Alegeri în Găgăuzia: 17 fotolii de deputat, ocupate din turul I. În trei circumscripții alegerile au fost declarate nule

Locuitorii Uni­tății Teri­to­ri­a­le Auto­no­mă Găgă­u­zia au ieșit pe 20 noiembrie la vot pentru a-și alege deputații în Adunarea Populară a Găgăuziei,  enti­ta­te din regiu­ne cu atri­bu­ţii simi­la­re celor ale Par­la­men­tu­lui de la Chi­şi­nău. Pen­tru cele 35 de foto­lii de depu­tat din APG au luptat 126 de can­di­dați. După exercițiul de ieri, 17 deputați au fost aleși din primul tur, în 15 circumscripții urmează a fi organizat turul doi de scrutin, pe când în alte trei circumscripții alegerile au fost declarate nule, din cauza ratei scăzute a participării electoratului.

La urne s-au prezentat puțin peste 52 de mii de cetățeni (42,8%), în timp ce acum o săptămână, la scrutinul prezidențial au participat peste 67 de mii de alegători. Pe listele suplimentare au votat 1 783 de alegători.

Lista celor 17 deputați aleși din primul tur al scrutinului:

 • Elena Caramit (Avdarma Nr.11);
 • Vitalii Cebanu (Ferapontievca Nr.21);
 • Vladimir Cîssa (Bugeac Nr.15);
 • Fiodor Ianioglo (Cioc-Maidan Nr.17);
 • Dmitrii Cebanov (Congaz Nr.28);
 • Serghei Zaharia (Congazcic Nr.29);
 • Grigorii Uzun (Vulcănești Nr.9);
 • Ivan Arnaut (Etulia Nr.20);
 • Valentin Gaidarji (Carbalia Nr.23);
 • Natalia Șoșeva (Joltai Nr.19);
 • Nicolai Uzun (Gaidarî Nr.22);
 • Grigorii Cadîn (Baurci Nr.12);
 • Ilia Uzun (Chiselia Rusească Nr.33);
 • Nicolai Dragan (Copceac Nr.30);
 • Dmitrii Manastîrli (Copceac Nr.31);
 • Gheorghii Eftenii (Beșghioz Nr.14);
 • Nicolai Ormanji (Cotovscoe Nr.32).

Scrutinul nu a trecut fără încălcări, sesizate de către Orga­ni­za­ți­a Obș­tească „Piligrim-Demo”, care a avut 70 de observatori în toate cele 66 de secții de votare organizate în regiune. Observatorii au iden­ti­fi­cat mai multe încăl­că­ri gra­ve ale Codu­lui Elec­to­ral al Găgă­u­zi­ei:

 • Miha­il Sir­ke­li, direc­tor exe­cu­tiv „Piligrim-Demo”, a decla­rat că s-a con­sta­tat trans­por­ta­rea orga­ni­za­tă a ale­gă­to­ri­lor: „cine­va le indi­că pen­tru cine să-și dea votul, iar după ce aceștia ies din sec­ția de vota­re li se pro­pun bău­tu­ri alco­o­li­ce”.
 • De ase­me­nea, într-o con­fe­rin­ță de pre­să, Sir­ke­li a vor­bit des­pre fap­tul că în apro­pi­e­rea unei sec­ții de vota­re se făcea agi­ta­ție elec­to­ra­lă, iar la o altă sec­ție, urna a fost sigi­la­tă cu o oră și jumă­ta­te mai târ­ziu.
 • Tot­o­da­tă, a fost iden­ti­fi­cată pre­zen­ța afi­șa­ju­lui elec­to­ral al unui can­di­dat PCRM la foto­li­ul de depu­tat în apro­pi­e­rea unei sec­ții de vota­re.
 • Un ale­gă­tor a sesi­zat fap­tul că pe adre­sa unde locu­ieș­te sunt înre­gis­tra­te încă trei per­soa­ne care nu au avut nici­o­da­tă domi­ci­li­ul aco­lo, iar una din­tre ele este dece­da­tă.
 • La o altă sec­ție de vota­re s-a sta­bi­lit că numă­rul bule­ti­ne­lor de vot alo­ca­te este mai mic decât numă­rul ale­gă­to­ri­lor înscriși în lis­te­le elec­to­ra­le de bază.

Adu­na­rea Popu­la­ră a Găgă­u­zi­ei este orga­nul legi­sla­tiv al auto­no­mi­ei, prin­tre com­pe­tenţe­le căru­ia este şi îna­in­ta­rea ini­ţi­a­ti­ve­lor legi­sla­ti­ve în Par­la­men­tul R. Mol­do­va.

Depu­ta­ţii sunt aleşi pen­tru un man­dat de 4 ani prin vot uni­ver­sal, egal, direct, secret şi liber expri­mat. Aceş­tia can­di­dea­ză în 35 de cir­cum­scri­pţii elec­to­ra­le. Exer­ci­ţi­ul are loc la doar o săp­tămâ­nă de la ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, aco­lo unde găgă­u­zii au votat masiv pen­tru can­di­da­tul soci­a­li­ş­ti­lor, Igor Dodon, care a obţi­nut în regiu­ne un scor cu iz dic­ta­to­ri­al, 98,89% din votu­ri.

Citiți și

Alegeri în Găgăuzia: „suflete moarte” în listele electorale, transportare organizată și băuturi alcoolice

Alegeri în Găgăuzia: Până la ora 9.00 a votat 3,6% din electorat. Incidente și nereguli n-au fost înregistrate

Alegeri în Găgăuzia: Pentru 35 de fotolii de deputat se luptă 126 de candidați

(VIDEO) Reținut cu două zile înainte de ALEGERI într-un dosar penal. Un candidat la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei este învinuit de evaziune fiscală

„Revoluţia” independenţilor în Găgăuzia


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *