Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Șefi interimari la Direcțiile educație…

Șefi interimari la Direcțiile educație din toate sectoarele capitalei. Va fi implementat un nou sistem de alimentare în grădinițe

chisinau.md

Direcțiile educație din municipiul Chișinău își vor continua activitatea în regim obișnuit. După ce astăzi primarul general al capitalei a suspendat din funcție administrația Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport şi șefii direcţiilor educaţie de sector, interimatul funcțiilor a fost deja asigurat.

Respectiv, pe perioada anchetei de serviciu, demarate după scandalul licitațiilor trucate și a produselor alimentare alterate livrate instituțiilor preșcolare din Chișinău, au fost numiți șefi interimari pe sectoare: Botanica – Igor Roșca, șef-adjunct DETS; Centru – Ion Musteață, șef-adjunct DETS; Râșcani – Tatiana Bostan, specialist principal DGETS; Ciocana – Alexandru Strătilă, șef-adjunct DETS.

Interimatul funcției de șef al Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău îl va asigura Valentina Cujba, șef adjunct DGETS.

Într-un comunicat al DGETS se precizează că la 28 noiembrie a avut loc ședința extraordinară cu șefii interimari pentru a stabili mecanismul de asigurare a alimentației în grădinițe pe perioada imposibilității unor agenți economici de a livra produse alimentare la instituțiile de învățământ timpuriu. De asemenea, la ședință s-a propus inițierea unui nou sistem de alimentare. Mecanismul va fi analizat în termen de 10 zile și pilotat în câte 3-5 instituții preșcolare din fiecare sector.

Astăzi, primarul general Dorin Chirtoacă a dispus suspendarea din funcție a circa 20 de funcționari pe perioada anchetei de serviciu, inclusiv a Tatia­nei Nagnibeda-Tverdohleb, șefa DGETS.

Joi, 24 noiem­brie, ofi­țe­rii CNA au reți­nut 18 per­soa­ne, anga­ja­ți ai DGETS și agen­ți eco­no­mi­ci, care sunt bănu­i­te de tru­ca­rea lici­ta­ți­i­lor pri­vind livra­rea pro­du­se­lor alte­ra­te în insti­tu­ți­i­le pre­ș­co­la­re din Chi­și­nău. Pe nume­le aces­to­ra au fost emi­se man­da­te de arestCNA a publi­cat ste­no­gra­ma con­ver­sa­ți­i­lor agen­ți­lor eco­no­mi­ci și repre­zen­tan­ții direc­ți­i­lor, anga­ja­ți ai gră­di­ni­țe­lor și altor func­țio­na­ri impli­ca­ți în dosar.

Publicitate
Publicitate