Indemnizaţiile ambasadorilor – Ziarul de Gardă
 • Indemnizaţiile ambasadorilor

  Indemnizaţiile ambasadorilor
  11 noiembrie 2017 | 09:40

  Cea mai mare indemnizaţie lunară o primeşte ambasadorul R. Moldova în Elveţia, Tudor Ulianovschi – echivalentul a aproximativ 3 mii de euro. Indemnizaţia acestuia, dar şi cele ale întreg corpului diplomatic care activează la Geneva au fost majorate printr-o hotărâre luată de Guvernul Filip în octombrie 2016, autorităţile motivând necesitatea modificărilor prin faptul că nivelul de trai din Elveţia este mai scump decât în celelalte ţări în care R. Moldova are misiuni diplomatice, dar şi prin faptul că francul elveţian a înregistrat o devalorizare în raport cu moneda euro. O indemnizaţie aproape similară cu cea a ambasadorului R. Moldova în Elveţia ridică şi ambasadorul R. Moldova în Japonia, fostul ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. Pe contul acestuia intră, lunar, aproximativ 2750 de euro. Ceilalţi ambasadori ridică lunar indemnizaţii de aproximativ 2 mii de euro.

  Ambasadorii pe care R. Moldova îi are în străinătate beneficiază, pe lângă salariile lunare care variază între 10 şi 13 mii de lei (conform informațiilor din declarațiile de avere și interese ale ambasadorilor) de indemnizaţii lunare. Dacă până anul trecut indemnizaţiile erau aproximativ egale pentru toate misiunile diplomatice, printr-o hotărâre de Guvern din decembrie 2016, s-a decis majorarea indemnizaţiei personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al misiunii diplomatice a R. Moldova la Geneva (Elveţia).

  Ulianovschi şi Bumacov, ambasadorii cu cele mai mari indemnizaţii

  Tudor Ulianovschi (în poză alături de soția sa, Corina Cojocaru) a fost numit ambasador al R. Moldova în Confederaţia Elveţiană cu sediul la Geneva şi Reprezentant Permanent al R. Moldova pe lângă oficiul ONU la Geneva, la propunerea Guvernului Filip, printr-un decret semnat de preşedintele Nicolae Timofti pe data de 4 februarie 2016

  Până în octombrie 2016, ambasadorul ridica o îndemnizaţie lunară de aproximativ 2 mii de euro, iar după modificările operate de Executiv, acesta a ajuns să încaseze 3500 de franci elveţieni, care, la cursul euro/franc elveţian la data de 1 noiembrie 2017 echivalează cu suma de 3 mii de euro. Prin acea hotărâre de Guvern s-a decis ca şi ceilalţi angajaţi ai misiunii diplomatice să beneficieze de majorări. Astfel, Corina Cojocaru, soţia lui Tudor Ulianovschi, care activează la Ambasadă, dar şi cei doi consilieri ai misiunii, ridică lunar indemnizaţii de 2975 de franci elveţieni, echivalentul a 2550 de euro (la cursul euro/franc elveţian din 1 noiembrie 2017). Misiunea are doi secretari, care ridică lunar, după indexare, câte 2800 de franci elveţieni (aproximativ 2400 de euro). Indemnizaţiile acestor funcţionari depăşesc majoritatea indemnizaţiilor pe care le primesc ceilalţi ambasadori pe care îi are R. Moldova în străinătate.

  Singurii care pot concura cu reprezentanţii Ambasadei R. Moldova în Confederaţia Eleveţiană, care are şi statut de reprezentanţă permanentă a R. Moldova pe lângă oficiul ONU de la Geneva, sunt angajaţii misiunii diplomatice din Japonia. Acolo, ambasadorul Vasile Bumacov ridică, pe lângă salariu, o indemnizaţie lunară de 3200 de USD, echivalentul a aproximativ 2750 de euro. Consilierul misiunii are o indemnizaţie de 2720 de USD (aproximativ 2300 de euro). Totuşi, situaţia din cadrul misiunii diplomatice a R. Moldova în Japonia este diferită faţă de cea din Elveţia, pentru că indemnizaţiile acestora au fost stabilite încă în 2015, an în care R. Moldova a ales să-şi deschidă misiune diplomatică în Ţara Soarelui Răsare. Ulterior, în aprilie 2016, în această funcţie a fost numit Vasile Bumacov, cel care a fost anterior ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare.

