images_cms-image-000008085

Rudele lui Vlad Filat fac precizări referitor la condițiile din celula în care acesta este deținut

Pa pagina de face­book a lui Vlad Filat, a fost publi­cat un mesaj din numele rudelor,în care se fac pre­ci­zări la foto­gra­fi­ile apă­rute în presă cu celula în care stă Vlad Filat. 

“Toate lucru­rile din ima­gini ( înce­pând cu far­fu­ri­ile, șer­vețe­lele și ter­minând cu tele­vi­zo­rul) au fost puse la dis­po­zi­ție de către rude. Mai mult, tot cu aju­to­rul rude­lor, au fost repa­rate două celule. (Ini­țial, aces­tea ară­tau exact ca pozele cu care se face com­pa­ra­ția). În una din­tre ele, se află acum Vlad Filat. Mul­țu­mim admi­nis­tra­ției Peni­ten­ci­a­ru­lui nr. 13 că au accep­tat aju­to­rul finan­ciar pus la dis­po­zi­ție de rudele lui Vlad Filat, în con­di­ți­ile în care insti­tu­ția nu este în stare să asi­gure nici cele mai minime con­di­ții umane.

Este abso­lut revol­tă­tor însă ca admi­nis­tra­ția Peni­ten­ci­a­ru­lui a per­mis ca aceste foto­gra­fii sa fie făcute. Este în pri­mul rând, o încăl­care la viața pri­vată.

Con­clu­zia pe care o facem este că, în lipsa lui Vlad Filat, ori­cine poate intra în celulă fără ca el să fie infor­mat. Dacă acest lucru se întâm­plă, avem toate moti­vele să cre­dem că viața lui Vlad Filat este pusă în peri­col iar, în lipsa lui, în celulă i s-ar putea pune dro­guri, tele­foane mobile sau sub­stanțe care i-ar pune în peri­col viața.
Cerem insti­tu­ți­i­lor pen­tru apă­ra­rea drep­tu­ri­lor omu­lui să ia ati­tu­dine față de caz”, se men­țio­nează în mesaj. 

Sursa foto: today.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    Con­clu­iza e una: Inchi­zi­tia lu’capu’la toata nele­giu­i­rea (samozva­ne­tul de inGRo­zesti) a luat-o razna. Le-a ramas doar sa-l jupoaie de piele, sa-l transeze cu dru­jba si sa-l duca la cre­ma­to­riu, numai asa poate obse­da­tul lilu­pu­tPlaha sa scape de cos­mar.