Principală  —  Ştiri   —   Avertismente de la Poliția de…

Avertismente de la Poliția de Frontieră, pentru a călători fără probleme

„Dacă vă întoarceți acasă de sărbători sau pregătiți o escapadă cu cei mici în afara țării, Poliția de Frontieră vine în ajutorul vostru cu informații utile! Este important să vă asigurați că pașaportul copiilor este în regulă”, se spune într-un comunicat al Poliției de Frontieră făcut public în ajunul sărbătorilor pascale.

Potrivit Poliției de Frontieră, familiile care pornesc la drum în aceste zile de vacanță trebuie să țină cont de următoarele reguli:

  1. Copiii, care deţin paşapoarte personale, până la împlinirea vârstei de 18 ani pot călători însoţiţi de UNUL dintre reprezentanţii legali (părinții), fără acordul celuilalt. Acordul vizat notarial al ambilor reprezentanţi legali este necesar doar în cazul emigrării autorizate, cu aplicarea însemnărilor corespunzătoare în paşaport.
  2. Dacă aţi planificat o călătorie peste hotare pentru minorii cu ÎNSOŢITORI împuterniciţi de dvs. , Poliţia de Frontieră reaminteşte că este nevoie de o declaraţie notarială de la reprezentantul legal. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie. Însoţitorul poartă răspundere pentru viaţa şi sănătatea minorului. În lipsa reprezentanţilor legali, în cadrul unor grupe organizate, răspunderea o poartă conducătorii grupelor, desemnaţi în procură.
  3. Reprezentanţi legali se consideră şi TUTORII. Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani, iar curatela se stabileşte asupra copiilor în vârstă de la 14 la 18 ani. Tutela şi curatela se întocmeşte de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului scris al autorităţii tutelare. La traversarea frontierei de stat, poliţiştii de frontieră vor cere să prezentaţi şi documentul de instituire a tutelei în original. În momentul autentificării la Biroul Notarial a declaraţiei de împuternicire a însoţitorului, să vă asiguraţi că anume această persoană se va prezenta împreună cu minorul, cu declaraţia şi cu actele de călătorie personale şi ale minorului, în punctul de trecere a frontierei de stat, la data menţionată. Aceste acţiuni sunt necesare angajaţilor Poliţiei de Frontieră pentru a verifica valabilitatea actelor şi, ulterior, introducerea însemnărilor corespunzătoare în baza de date a Sistemului Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră.
  4. Pe lângă tutelă și curatelă, sunt cazuri când în punctele de trecere a frontierei de stat se prezintă minori cu însoțitori, în baza Dispoziției de instituire a custodiei, în temeiul căreia nu poate fi autorizată traversarea frontierei de stat. Potrivit cadrului legal, părinții sunt în drept să-și delege parțial drepturile și obligațiile privind creșterea, îngrijirea și educația copilului unui custode, prin depunerea unei cereri la autoritatea tutelară locală. În acest caz, părinții rămân a fi reprezentanții legali ai copilului, iar custodele exercită atribuții de responsabil legal al copilului, în condițiile legislației. 
  5. Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit 14 ani şi sunt înmatriculaţi la studii în instituţii din alte state, la ieşirea şi intrarea în R. Moldova, prezintă actul de înmatriculare şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, care conţine consimţământul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali – consimţământul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare teritoriale. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii. În ajun de Paști, punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 42 295 traversări, un număr mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare în R. Moldova – 26 130 traversări persoane.