Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   De ce lua mită în…

De ce lua mită în biroul de la primărie și cum a fost pusă o cameră în „bârlogul” viceprimarului de Chișinău. Răspunde procurorul Morari

Într-un interviu pentru ZdG, Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție a vorbit despre dosarul de corupție de la Primăria mun. Chișinău, în care sunt învinuiți Radu Blaj și Nistor Grozavu.

— De când sunteţi în funcţie, a mai fost un dosar de rezonanţă, cel legat de mita de la Primăria Chişinău. Cum s-a ajuns să fie instalată o cameră în biroul viceprimarului?

— Nu vă pot răs­punde la această între­bare, pen­tru că ţine de tac­tica efec­tuă­rii măsu­ri­lor spe­ci­ale de inves­ti­ga­ţii şi se atri­buie la secret de stat. Dacă v-aş divulga, aş fi pasi­bil de răs­pun­dere, inclu­siv penală.

— Asemenea probe, care au devenit publice, pot fi probe şi în judecată?

— Da, sigur. Au fost făcute publice pen­tru a argu­menta, în viziu­nea mea, acţiu­nile CNA şi ale PA, pen­tru că se auzeau voci pre­cum că s-a acţio­nat la comandă sau că sunt anu­mite reglări de con­turi în Pri­mă­ria Chi­şi­nău, sau că se doreşte eli­be­ra­rea unui loc pen­tru cineva. De aceea s-au făcut publice. Ele au fost obţi­nute legal, cu auto­ri­za­rea jude­că­to­ru­lui de instru­cţie.

— Asemenea camere, de ce nu sunt instalate în birourile tuturor funcţionarilor mari?

— În pri­mul rând, dacă aş fi pro­cu­ror de caz, eu nu aş accepta insta­la­rea unor ase­me­nea camere atunci când nu există o bănu­ială rezo­na­bilă de săvârşire a fap­tei.

— Cred că în cazul a cel puţin jumătate din funcţionari, această bănuială există.

— Bun, sunt de acord. Atunci hai­deţi să-i închi­dem mâine pe toţi. Să emi­tem o lege pen­tru a-i închide pe toţi, iar eu, ca pro­cu­ror anti­co­ru­pţie, să încep a-i închide. Cre­deţi că e o solu­ţie?

— Aţi fi un erou…

— Eu cred că o să ajun­gem în altă extremă. Tre­buie făcut totul în baza unor probe legal admi­nis­trate. Înţe­leg că avem o mare pro­blemă cu coru­pţia, dar nu tre­buie să tre­cem o anu­mită barieră, ce ţine de drep­tu­rile şi liber­tă­ţile unei per­soane.

— De ce un om, important, până la urmă, viceprimarul de Chişinău, poate lua mită, chiar în biroul său? Cum poate fi catalogată această atitudine?

— Mi-e greu să vă spun. Pro­ba­bil nu simţea sufla­rea noas­tră în spate. Alt­fel nu pot argu­menta. Pro­ba­bil pen­tru că noi nu ne facem treaba cum se cade, el şi-a per­mis să ia mită în birou.

— În acest dosar, poate PA să verifice cum şi-au cumpărat, de exemplu, dl Coteţ şi dl Blaj case de lux (despre care ZdG a scris)?

— Da, şi am pus ca sar­cină anume aspec­tul ăsta, cel al veni­tu­ri­lor şi pro­pri­e­tă­ţi­lor pe care le deţin.

Citiți interviul integral oferit de Viorel Morari

Publicitate
Publicitate