  Ceilalţi ambasadori pe care R. Moldova îi are în străinătate ridică indemnizaţii lunare aproape similare. Ambasadorul R. Moldova în Marea Britanie are o indemnizaţie lunară de 2000 de lire sterline, echivalentul a 2250 de euro, cel din SUA are o indemnizaţie lunară de 2500 de USD (2150 de euro), cel din Rusia ridică lunar o indemnizaţie de 2100 de euro, în timp ce ambasadorii R. Moldova din Germania, Austria, Italia, Franţa, Spania sau misiunea R. Moldova de pe lângă Uniunea Europeană (Belgia) au indemnizaţii de 2 mii de euro.

  Publicitate

  Cum explică Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene majorarea indemnizaţiilor angajaţilor misiunii diplomatice din Geneva

  ZdG a solicitat, în scris, o explicaţie de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) despre motivele care au dus la majorarea indemnizaţiilor pentru reprezentanţii misiunii diplomatice din Geneva, dar şi despre faptul că soția lui Tudor Ulianovschi, ambasadorul R. Moldova în Elveţia, Corina Cojocaru lucrează tot în cadrul Ambasadei. Printr-un răspuns oferit în scris, instituţia precizează că majorarea indemnizaţiilor misiunii diplomatice a R. Moldova la Geneva a fost necesară pentru că aceasta ar fi „unica misiune a ţării noastre cu multiplă acreditare pe multilaterală (circa 200 organizaţii internaţionale şi agenţii specializate cu sediul la Geneva) şi dublă acreditare pe bilaterală (Elveţia şi Liechtenstein). Alte ţări au câte 2, 3 şi chiar 4 ambasadori acreditaţi la Geneva şi Berna (de exemplu, Muntenegru: ţară mică, ce şi-a obţinut independenţa doar în anul 2006, are 2 ambasadori la Geneva, acreditaţi pentru ONU şi, respectiv, pentru OMC, precum şi un alt ambasador la Berna, cu o misiune diplomatică separată de cele două care se află la Geneva – în total 3 ambasadori în Elveţia pentru un stat mic şi în curs de dezvoltare precum este Muntenegru)”, precizează MAEIE.

  „Totodată, informăm că ambasadele şi reprezentanţele diplomatice ale statelor acreditate la Geneva au inclus Elveţia în categoria superioară de salarizare, având un sistem de indexare sistematică anuală sau revizuirea indemnizaţiilor la fiecare 3-5 ani, pentru ca acestea să fie racordate la costurile de viaţă şi fluctuaţiile cursului valutar. Indemnizaţiile personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al misiunii R. Moldova rămân în continuare foarte mici în comparaţie cu misiunile diplomatice ale altor ţări la Geneva. Pentru majoritatea statelor, inclusiv pentru statele slab dezvoltate, Geneva/Elveţia se află într-o categorie separată de salarizare faţă de alte capitale”, precizează MAEIE. Ministerul susţine că în 1997, atunci când a fost aprobată structura şi personalul scriptic al Reprezentanţei permanente a R. Moldova în Geneva, 1 euro echivala cu 1,88 franci elveţieni. „Indemnizaţiile colaboratorilor erau calculate în euro, prin urmare, în anii 1997-2010, indemnizaţiile la Geneva, datorită unui curs favorabil, atingeau cât de cât plafonul coşului minim de trai al cantonului Geneva din acea perioadă (3500 franci). Valuta naţională a Confederaţiei Elveţiene (CHF) în perioada 2008 – 2016 însă s-a apreciat semnificativ în raport cu euro: de la 1.66 până la 1.08 (date oficiale ale Băncii Naţionale Elveţiene). Un simplu calcul: indemnizaţia medie pentru o familie a unui angajat al Ambasadei (cu statut diplomatic) era de circa 2200 euro. În anul 2007, valoarea reală a sumei respective era de circa 3652 CHF. Totodată, în prezent, în anul 2016, valoarea reală a indemnizaţiei menţionate era de circa 2376 CHF. Astfel, diferenţa de 1276 CHF reprezintă suma reală a valorii cu care s-a diminuat indemnizaţia personalului misiunii diplomatice la Geneva”, explică ministerul.

