Guvern nou cu nume vechi

Nata­lia Gher­man vine în frun­tea Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne. Ana­tol Șala­ru  a fost înlo­cu­it la Trans­por­tu­ri cu demo­cra­tul Vasi­le Bot­na­ri, iar Boris Foc­șa la Cul­tu­ră, cu Moni­ca Babuc, fos­ta con­si­li­e­ră a lui Vlad Pla­ho­t­niuc. De ase­me­nea, în locul lui Octa­via Țîcu, la tine­ret şi sport, va acti­va Octa­vi­an Bodiș­tea­nu, fos­tul său subal­tern.

Iată lis­ta vii­to­ru­lui Cabi­net de Miniș­tri:

Iurie Lean­că – prim-ministrul Repu­bli­cii Mol­do­va
Vea­ce­slav Negru­ța – minis­trul Finan­țe­lor
Oleg Efrim – minis­trul Jus­ti­ți­ei
Dorin Recean – minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne
Vasi­le Buma­cov – minis­trul Agri­cul­tu­rii și Indus­tri­ei Ali­men­ta­re
Maia San­du – minis­trul Edu­ca­ți­ei
Andrei Usa­tîi – minis­trul Sănă­tă­ții
Nata­lia Gher­man – minis­trul Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne
Eugen Car­pov – vice­pre­mi­er pe rein­te­gra­re
Vale­riu Lazăr – minis­trul Eco­no­mi­ei
Mar­cel Rădu­can – minis­trul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Con­struc­ți­i­lor
Vasi­le Bot­na­ri – minis­trul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor
Moni­ca Babuc – minis­trul Cul­tu­rii
Pavel Filip – minis­trul Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ți­ei și Comu­ni­ca­ți­i­lor
Valen­ti­na Buli­ga – minis­trul Mun­cii, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Fami­li­ei
Ghe­or­ghe Șala­ru – minis­trul Mediu­lui
Vita­lie Mari­nu­ța – minis­trul Apă­ră­rii
Octa­vi­an Bodiș­tea­nu – minis­trul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui
Tatia­na Potîng – vice­pre­mi­er pe pro­ble­me soci­a­le


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. victor

  PDM a schi­bat pe Foc­sa, care avea dosar, de ce PLDM nu i-a schim­bat ? Pen­tru ca la ei Usa­tii si Negru­ta stau fru­mu­sel cu dosa­re, dar parem­se ca si recean are incal­ca­ri de lege.

 2. Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  Da! Oame­ni ca Octa­vi­an Tacu nu au sus­ți­ne­re prin­tre mafi­o­ti. Asa cum Ion Ungu­rea­nu nu a mai avut loc in guver­nul lui Sangheluta- michi­du­ta,- hot, tra­da­tor si pri­mul gro­par al RM . San­ghe­li a fost pri­mul care a înce­put inglo­da­rea si afun­da­rea Mol­do­vei in data­rii exter­ne imen­se! Si care sin­gur a decis si a luat mili­ar­dul si juma­te, cre­dit cu o dobân­da extrem de mare, pe care le plă­teș­te popo­rul, sara­cii.
  Apoi , după el , aproa­pe toți cei­lal­ți guver­nan­ti, pana la marea majo­ri­ta­te din cei de azi,- car­co­ta­si cu inte­re­se mes­ci­ne pal­mei de pământ, pe care o fura, o pus­ti­esc, dis­trug tara si popo­rul!
  Ion Ungu­rea­nu este acu­ma un om uitat, San­ghe­li un cri­mi­nal ratat, după care plân­ge pus­ca­ria. Dacă s-ar înce­pe de la el a spu­ne lucru­ri­lor pe nume si a face ordi­ne s-ar ajun­ge si la cei de azi, MAFIOTI , HOTI, TRĂDATORII si VANZATORI DE NEAM SI TARA!

 3. Ion

  Defapt va fi un Guvern nou cu idei si solu­tio­na­ri noi , ceea ce va fi mai pre­sus ca toa­te este demo­cra­tia si inte­li­gen­ta pro­mo­va­ta de PDM in ceea ce pri­ves­te cele­lal­te frac­tiu­ni au mul­te de inva­tat.

 4. Magda

  Sunt in total dez­a­cord cu titlul.Era corect: Guvern vechi cu denu­mi­rea “noua”.Jos guver­na­rea veche! Ale­ge­ri anticipate.Vrem euro­pa s-o avem acasa,nu sa ne ali­men­ta­ti cu pros­ti­i­le voas­tre.

 5. De ce, de ce ?

  Poa­te ajun­ge cu minis­trii “prin ire­d­ta­te”???
  Ce cau­ta fii­ca lui Sne­gur in “demo­cra­ti­cul” Guvern ??? O per­soa­na dubi­oa­sa, cu un chir­lig rusesc adinc in find, prin­sa in fla­grant cu con­tra­ban­da valu­ta­ra la rusi. Oare nui clar gra­dul ace­sea de “inde­en­den­ta? SINTEM PROSTI. SI PUNCTM !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *