Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Alte 11 persoane vor primi…

Alte 11 persoane vor primi cetățenia Republicii Moldova prin investiție. Decretul, semnat de Dodon

Pe 3 august curent, președintele Igor Dodon a semnat un decret prin care 11 persoane străine vor primi cetățenia Republicii Moldova prin programul investițional. Prezentul decret a fost publicat în Monitorul Oficial, doar că articolele în baza cărora a fost emis va intra în vigoare abia pe 1 septembrie 2020, la expirarea moratoriului asupra acestei Legii.

Astfel, cetățeni ai Republicii Moldova au devenit șase persoane și cinci membri ai familiilor lor. 

„Se acordă cetăţenia Republicii Moldova următorilor cetățeni străini (solicitanți principali): în baza datelor de identificare ale Dosarului nr. SP/11/2019 al solicitantului; în baza datelor de identificare ale Dosarului nr. SP/14/2019 al solicitantului; în baza datelor de identificare ale Dosarului nr. SP/19/2019 al solicitantului împreună cu membrii familiei în baza datelor de identificare ale Dosarelor nr. SP/191/2019 și SP/192/2019;  în baza datelor de identificare ale Dosarului nr. SP/20/2019 al solicitantului; în baza datelor de identificare ale Dosarului nr. SP/23/2019 al solicitantului; în baza datelor de identificare ale Dosarului nr. SP/24/2019 al solicitantului împreună cu membrii familiei în baza datelor de identificare ale Dosarelor nr. SP/241/2019, SP/242/2019 și SP/243/2019”, potrivit decretului semnat de preşedintele Igor Dodon, publicat în Monitorul Oficial.

Monitorul Oficial

Decretul semnat de Igor Dodon privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova a fost emis în temeiul:

art. 17 alin. (11) prin care cetăţenia țării noastre poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei și care întrunește cumulativ următoarele condiții:

  • are o bună reputație economică și financiară;
  • nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;
  • varsă contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat și menține, pentru o perioadă de 60 de luni, investiții în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, aprobate de Guvern.

Art (12) prin care valoarea minimă a contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, precum și modalitatea ei se aprobă de Guvern și art. 27 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, privind atribuțiile președintelui.

La 17 iunie curent, Guvernul a susținut proiectul de lege pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 27 din Legea cetățeniei Republicii Moldova, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către deputatul Chiril Moțpan. Respectivul proiect, dacă va fi aprobat de Parlament, va permite să fie făcute publice numele persoanelor care beneficiază de cetățenia Republicii Moldova prin programul investițional, fapt ce a fost secretizat în urma unor amendamente propuse de către democratul Eugeniu Nichiforciuc cu câteva zile înainte ca proiectul să fie votat în a doua lectură în Parlament.

Proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care făcea posibilă acordarea cetăţeniei R. Moldova unor cetăţeni străini sau apatrizi în schimbul investiţiilor (Legea cetăţeniei prin investiţie), a fost înregistrat la Parlament pe 1 decembrie 2016, de către un grup de deputaţi din care făcea parte Andrian Candu, colegii săi democraţi Sergiu Sârbu, Igor Vremea, Corneliu Padnevici şi liberalul Roman Boţan.

Pe 16 decembrie 2016 proiectul de lege a fost votat în lectura a doua. Peste 5 zile, modificările legislative au fost promulgate de preşedintele Nicolae Timofti, iar pe 27 decembrie au fost publicate în Monitorul Oficial.

La aproape un an de la adoptarea modificărilor legislative, în octombrie 2017, prin Hotărâre de Guvern, a fost aprobat „Regulamentul cu privire la dobândirea cetăţeniei prin investiţie”, iar în martie 2018, Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) a publicat un proiect de hotărâre pentru modificarea respectivului regulament.

Ziarul de Gardă a scris anterior că concomitent cu modificările efectuate de Guvern la „Regulamentul cu privire la dobândirea cetăţeniei prin investiţie”, şi în Parlament se pregăteau modificări legislative pentru a facilita acordarea cetăţeniei contra investiţii. Astfel, la iniţiativa unui grup de deputaţi PDM, a fost modificată şi completată „Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte” şi „Legea cetăţeniei R. Moldova”.

Câteva amendamente propuse atunci de Eugeniu Nichiforciuc, deputat PDM, cu câteva zile înainte de votarea în a doua lectură, au creat tensiuni în interiorul Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului, ceea ce a dus la demisia deputatul liberal Roman Boţan, pe atunci preşedinte al Comisiei, fiind nemulțumit de modificările prezentate.

Până la urmă, toate propunerile au devenit lege după şedinţa din 31 mai 2018, când proiectul a fost votat în lectură finală cu suportul a 54 de deputaţi.

Pe 28 februarie anul curent, la propunerea Blocului ACUM, deputații au votat în cea de-a doua lectură instituirea moratoriului asupra Legii privind cetățenia prin investiție. Deși în prima lectură s-a votat aplicarea moratoriului până la sfârșitul anului 2020, Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a propus modificarea acestui termen, prin aplicarea moratoriului până la 1 septembrie 2020.

Conform proiectului votat, cererile privind dobândirea cetățeniei prin investiție depuse până la data intrării în vigoare a Legii nr.107/2019 pentru instituirea moratoriului vor fi examinate în modul stabilit de Guvern, iar termenul contractelor de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare şi promovare internaţională a Programului de dobândire a cetăţeniei prin investiţie pentru Guvernul Republicii Moldova cu agenţii acreditaţi se va prelungi cu o perioadă egală perioadei moratoriului.

Moratoriul va fi prelungit pentru examinarea acestei Legi și pentru luarea unei decizii finale cu privire la Programul de dobândire a cetățeniei din investiții.

Primul moratoriu de patru luni a intrat prima dată în vigoare la 23 august 2019, fiind ulterior prelungit până la 20 februarie.

În luna iunie 2019, deputații ACUM și PSRM au votat abrogarea legii cetățeniei prin investiție doar în prima lectură.