Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Raport CAPC: Propunerea de desfășurare…

Raport CAPC: Propunerea de desfășurare a referendumului constituțional nu este fundamentată financiar

Sursă: europenowjournal.org

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) au examinat proiectul Hotărârii Parlamentului privind desfășurarea referendumului republican constituțional din perspectiva coruptibilității și vulnerabilității pentru drepturile omului.

Raportul CAPC amintește că inițiativa este promovată de un grup de peste cincizeci de deputați în Parlament, reprezentând majoritatea parlamentară (constituită din 61 de deputați) care propun desfășurarea referendumului republican constituțional pentru adoptarea unui proiect de revizuire (modificare) a Constituției R. Moldova. Potrivit experților CAPC, deși nu este clar expus – scopul autorilor proiectului este revizuirea prin referendum republican a Constituției R. Moldova și declararea integrării în Uniunea Europeană drept obiectiv strategic al R. Moldova, precum și completarea textului Constituției cu prevederi care stabilesc că aderarea la tratatele constitutive ale Uniunii Europene să se realizeze prin legi organice, iar respectivele tratate și alte acte juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii Europene să aibă prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne ale R. Moldova.

Raportul CAPC relevă că, pe lângă scopul oficial, se poate admite că propunerea respectivă are menirea de a evita dezbaterea și supunerea votului în Parlament a proiectului de lege pentru revizuirea Constituției și utilizarea mecanismului referendumului republican (popular) pentru promovarea obiectivului politic de integrare a R. Moldova în Uniunea Europeană. În analiza CAPC s-a reținut că propunerea de modificare a Constituției prin referendum republican constituțional respectă formal criteriile de procedură deduse/confirmate anterior de către Curtea Constituțională, dar eludează calea parlamentară clasică de dezbatere și examinare a unui proiect de lege constituțională, ceea ce afectează esența principiilor protecției rigide a stabilității Constituției și principiile democrației parlamentare autentice.

Totodată, experții CAPC invocă mai multe îngrijorări legate de conceptul și procedura de promovare a proiectului, inclusiv pe partea ce ține de necesitatea și posibilitatea modificării Preambulului Constituției Republicii Moldova, un subiect care nu a fost cercetat și argumentat suficient. Propunerea de modificare a Preambulului Constituției constituie o novație absolută pentru regimul constituțional al Republicii Moldova și nu este suficient de argumentată și exhaustiv formulată, iar textul respectiv ar putea fi inclus ca preambul al Legii de modificare, nu al Preambulului Constituției însăși, care a fost formulat și înscris la o anumită etapă istorică, politică și socială, cu 30 de ani în urmă.

Raportul mai reține că textul propus în proiectul Legii de modificare a Constituției nu a fost dezbătut anterior suficient și plenar, derogă sub anumite aspecte de la prevederile (principiile) generale ale Constituției și introduce elemente constituționale noi, care însă prezintă anumite ambiguități (în special, nu este suficient de clar ce se înțelege prin textele ”aderare” și ”legi interne”).

Propunerea de desfășurare a referendumului republican constituțional nu este fundamentată financiar, iar în procesul de organizare și desfășurare a referendumului urmează a fi respectate mai multe principii și proceduri care să excludă încălcări și prejudicii de ordin general sau particular.