze pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare (SIDA). Acesta va fi urmat şi de alte proiecte, dezvoltate atât în Bălţi, cât şi în alte oraşe din ţară unde există sisteme centralizate de încălzire.

Conform Studiului de fezabilitate, au fost identificate patru componente pentru programul de investiţii finanţat de BERD. Prima componentă presupune sporirea capacităţii blocului de ardere al CET şi o creştere a producerii electricităţii cu aproape 60 % prin instalarea a trei motoare cu gaz, investiţia constituind 6,1 mln. Euro. Cea de a doua componentă presupune înlocuirea pompelor, ventilatoarelor şi aspiratoarelor de fum în stare critică, inclusiv instalarea convertizoarelor de frecvenţă, măsură ce va reduce necesitatea energiei electrice auxiliare cu 30 %, investiţia fiind de 700 mii Euro. Cea de a treia componenetă prevede înlocuirea cazanului pe cărbune dintr-un cartier din mun. Bălţi cu un cazan pe bază de biomasă (peleţi), investiţia constituind 150 mii Euro. Iar o altă componentă vizează instalarea punctelor termice individuale în 120 de clădiri din mun. Bălţi pentru aproximativ 28 mii de locuitori, investiţia constituind 2,7 mln. Euro.

Pentru realizarea acestor patru componente se preconizează investiţii de circa 9,7 mln. Euro. La etapa preliminară, investiţiile urmează a fi finanţate în baza unui împrumut din partea BERD în valoare de 6,2 mln. Euro şi a unui grant de 3,5 mln. Euro din partea Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu.

Implementarea programului va avea un impact benefic asupra calităţii serviciilor de alimentare cu energie termică a locuitorilor, va reduce considerabil emisiile de CO2, vor fi reluate serviciile de aprovizionare cu apă caldă în mun. Bălţi, inclusiv în perioada caldă a anului, se vor obţine economii la cheltuielile pentru energie.