Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Energia electrică se scumpește: consumatorii…

Energia electrică se scumpește: consumatorii Premier Energy vor achita 2,64 de lei pentru un KWh. Noile tarife aprobate de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în cadrul ședinței de miercuri, 8 iunie, noile tarife la energia electrică. Astfel, potrivit deciziei, consumatorii Premier Energy vor achita 2 lei și 64 de bani pentru un kWh, față de 2 lei și 17 bani per kWh cum este acum.

ANRE a respins solicitarea Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L privind aprobarea tarifului de 2,71 de lei per kWh pentru consumatorii casnici din centrul și sudul R. Moldova.

Noile tarife și prețuri reglementate vor fi aplicate din data publicării în Monitorul Oficial al R. Moldova.


În cadrul ședinței, membrii ANRE au aprobat următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:

 • 2 lei/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport;
 • 2,14 lei/kWh – la punctele de ieșire din rețelele de transport;
 • 2,16 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV);
 • 2,3 lei/kWh – de tensiune medie (6–10 kV),
 • 2,64 lei/kWh – de tensiune joasă (0,4 kV).

Pentru Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. au fost determinate următoarele prețuri reglementate diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție, după cum urmează:

 • 0,02 lei/kWh prin rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune;
 • 0,17 – lei/kWh prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune;
 • 0,57 – lei/kWh prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune.

Pentru S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” au fost determinate următoarele prețuri reglementate diferențiate și anume:

 • 1,9 lei/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport;
 • 2,05 – lei/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de ieșire din rețelele de transport;
 • 2,23 – lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV);
 • 2,86 – lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV).

Urmare a analizei calculelor prețurilor prezentate de titularii de licențe, ANRE susține că a constatat „existența unor factori obiectivi care conduc la necesitatea revizuirii costurilor din componența prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022”:

 • majorarea prețului mediu ponderat de procurare a energiei electrice de la furnizorii externi și CTE Moldovenească, achiziționată prin S.A. „Energocom”, de la 98 bani/kWh până la 1,21-1,24 lei/kWh;
 • creșterea cuantumul indicelui prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2022 în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici, de la 6,9 % până la 21,9 %;
 • modificarea valorii medii anuale a cursului de schimb valutar pentru anul 2022, cu aplicarea valorii de 18,36 lei/$, care reprezintă valoarea medie efectivă înregistrată în perioada de la începutul anului curent;
 • creșterea deficitului tarifar înregistrat în perioada ianuarie-mai 2022, mărimea căruia în cazul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. a constituit 684,0 milioane de lei, iar deficitul tarifar înregistrat de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” – 169,9 milioane de lei.

În prezent, consumatorii Premier Energy, cei din centrul și sudul R. Moldova, achită 2 lei și 17 bani pentru un kWh, urmare a unei decizii a ANRE din 18 martie curent.

La începutul săptămânii curente, Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din R. Moldova, a cerut responsabililor de la ANRE un tarif de 2,71 de lei per kWh pentru consumatorii casnici, solicitarea însă a fost respinsă.

Publicitate
Publicitate