Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Procuratura Anticorupție anunță că nu…

Procuratura Anticorupție anunță că nu va contesta sentința de achitare a fostei viceguvernatoare a BNM Emma Tabîrță și a altor trei foști angajați ai instituției în dosarul „Laundromat”: „Nu este ilegală sau neîntemeiată”

Sursa: ZDG

Procuratura Anticorupție (PA) anunță marți, 24 ianuarie, că nu va contesta sentința de achitare, pronunțată pe 4 ianuarie de Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fostei viceguvernatoare a Băncii Naționale din Moldova (BNM) Emma Tabîrță și a foștilor șefi de departamente ale instituției, Matei Dohotaru, Ruslan Grate și Vladimir Țurcanu, pentru că aceasta nu ar fi „ilegală sau neîntemeiată”.

Cei patru au fost achitați în dosarul penal pornit pen­tru neglijență în ser­vi­ciu, admisă în peri­oada 2010-2014, care ar fi con­di­țio­nat spă­la­rea a 22 miliarde de dolari din Fede­ra­ția Rusă prin inter­me­diul băn­cii „Mol­din­con­bank” (dosarul Laundromat n.red.).

„Acuzatorul de stat a fost de acord cu argumentele de fapt și de drept expuse de către instanță”

„Examinând sentința în cauză, acuzatorul de stat a fost de acord cu argumentele de fapt și de drept expuse de către instanță, considerând relevant că, la investigarea cazului în perioada anului 2016 – 2017, nu s-a luat în considerației prevederile art. 38 al Legii privind instituțiile financiare nr. 550 din 21.07.1995, potrivit cărora aplicarea oricărei sancțiuni, inclusiv cea cu amendă, în privința Moldindconbank, nu era o obligației dar un drept al Consiliului BNM, din componența căruia făcea parte Emma Tăbîrță

În sensul normei citate precum și conform prevederile art. 23 – 26 al Legii privind Banca Națională a Moldovei, nr. 548 din 21.07.1995, care prevede componența și atribuțiile Consiliului BNM, posibilitatea aplicării sancțiunilor în privința Moldindconbank, nu era de competența inculpaților Vladimir Țurcanu, Matei Dohotaru și Ruslan Grate, care la acel moment exercitau funcții de șefi de Direcții, și respectiv comportamentul acestora în raport cu executarea atribuțiilor de serviciu nu a produs nemijlocit daune materiale bugetului de stat”, susține PA.

Totodată, inculpații au fost puși sub învinuire în perioada anului 2017, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, însă prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 24 din 17.10.2019, și Hotărârea Curții Constituționale nr. 15 din 22.05.2018, agravanta stabilită la lit. b) a alin. (2) art. 329 Cod penal – „urmări grave” și „intereselor publice sau”, au fost declarate neconstituționale.   

„Astfel, instanța a constatat absența posibilităților reale de a executa obligațiile de serviciu de către inculpați și respectiv cauzarea daunelor materiale statului sau unor persoane fizice/juridice ca consecință a îndeplinirii necorespunzătoare de către aceștia  a obligațiilor de serviciu”, mai notează Procuratura.

Potrivit instituției, urmărirea penală în cauza penală a fost începută în august 2016, de către PA, în temeiul „bănuielii rezonabile” de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal – îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, acțiuni care au provocat alte urmări grave.  

Faptele infracționale incriminate vizează perioada anilor 2011 – 2014, și se referă la controalele efectuate de către BNM la Moldindconbank, în rezultatul cărora în activitatea instituției financiare supuse auditului au fost constatate abateri de la legislația în vigoare și actele departamentale ale BNM, inclusiv în partea ce ține de măsurile care urmau a fi întreprinse în domeniul identificării, protecție și contractării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

„Potrivit actului de învinuire, angajații BNM, în perioada anului 2011 – 2014, au neglijat atribuțiile de serviciu legate de supravegherea activități Moldindconbank, fără a reacționa la timp față de tranzacțiile în proporții deosebit de mari, care au avut caracter tranzitoriu, prin intermediul conturilor corespondente ale Băncilor din Federația Rusa, deschise în Moldindconbank, în/din adresa debitorilor indicați în încheierile privind asigurarea executării și aplicării sechestrului pe mijloacele băneşti, emise de executorii judecătorești, acțiuni pretins ilegale ce fac obiectul investigației într-o altă cauză penală numită generic „Laundromat”, care la moment se află pendinte la faza de urmărire penală”, menționează PA.

La fel, potrivit actului de învinuire, procurorul care e efectuat urmărirea penală a considerat că, foștii angajați „au admis prejudicii în forma permisivă a unei activități de tranzacții financiare suspecte care a prejudiciat grav imaginea sistemului bancar din R. Moldova cât şi a faptului că nu au fost încasate mijloace băneşti sub formă de amendă, în cuantum minim de 2 milioane de lei pentru fiecare perioadă, fapt prin care s-a cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari”.