Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Istoria unei licitații cu…

DOC Istoria unei licitații cu iz de dedicație. MAI a cerut permisiunea să cumpere echipament de 11,5 milioane de lei fără a organiza o licitație publică

Pavel Voicu, ministrul Afacerilor Interne a cerut de la premierul Ion Chicu, cel care conduce Comisia pentru Situații Excepționale dreptul ca instituția să achiziționeze terminale radio în valoare de 11,5 milioane de lei dintr-o singură sursă, fără organizarea unei licitații publice.

Anterior, licitațiile publice desfășurate de Inspectoratul General al Poliției pentru procurarea terminalelor radio în standard Tetra au fost anulate de câteva ori, după ce specificațiile tehnice din ofertă favorizau unul și același producător și agent economic.

Până să primească răspuns de la CSE, una dintre licitațiile anunțate de IGP a ajuns la final. 

Terminale radio folosite de polițiștii din R. Moldova

La începutul lunii aprilie 2020, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a trimis o adresare către premierul Ion Chicu, cel care conduce Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) în care solicită permisiunea de a se achiziționa 600 de terminale radio în standard TETRA în sumă de aproximativ 11,5 milioane de lei „utilizând procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cu producătorul sistemului”.

Argumentele ministrului de Interne: „Situațiile de urgență cer procese de comunicare eficiente, sigure și clar definite”

În scrisoarea intrată în posesia ZdG și adresată premierului Ion Chicu, Pavel Voicu, ministrul de Interne, menționează că „situațiile de urgență cer procese de comunicare eficiente, sigure și clar definite, iar eficiența serviciilor specializate de ordine și securitate publică este direct dependentă de sistemele de comunicații ce asigură furnizarea informațiilor necesare și suficient de detaliate, pentru a lua cele mai bune decizii în timpul unei crize”. 

Ion Chicu și Pavel Voicu/colaj ZdG

Voicu precizează în scrisoare că, „începând cu anul 2010, în R. Moldova, cu suportul Uniunii Europene, a fost inițiată implementarea sistemului de comunicații PPDR (Public protection and disaster relief) în standard TETRA (terrestrial trunked radio), în baza platformei producătorului Motorola, care a asigurat o acoperire a zonei de frontieră cu România, dar și parțial în mun. Chișinău”, iar „în conformitate cu obiectivele Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019, precum și a Strategiei de dezvoltare a Poliției 2016-2020, a fost inițiat proiectul „Asigurarea unui sistem de comunicații fiabil și eficient pentru scopuri operaționale în cadrul Poliției”, care presupune upgrade-ul infrastructurii existente din zona de frontieră cu România, dar și extinderea acoperirii pe întreg teritoriul R. Moldova”.

Ministrul preciza că proiectul este la etapa finală de implementare, fiind asigurată o acoperire de aproximativ 80%, pe întreg teritoriul țării. „Declararea stării de urgență, implicit aplicarea măsurilor de carantină, au generat o suprasolicitare de asigurare cu comunicații securizate și eficiente în rândul tuturor autorităților implicate în procesul de gestionare a stării de urgență, la moment sistemul TETRA fiind utilizat de către toate subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, inclusiv de Serviciul 112”, se precizează în scrisoare.

Ministrul solicita și scutirea achitării de TVA

Pavel Voicu

În același document Pavel Voicu scrie că „urmare a trecerii la „scenariul 4 de gestiune a stării de urgență” urmează a fi aplicate noi măsuri de către autoritățile responsabile de implementarea acestora fapt ce accentuează și importanța asigurării unei comunicări eficiente. Or, la nivelul întregii țări, deși este asigurată o acoperire eficientă cu sistem de comunicații în standard TETRA, atestăm o dotare insuficientă cu terminale radio care să permită comunicarea și dirijarea forțelor și resurselor implicate în proces”. Ministrul mai menționează că MAI deține și are în utilizare aproximativ 2300 de terminale radio, iar pentru o dotare suficientă necesarul ar fi de încă aproximativ 7000 de stații radio, costul unei stații fiind în jur de 15 mii de lei. 

„Este important de menționat că, pentru anul 2020 au fost planificate și alocate surse financiare bugetare pentru procurarea terminalelor radio în cadrul Inspectoratului General al Poliției – 340 bucăți, în sumă de 5,79 milioane de lei și Inspectoratului General de Carabinieri – 100 bucăți, în sumă de 2,4 milioane de lei, iar urmare a analizei efectuate notăm că, în cadrul Serviciului tehnologii informaționale din subordinea MAI pot fi redirecționate surse financiare necesare pentru procurarea a încă 150 de stații radio – aproximativ 3 milioane de lei. De altfel, achiziția terminalelor radio în standard TETRA urmează a fi efectuată din sursele existente, în baza alocațiilor financiare planificate și aprobate pentru anul 2020”, susține Voicu.

„Prin urmare, reieșind din importanța și necesitatea urgentă de asigurare a capacităților de comunicare eficientă în situația actuală de criză, solicităm respectuos acceptul Guvernului de a fi examinată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, posibilitatea de aplicare a unei proceduri centralizate de achiziții pentru 600 terminale radio în standard TETRA în sumă de aproximativ 11,5 milioane de lei, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, utilizând procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cu producătorul sistemului. Totodată, în scopul economisirii alocațiilor bugetare, considerăm oportună analizarea posibilității de scutire a achitării taxei pe valoare adăugată pentru respectiva procedură de achiziție (tva, n.r.)”, solicita Pavel Voicu, în scrisoarea adresată premierului.

Deși nu a menționat acest lucru în scrisoarea către premierul Chicu, în cazul unui răspuns pozitiv, MAI urma să achiziționeze echipamentul de la compania „S&T IT Services”, fosta „Bass-Systems”, cea care a livrat asemenea echipament anterior.

Ce nu spunea ministrul. Licitațiile pentru acest echipament, anulate pe bandă rulantă pentru nereguli

Ce nu spune însă ministrul de Interne în document e că, de fapt, cea mai mare parte din această achiziție s-a încercat a fi realizată încă în septembrie 2019. Atunci, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat licitație pentru procurarea terminalelor radio în standard TETRA în sumă de 5,79 milioane de lei. La licitație a participat un singur agent economic, „S&T Mold” firmă care are, de fapt, aceeași fondatori ca și compania „Bass Systems”, cea care câștiga aceste licitații anterior.

Licitația a fost contestată, pe motiv că specificațiile tehnice ar fi favorizat un singur agent economic, cea care a și furnizat anterior asemenea echipamente. „Fors Computer” SRL, compania care a contestat licitația argumenta cu faptul că „obiectul achiziției indică clar produsele unui singur producător, și anume Motorola Solutions”, distribuite în Moldova de către „Bass Systems”. „Toate echipamentele solicitate, terminale radio Portabile TETRA, terminale radio portabile TETRA (camuflate/ discrete), terminale radio Mobile TETRA, terminale radio fixe TETRA, așa cum au fost descrise în specificațiile tehnice aferente lor originale, au avut specificații tehnice individualizate, ce au conținut caracteristici unice ce sunt produse de către un singur producător, și anume Motorola Solutions”, se preciza în contestație. 

În noiembrie 2019, ANSC obliga IGP „să elimine constrângerile pentru alți producători din specificațiile tehnice”

Compania s-a adresat și la autoritatea contractantă pentru clarificări. „Prin examinarea acestor modificări s-a stabilit faptul că autoritatea contractantă a introdus modificări parțiale sau a ignorat solicitări. Precum și a introdus cerințe suplimentare noi care susțin tot același furnizor, anume „Motorola Solutions”. De exemplu: Existența unui service centru autorizat, toate terminalele ofertate vor fi compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operațional în R. Moldova. Existența unui service centru autorizat Motorola Solutions pentru deservirea echipamentului radio de standard TETRA este exclusiv reprezentat în Moldova de către o singură companie. 

Pentru controlul compatibilității echipamentului propus autoritatea contractantă trebuie să ofere specificațiile detaliate ale infrastructurii sistemului TETRA existent, ceea ce nu a fost făcut. Totodată, trebuie să fie declarat în mod explicit că echipamentul necesar, în caz dacă este compatibil cu infrastructura existentă, nu trebuie să fie de la același producător (ca Motorola Solutions)”, se menționa în contestație. 

La 6 noiembrie 2019, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a admis contestația depusă de compania „Fors Computer” SRL și a obligat IGP „să elimine constrângerile pentru alți producători din specificațiile tehnice”. 

„Agenția apreciază că la stabilirea necesităților sale de bunuri, inclusiv a caracteristicilor tehnice ale acestora, autoritatea contractantă urmează să țină cont de prevederile legii …. potrivit cărora unul din principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice constă în asigurarea concurenței, ceea ce presupune asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenței în așa fel încât orice operator economic cu calificare și ofertă corespunzătoare necesității autorității contractate să poată participa la procedura de atribuire și să dispună de posibilitatea egală de a fi desemnat câștigător. Reieşind din principiul nominalizat autoritatea contractantă trebuie să creeze un mediu competițional și să stabilească cerințele documentației de atribuire, astfel încât să nu limiteze nejustificat participarea altor operatori economici, inclusiv și prin indicarea exactă a funcţionalităților bunurilor”, au concluzionat reprezentanții ANSC.

A doua licitație anulată. De această dată, „Bass-Systems” a pierdut și a contestat

În consecință, licitația a fost anulată, iar în noiembrie 2019, IGP anunța o nouă licitație, de această dată cu specificații tehnice actualizate și deschise pentru mai mulți producători/vânzători. La ea au participat două companii: „Fors Computer” și „Bass-Systems” SRL. Ambele firme au oferit prețuri mai mici de cinci milioane de le (4,76 miliioane de lei) deși cu doar două luni mai devreme, prețul oferit de „S&T Mold” era de 5,79 milioane de lei, cu aproximativ 1 milion de lei mai mult.

Deși oferta depusă de către „Fors Computer” a fost desemnată câștigătoare de către grupul de lucru, fiind mai bună cu câteva sute de lei, nici această licitație nu a avut un câștigător final. 

  • „Fors-Computer” SRL – 4 761 500.00 MDL achiziției fără TVA 
  • „BASS Systems” SRL – 4 761 830.00 MDL achiziției fără TVA

La 10 decembrie, compania „Bass-Systems” a contestat rezultatele licitației menționând că grupul de lucru a declarat câștigătoare o companie care a propus o diferență nesemnificativă de preț, respectiv autoritatea contractantă a evaluat ofertele doar sub aspect financiar, fără a intra în esența și conținutul ofertei integrale, sub aspect tehnic, termen de livrare, acte justificative”, iar „actele și documentația indicată de ofertantul „Fors Computer” SRL sunt superficiale, inoportune și impertinente și nu pot servi drept temei de probare a capacității sale tehnice depline și nici de a livra în termen și conforme – Terminalele radio portabile în standard TETRA”.

IGP a susținut legalitatea licitației. „Autoritatea contractantă ține să informeze că, în urma evaluării tehnice efectuate de către specialiștii din cadrul Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne și conform specificației tehnice, oferta prezentată de către „Fors-Computer” SRL corespunde în totalitate cu cerințele solicitate”, preciza instituția.

La 13 ianuarie 2020, ANSC a decis să accepte însă contestația depusă de „Bass-Systems”. După ce a respins mai multe cerințe care vizau aspectele tehnice ale ofertei, ANSC a stabilit că în oferta depusă de „Fors Computer” era încălcat termenul de livrare a echipamentului solicitat de IGP. 

„Examinând, prin prisma pretențiilor înaintate, documentele ofertei operatorului economic desemnat câștigător, Agenția constată că „Fors-Computer” SRL a prezentat formularul „Specificații de preț”, potrivit căruia propune livrarea bunurilor, în speță a terminalelor radio, în termen de „până la 25 de zile”, fapt ce nu corespunde cerințelor solicitate, or Inspectoratul General al Poliției a indicat în acest sens, o dată exactă care urma a fi respectată de ofertanți (20 decembrie 2019)”, a concluzionat ANSC.

IGP a reluat achiziția pe 2 martie 2020, aceasta fiind, din nou, anulată. La 20 martie 2020 IGP a anunțat din nou organizarea acestei licitații. La 6 aprilie 2020 și Inspectoratul General de Carabinieri a anunțat organizarea unei licitații similare pentru suma de 2 milioane de lei.

MAI: „Nu poate să ne spună cineva din exterior de ce avem nevoie, când noi știm exact”

Solicitată de ZdG, Alina Zbancă, consiliera ministrului Afacerilor Interne a precizat pentru ZdG că achiziția solicitată nu a fost încă făcută și nu există încă o decizie în acest sens din partea CSE. Aceasta precizează că MAI a solicitat o asemenea derogare din partea CSE pentru că „este necesar să avem în dotare aceste stații, mai ales în cazul situațiilor excepționale și în această perioadă a stării de urgență”, precizând că, în această perioadă „a fost nevoie de stațiile respective și nu au fost suficiente pentru a acoperi toată țara”. 

Sediul Ministerului Afacerilor Interne

Întrebată de ce nu se dorește organizarea unei licitații publice la care să poată participa mai mulți agenți economici, Zbancă a precizat că asemenea licitații au fost, doar că ele au fost contestate de un agent economic „care participa la ele. Și, în loc poliția să fie cea care stabilește detaliile și parametrii necesari, rezultă că o făcea agentul economic, pentru că legea permite asta” astfel, din această cauză procedura dura mult și se tot contesta. „Noi nu favorizam pe nimeni, noi aveam o anumită cerință, necesitate…. Este stipulată clar necesitatea, parametrii tehnici, tot. Nu poate să ne spună cineva din exterior de ce avem nevoie, când noi știm exact” punctează Zbancă. 

Consiliera ministrului de Interne mai precizează că „se dorește de făcut această dotare pe întregul sistem”, pentru că, până acum se făceau achizițiile „pe subdiviziuni și ne trezeam cu goluri, procese tergiversate și tehnică diferită”.

Aceasta susține că s-a dorit de a se iniția o procedură unică și dotarea necesară pentru toate subdiviziunile cu acele aparate „care sunt potrivite și recomandate sistemului Tetra. Până acum nu se știa ce se face la acest capitol. Acum, specialiștii doresc să facă o claritate. Dedesubturi nu-s, poate doar interesele unor agenți economici care au și generat acest subiect în presă” menționează Alina Zbancă.

O nouă licitație, aproape de final. Ambele companii implicate au câștigat

Între timp, fără un răspuns din partea CSE, licitația anunțată de IGP la 20 martie a ajuns la final. Achiziția de echipamente radio în standard TETRA a fost divizată în patru loturi, fiind depuse ofertele a doar doi agenți economici: „Fors-Computer” și „S&T IT Services”, fosta „Bass-Systems”.

Conform informațiilor publicate pe site-ul mtender.gov.md, „Fors-Computer” a depus cea mai bună ofertă pentru achiziționarea terminale radio Mobile TETRA.

Compania „S&T IT Services” a depus cele mai bune oferte pentru procurarea terminalelor radio fixe și portabile Tetra.

Pentru terminale radio camuflate TETRA, doar compania „S&T IT Services” a făcut ofertă.

Ofertele celor două companii diferă foarte puțin, înregistrându-se diferențe chiar și de 100 de lei. Valoarea totală a achizițiilor se ridică la aproximativ 4,62 de milioane de lei. 

„Bass-Systems” a devenit „S&T IT Services”

Pe parcursul ultimilor ani instituțiile statului au cumpărat terminale mobile TETRA de zeci de milioane de lei de la un singur vânzător – „BASS – Systems”. Între timp, vizată într-un dosar penal deschis pe numele lui Vladimir Plahotniuc, compania și-a schimbat denumirea, transformându-se în „S&T IT Services”. Anterior, 51% din capitalul statutar al companiei „Bass-Systems” a fost vândut. Cota parte a fost preluată de compania austriacă  „S&T AG”, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii și soluții IT în Europa Centrală și de Est. Valoarea tranzacției a fost de 5,74 milioane de euro. Celelalte 49% din capitalul companiei aparține, oficial, cetățeanului român, Onisim Popescu, care este și administratorul oficial al companiei cu nume nou: „S&T IT Services”.