Principală  —  IMPORTANTE   —   Atenție: Trei state au acceptat…

Atenție: Trei state au acceptat să primească cetățeni moldoveni cu pașapoarte cu termen de valabilitate extins

Din 1 iunie 2022, termenul de valabilitate al pașapoartelor cetățenilor R. Moldova, care au expirat în perioada 1 ianuarie 2020 sau urmează să expire până la 30 decembrie 2022, au fost prelungite automat până la 30 iunie 2023 printr-o dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale a R. Moldova. Totuși, până la data de 3 iunie 2022, doar trei state au confirmat posibilitatea de a călători pentru cetățenii moldoveni cu pașapoartele cu termen de valabilitate extins.

„Luând în considerare situația din regiune, care a condus nemijlocit la dublarea (triplarea în luna martie și aprilie și păstrarea acestei tendințe pentru luna mai) a numărului de solicitări pentru perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, a fost luată decizia de a lua un șir de măsuri pentru ca procesul de perfectare a pașapoartelor să nu fie sistat, iar cetățenii R. Moldova să fie asigurați neîntrerupt cu pașapoarte în condițiile legii”, se menționa într-un comunicat de presă al Agenției Servicii Publice (ASP) din 18 mai curent.

Potrivit prevederilor Dispoziției Comisiei Situații Excepționale, emise în data de 18 mai 2022, începând cu data de 01 iunie 2022, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2023 termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului R. Moldova care a expirat sau va expira în perioada: 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022. „Termenul de valabilitate a pașaportului se prelungește automat, fără ca să fie nevoie ca deținătorul unui astfel de pașaport să se prezinte la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice sau secțiile consulare din străinătate”, anunța ASP. 

Totodată, instituția preciza că „cererea pentru eliberarea unui paşaport al cetăţeanului R. Moldova se respinge în condițiile prevederilor legale, precum și în următoarele cazuri:

  • solicitantul deține cel puțin un pașaport al cetățeanului Republicii Moldova, care a expirat ori va expira în perioada: 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022;
  • solicitantul deţine paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova valabil;
  • persoana solicită eliberarea a două paşapoarte concomitent.

ASP preciza că prima documentare a cetățenilor RM  cu pașapoarte va fi asigurată complet.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrări Europene (MAEIE) al R. Moldova în termen de 10 zile, prin intermediul căilor diplomatice, urma să aducă la cunoştinţă tuturor statelor despre prelungirea termenului de valabilitate a pașaportului cetățeanului R. Moldova expirat în perioada: 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022. Pentru implementarea Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a R. Moldova, MAEIE a notificat autoritățile străine despre decizia de extindere a valabilității pașapoartelor și a solicitat recunoașterea acestora drept documente de călătorie valabile. Printr-un comunicat de presă din 3 iunie curent, MAEIE anunța însă că, până la acea dată, doar trei state au confirmat posibilitatea de a călători pentru cetățenii moldoveni cu pașapoartele cu termen de valabilitate extins: Letonia, Israel și Federația Rusă.

MAEIE precizează că informații actualizate privind lista statelor care au acceptat decizia de extindere a termenului de valabilitate a pașapoartelor cetățenilor R. Moldova, pot fi urmărite pe canalele oficiale de comunicare ale MAEIE.

La 13 mai 2022, ASP a semnat cu compania poloneză PWPW un contract de furnizare a blanchetelor de pașapoarte,cu o durată de trei ani, iar în data 18 mai 2022 a fost semnat contractul de livrare a echipamentului și a softului de personalizare a actelor de identitate și călătorie cu compania franceza SELP.

„Noua linie de producere a pașapoartelor și a buletinelor de identitate, ce include  furnizarea de noi blanchete, ajustarea softului de personalizare a actelor de identitate și noului echipament, precum şi notificarea statelor și organizațiilor internaționale despre noile documente de călătorie și acte de identitate emise de R. Moldova, va fi funcțională, începând cu luna octombrie 2022. Prețul de perfectare al unui pașaport de tip nou va fi mai mic cu circa 200 de lei, decât este în prezent”, preciza ASP, în același comunicat de presă.