Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Instituțiile și acțiunile pe…

DOCInstituțiile și acțiunile pe care trebuie să le întreprindă acestea pe perioada stării de alertă în sectorul energetic

Sursă foto: Profimedia Images

În R. Moldova a fost instituită stare de alertă în sectorul energetic miercuri, 13 octombrie. După ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat cele mai importante decizii ale CSE și a precizat că starea de alertă este o etapă necesară pentru a preveni declanșarea unei situații de urgență și pentru a fi pregătiți de orice scenariu.


Potrivit procesului-verbal al ședinței CSE din 13 octombrie, mai multe instituții au fost mandatate să întreprindă anumite acțiuni pe perioada stării de alertă în sectorul energetic.

Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale

Va asigura activitatea continuă a grupului operativ de lucru privind identificarea examinarea măsurilor necesare a fi întreprinse de autorități/ întreprinderi întru prevenirea declanșării unei situații excepționale în sectorul energetic; va elabora si propune Comisiei măsurile necesare de a fi întreprinse pentru gestionarea sectorului energetic în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale, în funcție de evoluția situației; va prezenta săptămânal, Comisiei, către ziua de vineri rapoartele de progres în realizarea sarcinilor trasate; va efectua estimările privind necesitatea de achiziționare a păcurii pentru asigurarea activității centralelor termoelectrice; la apariția necesității, va solicita imediat convocarea Comisiei în regim de urgență.

Ministerul Afacerilor Interne

Publicitate
Publicitate

Va elabora și promova proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la eliberarea păcurii din rezervele materiale de stat către SA „Termoelectrica” pentru procesare.

Ministerul Sănătății

Va evalua în comun cu autoritățile publice locale, în termen de 14 zile, capacitatea necesitățile de funcționare a prestatorilor de servicii medicale indiferent de proprietate si forma juridică de organizare, încadrați în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale; va organiza, în termen de 14 zile, o platformă de comunicare permanentă cu prestatorii de servicii medicale indiferent de proprietate juridică de organizare, încadrați in sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală, pentru monitorizarea situației și identificarea imediată a riscurilor.

Ministerul Muncii si Protecției Sociale

În comun cu Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale în termen de 30 de zile, vor pregăti, evalua costul prezenta Ministerului Finanțelor măsurile de atenuare a impactului creșterii costurilor pentru populație în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale; în comun cu Agenția Națională Asistență Socială. De asemenea, vor evalua în comun cu autoritățile publice locale, în termen de 14 zile, capacitatea și necesitățile de funcționare a instituțiilor ce oferă servicii sociale indispensabile, indiferent de apartenență în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale; vor organiza în termen de 14 zile, o platformă de comunicare permanentă cu instituțiile ce oferă servicii sociale indispensabile, indiferent de apartenență, pentru monitorizarea situației și identificarea imediată a riscurilor.

Ministerul Apărării

Ministerul Apărării va pregăti și menține în stare gata de intervenție, forțele și mijloacele necesare pentru acordarea ajutorului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale.

Ministerul Educației Cercetării

Va evalua, în comun cu autoritățile publice locale, în termen de 14 zile, capacitatea si necesitățile de funcționare a instituțiilor de învățământ publice și private în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale; va elabora scenarii pentru desfășurarea procesului educațional în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale.

SA „Termolelectrica”

SA „Termoelectrica” va utiliza păcura pentru producerea energiei electrice și termice, din data de 15 octombrie 2021. Autoritățile administrației publice centrale locale vor analiza soluții de economisire de către operatorii economici și populație, în situația creată, a consumului de gaze naturale si energie electrică.

SA „Moldovagaz”

SA „Moldovagaz” în comun cu SA „Energocom” în perioada situației excepționale pe piața gazelor naturale:

se impune SA „Energocom” obligația de serviciu public de furnizare a gazelor naturale în vederea asigurării unei soluții de rezervă privind aprovizionarea cu gaze naturale a R. Moldova, în scopul achiziționării volumului de gaze naturale necesar pentru suplinirea deficitului estimat de SA „Moldovagaz” pentru perioada lunilor octombrie noiembrie ale anului 2021, cu posibilitate de prelungire. Detalii aici.

Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor de comun cu Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale și Agenția Proprietății Publice vor elabora proiectul hotărârii Guvernului privind acordarea/alocarea de urgență a mijloacelor financiare pentru SA „Energocom” în vederea achiziției de gaze naturale.

Ministerul Mediului în comun cu Agenția „Moldsilva”

Ministerul Mediului în comun cu Agenția „Moldsilva” vor analiza rezervele de lemne pentru foc disponibile, care la necesitate ar putea fi plasate pe piață.

Detalii despre măsurile adoptate CSE:

În R. Moldova a fost instituită stare de alertă în sectorul de gaze naturale miercuri, 13 octombrie, pentru ca instituțiile responsabile să poată întreprinde măsuri concrete pentru a proteja cetățenii și securitatea energetică a țării. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE). Detalii aici.

CSE a emis următoarele decizii:

  • Utilizarea păcurii, din data de 15 octombrie pentru producerea energiei electrice și termice.
  • Pregătirea unor măsuri compensatorii pentru consumatorii de gaze, casnici, industriali și comerciali, în vederea atenuării impactului unei eventuale creșteri a prețului gazelor.
  • Autoritățile administrației publice centrale și locale vor analiza soluții de economisire a consumului de gaze naturale și energie electrică.
  • Se impune Energocom-ului obligația în vederea achiziționării de gaze naturale de pe piețele din regiune, conform celei mai bune oferte de la potenţialii furnizori de gaze naturale pentru acoperirea deficitului de gaze naturale. Energocom a fost mandatat să înceapă cât mai curând procedura.
Publicitate
Publicitate