Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Munteanu, despre interzicerea arendei pădurilor…

Munteanu, despre interzicerea arendei pădurilor și a pescuitului industrial pe Nistru și Prut, la 365 de zile de activitate

Contracararea tăierilor ilegale a copacilor, interzicerea exporturilor de lemn brut, confiscarea bunului utilizat la folosirea contravenției, interzicerea tăierilor rase din pădurile fundamentale, interzicerea vânatului la iepuri și păsări migratoare, interzicerea arendei pădurilor, majorarea de aproape cinci ori a plății pentru terenurile fondului forestier arendate, contabilizarea exactă a veniturilor din vânzarea permiselor de pescuit și majorarea veniturilor sunt printre principalele realizări ale Ministerului Mediului din ultimul an. Un raport în acest sens a fost făcut public de Valeriu Munteanu, care la 30 iulie curent a împlinit 365 de zile de activitate în fruntea Ministerului.

În domeniul forestier, Ministerul afirmă că: „mai multe acțiuni complexe vor fi întreprinse odată cu finalizarea reorganizării Agenției „Moldsilva”. Redimensionarea instituțională a Ministerului, presupune ca politicile din domeniul silvic să revină Ministerului, administrarea — să rămână la Agenția „Moldsilva”, iar controlul — la Inspectoratul pentru Mediu.”

La capitolul pescuit și resurse acvatice: „Ministerul Mediului a elaborat și expediat spre examinare Proiectul unei legi prin care extragerea şi comercializarea ilicită a nisipului, pietrişului şi prundişului din albiile minore ale râurilor Nistru şi Prut urmează a fi sancționată penal. La inițiativa Ministerului Mediului, au fost demolate barajele instalate ilegal de-a latul râului Răut, care are lungimea de 286 km și este cel mai mare afluent al Nistrului.

Cât ține de diversitatea biologicăLegea regnului animal nr. 439 din 1995, se află la etapa a doua de armonizare cu prevederile Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice. În proiectul legii au fost incluse noi prevederi prevăzute în articolele 1–8 ale Directivei privind conservarea păsărilor sălbatice, care includ măsuri de protecție şi conservare a păsărilor migratoare, a zonelor de înmulțire, precum și a punctelor de popas de-a lungul rutelor lor de migrare.”

Acțiuni în privința managementului deșeurilor: „În scopul executării prevederilor Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova, în strânsă conlucrare cu organismele internaționale și potențialii donatori, în scopul atragerii volumului necesar de investiții pentru a permite dezvoltarea durabilă a sectorului, am inițiat activitățile de perfectare a studiilor de fezabilitate pentru construcția depozitelor regionale și a stațiilor de transfer în cinci regiuni, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Agenției Cehe pentru Dezvoltare (CzDA).”

În raport au fost trecute și unele restanțe. Spre exemplu, în Republica Moldova suprafață împădurită este de 12%, mult sub media europeană. Pentru comparație: suprafața împădurită în statele membre ale Uniunii Europene este de 44%.

Vedeți aici raportul ministrului Valeriu Munteanu: