Rudele lui Vlad Filat fac precizări referitor la condițiile din celula în care acesta este deținut

Pa pagi­na de face­bo­ok a lui Vlad Filat, a fost publi­cat un mesaj din nume­le rudelor,în care se fac pre­ci­ză­ri la foto­gra­fi­i­le apă­ru­te în pre­să cu celu­la în care stă Vlad Filat. 

“Toa­te lucru­ri­le din ima­gi­ni ( înce­pând cu far­fu­ri­i­le, șer­vețe­le­le și ter­minând cu tele­vi­zo­rul) au fost puse la dis­po­zi­ție de către rude. Mai mult, tot cu aju­to­rul rude­lor, au fost repa­ra­te două celu­le. (Ini­țial, aces­tea ară­tau exact ca poze­le cu care se face com­pa­ra­ția). În una din­tre ele, se află acum Vlad Filat. Mul­țu­mim admi­nis­tra­ți­ei Peni­ten­ci­a­ru­lui nr. 13 că au accep­tat aju­to­rul finan­ci­ar pus la dis­po­zi­ție de rude­le lui Vlad Filat, în con­di­ți­i­le în care insti­tu­ția nu este în sta­re să asi­gu­re nici cele mai mini­me con­di­ții uma­ne.

Este abso­lut revol­tă­tor însă ca admi­nis­tra­ția Peni­ten­ci­a­ru­lui a per­mis ca aces­te foto­gra­fii sa fie făcu­te. Este în pri­mul rând, o încăl­ca­re la via­ța pri­va­tă.

Con­clu­zia pe care o facem este că, în lip­sa lui Vlad Filat, ori­ci­ne poa­te intra în celu­lă fără ca el să fie infor­mat. Dacă acest lucru se întâm­plă, avem toa­te moti­ve­le să cre­dem că via­ța lui Vlad Filat este pusă în peri­col iar, în lip­sa lui, în celu­lă i s-ar putea pune dro­gu­ri, tele­foa­ne mobi­le sau sub­stan­țe care i-ar pune în peri­col via­ța.
Cerem insti­tu­ți­i­lor pen­tru apă­ra­rea drep­tu­ri­lor omu­lui să ia ati­tu­di­ne față de caz”, se men­țio­nea­ză în mesaj. 

Sur­sa foto: today.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Simion

    Con­clu­i­za e una: Inchi­zi­tia lu’capu’la toa­ta nele­giu­i­rea (samozva­ne­tul de inGRo­zes­ti) a luat-o raz­na. Le-a ramas doar sa-l jupoa­ie de pie­le, sa-l transe­ze cu dru­j­ba si sa-l duca la cre­ma­to­riu, numai asa poa­te obse­da­tul lilu­pu­tPla­ha sa sca­pe de cos­mar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *