Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

De ce Ziarul de Gardă are acest nume?

Din când în când, cine­va încear­că să fure nume­le ZdG şi să se folo­seas­că de el. Marţi, un citi­tor ne-a infor­mat că o pagi­nă web-fantomă cu nume­le ziaruldegarda.com îşi bate…

Riscuri noi la Nistru

Ucrai­na nu e la pri­mul pro­iect de catas­tro­fă eco­lo­gi­că pre­me­di­ta­tă. Să ne amin­tim de Cana­lul de navi­ga­ţie Dună­re — Marea Nea­gră de la Bis­troe din Del­ta Dună­rii, lan­sat în 2004. De 13…

(doc) Judecătorii care au decis soarta lui Filat

Un com­plet de jude­că­to­ri de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție, for­mat din Vla­di­mir Timofti, Nadej­da Toma și Con­stan­tin Aler­guș, au res­pins ca inad­mi­si­bi­le recur­su­ri­le depu­se de păr­ți­le din dosa­rul fos­tu­lui…