Principală  —  Ştiri  —  Social   —   DOC/ Scrisoarea deschisă a Organizațiilor…

DOC Scrisoarea deschisă a Organizațiilor neguvernamentale de media în legătură cu modificarea și completarea recentă a Codului serviciilor media audiovizuale

Mai multe Organizații neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea față de recentele modificări și completări a Codului serviciilor media audiovizuale operate de Parlament la inițiativa deputaților PSRM Vasile Bolea, Bogdat Țîrdea și Adrian Lebedinschi.

Semnatarii scrisorii spun că acest proiect nu este fundamentat și nu are o justificare legală, iar aprobarea acestuia și în lectura a doua ar însemna de facto renunțarea Republicii Moldova la angajamentele asumate prin ratificarea Convenției europene privind televiziunea transfrontalieră.

„Organizațiile neguvernamentale de media, analizând proiectul au constatat că prevederile acestuia sunt pe măsură să impună furnizorilor de servicii condiții economice inechitabile și străine pentru o economie de piață. Reducerea cotelor medii zilnice de programe audiovizuale locale, prevăzută în proiectul de lege, ar descuraja investițiile în crearea de produse mediatice autohtone și ar încuraja fenomenul “parazitismului de conținut” în audiovizual”, se arată în scrisoare.

O altă observație ține de aprobarea unei propuneri „prin care dezvăluirea de către furnizorii de servicii media a surselor de informare “poate fi dispusă de instanța de judecată în cazul când acest lucru devine necesar pentru apărarea securității naționale sau a ordinii publice”. Organizațiile de media spiun că aceasta reprezintă o restrângere evidentă și nejustificată a drepturilor mass-mediei de a-și proteja sursele  de informare, garantate prin articolul 13 din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010, și creează condiții pentru îngrădirea libertăților mass-mediei și ale jurnalistului”. 

ONG-urile de media solicită implicarea factorilor de decizie din Moldova, dar și misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău „pentru ca, împreună, să zădărnicim  adoptarea unor legi motivate de interese politice, pe măsură să deturneze dezvoltarea mass-mediei pe principii democratice și să îngrădească drepturile și libertățile jurnaliștilor”

Vedeți mai jos textul integral al scrisorii.

Scrisoare Deschisa Proiectul de Lege Nr. 460_7.12.2020 by Ziarul de Gardă on Scribd

În același timp, Organizațiile de media au prezentat un tabel cu obiecțiile și comentariile acestora.

Tabel_proiect460_CSMA_07.12.2020 by Ziarul de Gardă on Scribd