PUTIN: NATO încearcă să atragă Rusia într-o confruntare militară

Ali­anţa Nord-Atlantică încear­că să atra­gă Rusia într-o con­frun­ta­re mili­ta­ră, prin acţiu­ni “pro­vo­ca­toa­re”, acu­ză preşe­din­te­le rus, Vla­di­mir Putin, citat de site-ul agenţi­ei Tass, pre­lu­at de mediafax.ro. “Ali­anţa Nord-Atlantică a asu­mat misiu­nea ofi­ci­a­lă de a limi­ta acti­vi­tă­ţi­le Rusi­ei. În acest scop, NATO a con­ti­nu­at să se extin­dă, iar acum pare să fi găsit un nou motiv seri­os pen­tru a jus­ti­fi­ca extin­de­rea, ast­fel că s-a acce­le­rat pro­ce­sul mobi­li­ză­rii forţe­lor con­venţio­na­le şi stra­te­gi­ce din­co­lo de fron­ti­e­re­le sta­te­lor mem­bre”, a adă­u­gat Vla­di­mir Putin.

“Ali­anţa Nord-Atlantică ne pro­voa­că în mod con­stant, cu sco­pul de a ne atra­ge într-o con­frun­ta­re. Exis­tă încer­că­ri de inge­rinţe în afa­ce­ri­le noas­tre inter­ne în sco­pul des­ta­bi­li­ză­rii situ­a­ţi­ei soci­a­le şi poli­ti­ce din Rusia”, a atras atenţia lide­rul de la Krem­lin.

Vla­di­mir Putin con­si­de­ră că, la sum­mi­tul NATO orga­ni­zat în 2016 la Varşo­via, “Rusia a fost decla­ra­tă prin­ci­pa­la ame­ninţa­re la adre­sa secu­ri­tă­ţii NATO pen­tru pri­ma dată după 1989”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. tolea mereuta

    Asa cred si eu NATO agre­sea­za Rusia,pt,ca s-a extins in zona fos­tei URSS si a fos­tu­lui lagar soci­a­list unde Rusia era stapana,dar tot NATO a ata­cat un stat neu­tru pre­cum Ukrai­na si i-a luat o parte-Crimeea si declan­sat un raz­boi in estul Ukrainei,tot NATO a ata­cat Geor­gia si asa au apa­rut Ose­tia ,Abhazia,Nagorno-Karabah,Transnistria,toate cu ”paci­fi­ca­to­ri” din NATo,nu din Rusia paci­fi­ca­toa­re,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *