Principală  —  IMPORTANTE   —   Reacția ANSA în legătură cu…

Reacția ANSA în legătură cu raportul CNA potrivit căruia domeniul siguranței alimentelor este afectat de mai multe riscuri de corupție

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu mai multe precizări cu privire la raportul Centrului Național Anticorupție (CNA) potrivit căruia domeniul siguranței alimentelor este afectat de mai multe riscuri de corupție cum ar fi: riscul coruperii active și pasive, abuzul și depășirea atribuțiilor de serviciu, nedeclararea influențelor necorespunzătoare și a conflictului de interese.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) susține că a luat act de Raportul privind rezultatele evaluării integrității instituționale efectuate la ANSA, elaborat de Centrul Național Anticorupție (CNA). În context, responsabilii din cadrul Agenției susțin că raportul CNA este o evaluare detaliată care urmează a fi analizată de către responsabilii din cadrul ANSA.

„Noua conducere va întreprinde toate măsurile necesare și în scurt timp urmează să definitiveze reorganizarea Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor în baza modificărilor Hotărârii de Guvern nr. 600/ 2018, aplicând principiul de meritocrație și integrității”, menționează ANSA.

De asemenea, urmează o perioadă de evaluare a cadrului normativ și a personalului în ceea ce privește integritatea instituțională și profesională al angajaților, precum și creșterea gradului de responsabilitate în procesul de executare a activităților de serviciu. Pentru a înlătura riscurile de corupție constatate, în baza recomandărilor menționate în raport va fi elaborat un plan de integritate.

CNA a constatat că tot mai mulți inspectori ANSA au fost implicați în incidente de integritate în intervalul 2019 – nouă luni ale lui 2021. Acest fapt îl demonstrează numărul mare de cauze penale pornite de CNA în perioada de referință, dar și rezultatele testelor de integritate profesională, aplicate în cadrul procesului de evaluare.

Concomitent, potrivit CNA, testele de integritate indică spre acțiuni de neieșire la fața locului pentru efectuarea controlului, eliberarea actului permisiv fără ca spațiul comercial să fie amenajat corespunzător, înscrierea informației denaturate în procesul-verbal de control, nedocumentarea neregulilor, obținerea de mijloace bănești pentru eliberarea actelor permisive. Evaluarea a mai stabilit că, riscurile de corupție sunt determinate de mai mulți factori precum: cadrul de reglementare lacunar și ambiguu, planificarea defectuoasă a controalelor, motivarea insuficientă pentru inițierea controlului inopinat. Totodată, s-a mai observat că sistemul de monitorizare a calității controlului este unul ineficient, iar un mecanism de monitorizare a gestionării produselor alimentare neconforme practic lipsește.