Ultimul lucru pe care l-a făcut Valeriu Munteanu în calitate de ministru

Vale­riu Mun­tea­nu, ex-ministru al Mediu­lui, a anun­țat că unul din ulti­me­le acte sem­na­te ieri în cali­ta­te de minis­tru a fost pro­iec­tul Hotă­rârii de Guvern cu pri­vi­re la vână­toa­re în sezo­nul 2017-2018, care, al tre­i­lea an con­se­cu­tiv, va inter­zi­ce vână­toa­rea la spe­cii de inte­res cin­e­ge­tic, inclu­siv iepu­ri, cer­bi, bur­su­ci, potâr­ni­chi, faza­ni, pre­pe­li­țe, porum­bei, rațe și alte păsă­ri.

„Pro­iec­tul admi­te doar vână­toa­rea de vul­pi și mis­tre­ți în fon­du­ri pri­va­te. Având în vede­re rezul­ta­te­le pozi­ti­ve obți­nu­te în ulti­mii doi ani în acest dome­niu, inclu­siv creș­te­rea popu­la­ți­ei de iepu­ri și redu­ce­rea bra­co­na­ju­lui, sper sin­cer că acest pro­iect de Hotă­râre să ajun­gă să fie apro­bat de cabi­ne­tul de miniș­tri, fără con­ce­sii tag­mei vână­to­rești, indi­fe­rent de pre­siu­nea pe care o vor pune repre­zen­tanţii aces­to­ra”, a men­țio­nat Mun­tea­nu.

Amin­tim că, ieri, 30 mai, șeful sta­tu­lui a sem­nat decre­te­le pen­tru eli­be­ra­rea din func­ție ca celor trei miniș­tri libe­ra­li, Iurie Chi­rin­ciuc, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor,  Cori­na Fusu, minis­tra Edu­ca­ți­ei și Vale­riu Mun­tea­nu, minis­trul Mediu­lui, dar și a viceprim-ministrului pe pro­ble­me soci­a­le, Ghe­or­ghe Bre­ga. Anun­țul a fost făcut de către Igor Dodon în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Sergiu

    La fina­li­za­rea cari­e­rii de minis­tru nu a ezi­tat momen­tul să mai facă o pacos­te. De fapt a făcut numai pacos­te pe par­cur­sul acti­vi­tă­ţii în cadrul minis­te­ru­lui. Inte­re­sul per­so­nal a fost pe pri­mul plan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *