Principală  —  Investigatii  —  Ancheta   —   [DOC] Licitaţii fraudate şi şmecherii…

[DOC] Licitaţii fraudate şi şmecherii de milioane pentru intersecţiile ucigaşe

459-bariera1În noiembrie 2011, în apropierea s. Bulboaca, r. Anenii Noi, un tren lovea un microbuz la intersecţia căii ferate cu drumul public. Opt persoane decedau pe loc, iar autorităţile promiteau măsuri urgente pentru evitarea ulterioară a unor asemenea tragedii. La doi ani şi jumătate de la cumplitul accident, intersecţia ucigaşă este neschimbată. „De atunci, aici, nimic nu s-a schimbat, cu excepţia acestor cruci”, spune un bărbat care, trecând pe alături, a venit să-şi „salute” consătenii morţi fără vină.

Tragediile pe liniile de cale ferată s-au repetat, la fel ca şi promisiunile şefilor de instituţii responsabile de remedierea problemelor. Instalarea barierelor de protecţie la nivelul căilor ferate, pentru prevenirea accidentelor, s-a decis încă în 2011. Iniţial, decizia Executivului nu era îndeplinită din lipsă de bani. În decembrie 2012, Consiliul de Administraţie al Fondului Rutier a alocat, însă, 20 mln. de lei din mijloacele Fondului Rutier pentru instalarea barierelor de protecţie.

cfm-1Milioanele, folosite în alte scopuri

Un act de control al Inspecţiei Financiare (IF) din cadrul Ministerului Finanţelor, intrat în posesia ZdG, scoate la iveală nereguli de milioane în utilizarea acelor bani, nereguli comise de conducerea CFM. De remarcat că, în decembrie 2012, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Fondului Rutier, a fost acceptată propunerea vicepremierului Valeriu Lazăr, tot el preşedinte al Consiliului de Administraţie al Fondului Rutier, de alocare a 20 mln. de lei pentru amenajarea a 26 de intersecţii. Una s-a decis atunci, alta s-a întâmplat pe parcurs. În final, din cei 20 mln. de lei, s-a decis, nu se ştie când şi cum, amenajarea a doar 20 de intersecţii.

Banii au intrat în conturile CFM încă în prima lumătate a anului 2013: în martie – 8 mln., iar în iunie – 12 mln. de lei. O mare parte din bani au fost utilizaţi însă de conducerea CFM în alte scopuri. Conform actului IF, din cele 8 mln. primite în martie, CFM a cheltuit 6,5 mln. contrar destinaţiei, pentru achitarea facturilor agenţilor economici pentru materialele şi serviciile efectuate la necesitatea întreprinderii. Şi o parte din cele 12 mln. primite în iunie, mai exact, 3,8 mln., au fost cheltuite de şefii întreprinderii de stat în alte scopuri, amenajarea intersecţiilor urmând a fi realizată din alte surse.

459-bariera2N-a câştigat cea mai bună ofertă

Controlul IF mai demonstrează nereguli majore în desfăşurarea licitaţiilor. Conform informaţiilor din actul privind rezultatele inspectării financiare tematice la CFM, în aprilie 2013, CFM a organizat licitaţia privind „contractarea serviciilor de instalare a sistemelor de supraveghere video” (intersecţiile urmau a fi supravegheate video, n.r.). Conform documentelor deţinute de ZdG, la licitaţie au participat 8 agenţi economici, câştigător urmând să devină firma care propunea cel mai mic preţ. Licitaţia a fost câştigată, însă, de firma SRL Justar-Tehno, care a oferit preţul de 453 mii de lei, chiar dacă alţi agenţi economici au propus sume mult mai mici. De exemplu, SRL Sistem Atis se angaja să ofere aceleaşi servicii contra sumei de 138,5 mii de lei, SRL Victiana – contra 204 mii, iar SC Omnicom – contra 271 mii de lei. Reprezentatul SC Omnicom a declarat pentru ZdG că participanţilor la licitaţie li s-a spus că a fost aleasă oferta ce propunea un preţ mai mare pentru că celelalte oferte nu corespundeau prevederilor din caietul de sarcini. „Oferta câştigătoare a fost cea mai apropiată de cerinţe”, ne-a spus acesta.

Publicitate
Publicitate

Pe 17 iunie 2013, între Vitalie Strună, directorul de atunci al CFM, şi Andrei Gurencov, directorul interimar al SRL Justar-Tehno, a fost semnat contractul la care, potrivit IF, lipsea graficul de executare a lucrărilor, dar şi faptul că, pe 26 iunie 2013, atunci când la CFM era deja un alt director interimar, Sergiu Tomşa, au fost transferaţi pe contul SRL-ului 170 mii de lei. „Până la expirarea termenului de valabilitate a contractului (31.12.2013) SRL „Justar-Tehno” nu şi-a onorat obligaţiunile contractuale şi nu a efectuat lucrările preconizate. La 26 decembrie 2013, CFM, condusă deja de Andrei Domaşcan, a încheiat un acord adiţional cu firma SRL Justar-Tehno, care deţine şi firma de pază Justar, prin care a fost prelungit termenul de valabilitate a contractului până la 11 iulie 2014”, se spune în actul IF. Solicitaţi de ZdG, reprezentanţii SRL-ului nu au dorit să se pronunţe pe marginea cazului.

Majorări nejustificate

Altă licitaţie, alte probleme. În iulie 2013, s-a organizat licitaţia privind „contractarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de amenajare a pasajelor la nivel de cale ferată cu bariere automate”. Au depus oferte cinci agenţi economici, trei fiind din afara ţării. Câştigătoare a fost desemnată firma FŞP „Universinj” SRL, care a propus pentru serviciile solicitate 1,6 mln. de lei. „Dat fiind faptul că CFM a inclus în caietul de sarcini pentru achiziţia serviciilor de proiectare suma mijloacelor bugetare disponibile pentru efectuarea acestor lucrări, proiectantul, FŞP „Universinj” SRL, a întocmit proiectele pentru amenajarea a 20 de intersecţii la nivel cu drumurile publice în sumă totală de 64,97mln de lei, cu 44,97 mln. de lei mai mult decât suma mijloacelor financiare alocate”, a constatat IF.

„Proiectele întocmite de FŞP „Universinj” SRL au fost supuse verificării de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor, care, depistând majorări considerabile al costurilor lucrărilor, a redus valoarea acestora cu 5 mln. (!) de lei, fapt ce denotă intenţia nejustificată de majorare a costului lucrărilor”, se mai spune în actul de control. „Inspecţia a mai constatat că, la 14 decembrie, FŞP „Universinj” SRL nu îşi onorase obligaţiunile contractuale care prevedeau finalizarea lucrărilor până la 10 noiembrie, iar de către CFM nu era semnat actul de primire-predare şi factura fiscală. Documentele respective au fost semnate după finalizarea controlului, de comun acord cu factorii de decizie ai CFM, cu o dată anterioară, şi anume, 5 decembrie 2013”, se mai spune în act.

459-bariera3

Licitaţie „dubioasă”, anulată de AAP

Pe 6 decembrie 2013, CFM a anunţat, prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice (AAP), licitaţia privind „contractarea serviciilor de amenajare a pasajelor la nivelul căii ferate cu bariere automate”. Gestul a fost considerat „inexplicabil” de către revizori din simplul motiv că, la acel moment, CFM încă nu primise documentaţia de proiect de la Serviciul de expertizare. „Dat fiind faptul că, la data publicării anunţului de petrecere a licitaţiei publice, Întreprinderea nu deţinea date şi cifre finale care urmau obligatoriu a fi incluse în caietul de sarcini, IF constată caracterul formal al procedurilor de achiziţionare atât a serviciilor de proiectare, cât şi a lucrărilor de amenajare a intersecţiilor la nivel cu drumurile publice, fapt despre care a fost informată AAP pe 24 decembrie 2013 pentru luare de atitudine”, se spune în document.

Revizorii au ajuns la concluzia că licitaţia „prezintă dubii referitoare la caracterul imparţial şi obiectiv” după ce au constatat că la licitaţie au fost depuse trei oferte: ÎM Reprolux SA – 85 mln. de lei, SRL „Alex S&E”- 49 mln., şi SRL “Desalina” – 75 mln. „Ultimii doi participanţi au unul şi acelaşi fondator, aceeaşi adresă juridică, ce denotă un conflict de interese, cât şi posibilitatea unei înţelegeri prealabile”, precizau revizorii, care mai constatau faptul că doi agenţi economici au propus preţuri exagerate, creând premise pentru câştigarea licitaţiei de către SRL „Alex S&E”, aşa cum de fapt s-a şi întâmplat. Motivând şi cu alte încălcări, Inspecţia a sesizat AAP, care a anulat rezultatele licitaţiei. Totodată, IF a comparat preţurile de piaţă pentru elementele care stau la baza amenajării intersecţiilor de cale ferată, constatând că o barieră automată de mare viteză costă, în R. Moldova, aproximativ 40,2 mii de lei, adică de 6,61 ori mai puţin decât preţul propus de ofertantul câştigător. „Totodată, reieşind din deducţia logică, pentru amenajarea unei intersecţii este nevoie de două bariere, în timp ce, din motive inexplicabile, în devizele de cheltuieli întocmite de câştigător sunt incluse trei. Un dulap de releu pentru instalarea sistemelor automatizate costă aproximativ 46,5 mii lei, de 10 ori mai ieftin decât preţul propus de către participanţii la licitaţie”, scrie în act.

Bătaia de joc pe banii statului, nesancţionată

În concluzie, IF a constatat „caracterul dubios al administrării resurselor alocate din fondul rutier pentru amenajarea intersecţiilor la nivel cu calea ferată. Conducerea CFM a gestionat fraudulos încercarea de a valorifica resursele bugetare, generând suspiciuni argumentate asupra unei înţelegeri prealabile pentru deturnarea banilor publici”. Totuşi, în urma depistării acestor nereguli, nimeni nu va avea de suferit. Alexei Secrieru, şeful IF, după ce a încercat să afle de unde avem actul la care am făcut referire, ne-a spus că, după depistarea neregulilor, „am venit acasă şi ne-am consultat. Am remis informaţia ministrului Finanţelor şi AAP, care a anulat licitaţia (ultima, n.r.) Deja, la noi, actul este realizat”. Întrebat despre celelalte încălcări depistate de revizori, şeful IF ne-a spus că nu ţine minte despre ce este vorba şi că cel mai important e anularea ultimei licitaţii. Totodată, acesta a precizat că actul nu va fi remis organelor de drept, pentru că acest lucru se întâmplă doar atunci când se depistează „o încălcare evidentă a legii”.

Sergiu Tomşa, actualul şi fostul director interimar al CFM (între 20 iunie şi 20 august 2013), ne-a declarat că nu este la curent cu actul întocmit de IF. „Cred că informaţia a fost la directorul general, Andrei Ivanovici Domaşcan. Eu, până acum, m-am ocupat doar de infrastructură şi nu de finanţe. Nu am fost implicat în licitaţii”. Referitor la amenajarea intersecţiilor, Tomşa ne-a spus că „acum se lucrează la aceste întrebări”. Amintim că Andrei Domaşcan a fost demis în urmă cu o săptămână de ministrul Transporturilor, Vasile Botnari. Nu am reuşit să aflăm dacă există o legătură între actul de revizie al IF şi demiterea lui Domaşcan. Ministrul Botnari ne-a spus că este în şedinţă, iar apoi nu a răspuns la apelurile ZdG. Evgheni Petrenco, şef adjunct al Serviciului Linii din cadrul CFM, ne-a anunţat că, pe teritoriul R. Moldova, există 266 de intersecţii ale căilor ferate, dintre care, 242 pe teritoriul care aparţine de facto R. Moldova (fără regiunea transnistreană), dintre care, 39 sunt păzite. Acesta a precizat că, în ultimii 20 de ani, toate accidentele de la aceste intersecţii s-au produs din cauza şoferilor şi că acestea nu ar fi fost evitate chiar dacă acolo ar fi fost instalate bariere.

Publicitate
Publicitate