Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   „Moldsilva” nemulțumită de acuzații privind…

„Moldsilva” nemulțumită de acuzații privind gestionarea proastă a pădurilor. Reacția Agenției

Agenția Moldsilva dezaprobă sinteza prezentată în cadrul unei conferințe de presă, cu participarea reprezentantului Expert-Grup, asupra managementului fondului forestier, care a fost redată într-o manieră neprofesională, mai mult decât atât, vorbitorul nu are tangență cu activitatea acestui domeniu și a încercat să se expună asupra Raportului Curții de Conturi, unde și-a prezentat propria viziune, astfel concluzionînd eronat unele aspecte fără studierea prealabilă și profesională a subiectului și consultării specialiștilor din domeniu”, se arată nemulțumiți reprezentanții Agenției.

Potrivit lor, toate constatările făcute de Expert-Grup sunt „complet eronate și nu corespund realității și cadrului legal”.

Totodată, reprezentanții Agenției menționează în comunicatul său de presă că: „doar prin decizia Guvernului se produc transferuri, cedări sau schimb de terenuri forestiere. Mai menționăm că întreprinderile silvice subordonate efectuează lucrări de extindere a vegetației forestiere pe terenurile altor deținători prin contract și sunt retransmise spre gestiune după atingerea stării de masiv, acest teren nefiind fond forestier de stat, gestionat de către Agenția Moldsilva.
De asemenea, menționăm că în perioada anilor 2008-2012 au fost transmise în arendă 15034,074 ha terenuri silvice, fiind încheiate 842 contracte de arendă. Toate sectoarelor fondului forestier au fost transmise în arendă prin organizarea licitațiilor publice cu privire la atribuirea în arendă a fondului forestier conform Hotărîrii de Guvern.
Astfel, în prezent între Agenţia „Moldsilva” şi alţi beneficiari, sunt încheiate 637 contracte de arendă pe o suprafaţă totală de 6221.8782ha, ceea ce constituie 1,9 % din suprafata totală de 336474 ha a fondului forestier gestionat de catre Agenţia „Moldsilva”. Menționăm că 594 contracte sunt atribuite în scop de recreere cu suprafaţa de 1456.7572 ha ce constituie 0,45 % din suprafata fondului forestier şi 43 contracte sunt atribuite în scop de gospodărire cinegetică cu suprafaţa de 4765.121 ha care constituie 1,5 % din suprafaţa fondului forestier”.

Menționăm că ieri, 25 august, reprezentanții Expert-Grup au prezentat rezultatele obținute în urma analizei amănunțite a rapoartelor Curții de Conturi pe trei subiecte principale: gestiunea Fondului Forestier, ocrotirea sănătății și managementul financiar al întreprinderilor cu capital majoritar de stat. Sinteza rapoartelor arată că managementul acestor sectoare este unul neperformant, și are loc în lipsa unor obiective și indicatori de performanță care ar descrie clar care sunt rezultatele pe care instituțiile și autoritățile publice ar trebui să le realizeze.

Managementul defectuos al Agenției Moldsilva și al altor instituții subordonate, cauzat în mare parte de lipsa unui sistem de evidență a contractelor de arendă, au dus la pierderea a peste 300 ha de pădure, tăieri ilegale de lemn cu o valoare de aproape 6 milioane de lei și defrișări ilegale a peste 13 ha de pădure și suprafețe forestiere. Dacă nu va fi urgentată procedura de corectare a greșelilor în delimitarea incorectă a suprafețelor de pădure, statul riscă să piardă peste 220 de ha de pădure în favoarea unor agenți economici”, a menționat Tatiana Savva, autoarea sintezei.

 

Publicitate
Publicitate