Principală  —  Ştiri  —  Social   —   RAPORT CNA. Domeniul siguranței alimentelor,…

RAPORT CNA. Domeniul siguranței alimentelor, afectat de mai multe riscuri de corupție: doar 23% din angajații ANSA au primit calificativul „pozitiv” la testul de integritate profesională

Foto: ZdG

Domeniul siguranței alimentelor este afectat de mai multe riscuri de corupție cum ar fi: riscul coruperii active și pasive, abuzul și depășirea atribuțiilor de serviciu, nedeclararea influențelor necorespunzătoare și a conflictului de interese, falsul în acte publice, arată o evaluare a integrității instituționale efectuată de Centrul Național Anticorupție (CNA) la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în perioada aprilie-octombrie curent.

Aceste riscuri tipice de corupție, potrivit CNA, afectează în mod direct activitatea instituției și imaginea entității.

Autorii evaluării au constatat că tot mai mulți inspectori ANSA au fost implicați în incidente de integritate în intervalul 2019 – nouă luni ale lui 2021. Acest fapt îl demonstrează numărul mare de cauze penale pornite de CNA în perioada de referință, dar și rezultatele testelor de integritate profesională, aplicate în cadrul procesului de evaluare.

Astfel, încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 26 iulie curent reflectă că doar 23% din angajații ANSA testați, au primit calificativul pozitiv la testul de integritate profesională. Totodată, în raportul de evaluare se arată că sumele de bani primite de către inspectorii care au admis manifestări de corupție variază între 200 și două mii de lei.

Concomitent, potrivit CNA, testele de integritate indică spre acțiuni de neieșire la fața locului pentru efectuarea controlului, eliberarea actului permisiv fără ca spațiul comercial să fie amenajat corespunzător, înscrierea informației denaturate în procesul-verbal de control, nedocumentarea neregulilor, obținerea de mijloace bănești pentru eliberarea actelor permisive. Evaluarea a mai stabilit că, riscurile de corupție sunt determinate de mai mulți factori precum: cadrul de reglementare lacunar și ambiguu, planificarea defectuoasă a controalelor, motivarea insuficientă pentru inițierea controlului inopinat. Totodată, s-a mai observat că sistemul de monitorizare a calității controlului este unul ineficient, iar un mecanism de monitorizare a gestionării produselor alimentare neconforme practic lipsește.

Astfel, pentru a înlătura riscurile de corupție constatate la ANSA, CNA a formulat și a prezentat entității evaluate o serie de recomandări. Respectiv, conducătorul fiind obligat să adopte un plan de integritate, realizarea căruia va fi ulterior monitorizată de CNA.

Evaluarea integrității instituționale este un mecanism prevăzut de lege, prin care CNA identifică factorii instituţionali şi vulnerabilităţile care favorizează sau pot favoriza corupţia şi elaborează recomandări ce ar exclude efectele acestora.