Protestul feministelor: „Sexismul ne fură șansele”

Ziua de 8 matie, pe lângă cuvin­tele fru­moase și mul­ți­mea de flori pe care le oferă băr­ba­ții, mai e Ziua Inter­națio­nală a Feme­i­lor, a feme­i­lor care au drep­turi egale, liber­ta­tea de a se exprima, de a trăi și lucra, fără a fi dis­cri­mi­nate. Cu acest îndemn s-au adu­nat de Ziua Inter­națo­nală a Femeii, câțiva tineri, femei și băr­bați care au mers prin cen­trul capi­ta­lei, amin­tind tre­că­to­ri­lor des­pre ega­li­ta­tea de gen, pen­tru care au lup­tat feme­ile cu mai bine de 100 de ani în urmă. Orga­ni­za­to­rii marșului femi­nist din R. Mol­dova „Sexismul ne fură șansele” au vrut să schimbe per­ce­pţia mol­do­ve­ni­lor, de obi­cei nega­tivă, faţă de curen­tul femi­nist.

„Dife­ren­țele noas­tre bio­lo­gice nu jus­ti­fică și nu cre­ază dife­rențe soci­ale, pen­tru care am putea fi dis­cri­mi­nate. Vrem drepturi și oportunități egale”, a decla­rat Vic­to­ria Apos­tol, una din­tre orga­ni­za­toa­rele eve­ni­men­tu­lui.

Marşul este orga­ni­zat de Gru­pul de Ini­ţi­a­tive Femi­niste din Mol­dova. Acesta al doilea marș femi­nist orga­ni­zat în R. Mol­dova.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *