Principală  —  Ştiri  —  Social   —   INFOGRAFIC/ Ziua Internațională a Persoanelor…

INFOGRAFIC Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

un.org

Anual, pe data de 3 decembrie este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilităţi. La 1 ianuarie 2022, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), numărul persoanelor cu dizabilităţi în R. Moldova a constituit 168 de mii de persoane, ceea ce reprezintă 6,5% din populația țării, inclusiv peste 10 mii de copii cu vârsta de până la 17 ani, adică 1,9% din numărul total al copiilor cu reședință obișnuită din R. Moldova.

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS) din 2021, distribuția pe grade a persoanelor cu dizabilități denotă o preponderență a persoanelor cu dizabilitate accentuată – 57,8%, ponderea celor cu dizabilitatea medie constituind – 26,7%, iar celor cu dizabilitate severă – 15,5%. Comparativ cu anul 2019 a crescut ponderea persoanelor cu dizabilitate medie. Totodată, ponderea persoanelor cu dizabilitate severă și accentuată a scăzut.

Majoritatea persoanelor recunoscute cu dizabilități aveau vârsta de 30-54 ani

Din total persoane cu dizabilități, circa 62,3 mii de persoane (37,0%) aveau vârsta de 30-54 ani, 55,1 mii persoane (32,8%) – vârsta de 55-64 ani, 29,9 mii de persoane (17,8%) aveau 65 și peste ani, 11,7 mii persoane (7,0%) – 16-29 ani și 8,9 mii de persoane (5,3%) cu vârsta de 0-15 ani.

Bărbații predomină în rândul persoanelor recunoscute cu dizabilități

La 1 ianuarie 2022, în structura persoanelor cu dizabilităţi ponderea bărbaților a constituit 52,6%. Ponderea bărbaților cu dizabilități în numărul total al populației bărbaților a fost mai mare cu 1,3 p.p, față de ponderea femeilor cu dizabilități în numărul total al populației de femei.

Majoritatea persoanelor recunoscute cu dizabilităţi beneficiază de pensie de dizabilitate

La 1 ianuarie 2022, în structura persoanelor cu dizabilităţi aflate la evidenţa Casei Naționale de Asigurări Sociale, pensionarii de dizabilitate au constituit 67,8%, iar beneficiarii de alocaţii – 32,2%. Beneficiari de pensii de dizabilitate erau circa 113,9 de mii de persoane cu dizabilităţi (inclusiv 0,9 mii de persoane cu dizabilități fiind angajați ai organelor de forță), iar beneficiari de alocaţii sociale de stat erau 54,1 mii de persoane, care nu au întrunit condiţiile necesare pentru obţinerea pensiei.

Numărul persoanelor recunoscute pentru prima dată cu dizabilitate este în descreştere

Conform datelor Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilității şi Capacităţii de Muncă, în anul 2021 s-au adresat pentru a fi expertizate 12,9 mii de persoane. Dintre acestea, au fost recunoscute cu dizabilitate primară 11,5 mii persoane (89,2%), inclusiv 10,1 mii de adulți (88,6%) și 1,5 mii de copii (93,2%). Ponderea persoanelor cu dizabilitate primară a fost mai mare în mediul rural și a constituit 63,5% în anul 2021.

Astfel, în anul 2021, în medie la 10 mii de locuitori în vârstă de 18 ani şi peste au revenit 49 de persoane adulte recunoscute cu dizabilitate primară, comparativ cu 48 persoane adulte la 10 mii locuitori de vârsta respectivă înregistrate în anul 2017. La 10 mii de copii în vârstă de 0-17 ani, au revenit 26 de copii recunoscuți cu dizabilitate primară, comparativ cu 24 de copii în anul 2017.

Cauzele principale care au determinat dizabilitatea primară au fost tumorile (17,7%), bolile aparatului circulator (15,7%) și bolile sistemului osteo–articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv (14,8%). În cazul a circa nouă sute de persoane, dizabilitatea primară a survenit din cauza tulburărilor mentale și de comportament (9,6%), iar în circa opt sute de cazuri – din cauza bolilor sistemului nervos (8,2%). Atât pentru populaţia din mediul urban, cât și pentru cea din mediul rural, predominante au rămas a fi tumorile (19,8% și, respectiv, 16,5%).