  „Prin urmare, hotărârea de Guvern din 25 octombrie 2016 nu face decât să reajusteze indemnizaţiile la cuantumul în franci elveţieni, pe care îl primeau colaboratorii misiunii în anii’90. Totodată, ţinem să reiterăm că salariul minim pe economie în Confederaţia Elveţiană este de circa 3850 CHF lunar. Astfel, dacă în anul 2007 indemnizaţia în euro a personalului diplomatic era aproximativ egală cu salariul minim elveţian, atunci în 2016, valoarea reală a indemnizaţiei s-a diminuat cu circa 35%”, se menţionează în răspunsul oferit de MAEIE, care mai argumentează necesitatea majorării indemnizaţiilor cu faptul „creşterii preţurilor şi costurilor exorbitante în oraşul gazdă a celor peste 200 organizaţii internaţionale, unde activează funcţionari internaţionali cu salarii care depăşesc de câteva ori indemnizaţiile funcţionarilor misiunilor diplomatice, precum şi în contextul scumpirii serviciilor şi bunurilor pe teritoriul Elveţiei în anii 2015-2016”. „Un colaborator administrativ-tehnic al Misiunii care avea indemnizaţia 1100 euro până la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern din 25 octombrie 2016 era în dificultate să acopere cheltuielile pentru şcoala publică şi grădiniţa copiilor, costul cărora depăşeşte cu mult suplimentul acordat copiilor. Salariul minim pe economie în Confederaţia Elveţiană diferă de la un canton la altul anual. Anul trecut, salariul minim pe economie pentru ca o familie să supravieţuiască în Elveţia a fost de circa 3850 CHF lunar (nivelul minim de sărăcie – le taux de pauvreté). Astfel, valoarea reală a indemnizaţiei personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al Republicii Moldova este sub limita salariului minim pe economie elveţian. Problema abordată aici nu trebuie interpretată ca o situaţie inedită, deoarece majoritatea misiunilor noastre peste hotare se confruntă cu probleme similare, doar că gradul de alertă este diferit în funcţie de coşul minim de consum şi de fluctuaţiile cursului valutar, în ţările unde indemnizaţiile misiunilor diplomatice sunt acordate în moneda naţională (SUA în dolari, Marea Britanie în lire sterline)”, anunţă MAEIE.

  Despre faptul că Tudor Cojocaru și soția sa figurează pe site-ul misiunii diplomatice ca fiind angajați în cadrul misiunii, ministerul precizează că „funcţia respectivă (a Corinei Cojocaru, n.r.) de Delegat de ţară la Organizaţia Mondială pentru Comerţ (OMC) sau Reprezentant Permanent la OMC este reglementată separat printr-o hotărâre de Guvern din 2003, prin care Ministerul Economiei desemnează două persoane responsabile de relaţiile cu OMC, având un statut juridic separat faţă de Reprezentanţa Permanentă a R. Moldova pe lângă Oficiul ONU la Geneva şi Ambasada ţării noastre în Elveţia. Conform hotărârii de Guvern din 2003, coordonarea şi evaluarea activităţii acestor persoane în cadrul OMC se pune în sarcina Ministerului Economiei. Totodată, ţinem să precizăm că practica altor state ale Uniunii Europene, cu precădere România, Franţa, Italia, China etc., încurajează detaşarea cuplurilor de diplomaţi peste hotarele ţării în aceeaşi misiune diplomatică, în contextul economisirii resurselor bugetare şi menţinerii valorilor familiale. De exemplu, România are 36 de cupluri de diplomaţi, fiind o practică des întâlnită. În cazul Republicii Moldova, ne referim la două reprezentanţe diferite, cu statut juridic separat, reglementat prin două hotărâri de Guvern diferite. Astfel de situaţii se întâlnesc frecvent la Geneva, Bruxelles, Roma, Washington, Paris, Moscova şi alte capitale unde majoritatea statelor au câte 2-3 reprezentanţe diplomatice”, anunţă MAEIE.

  UPDATE:

  După un comunicat al MAEIE publicăm, REPETAT, reacția familiei Ulianovschi.

  Replica la articolul publicat de Ziarul de Gardă cu privire la indemnizațiile ambasadorilor

  Publicitate

  Vă mulțumim repetat pentru interesul manifestat față de situația din serviciul diplomatic al Republicii Moldova și reiterăm respectul MAEIE față de principiul independenței și libertății editoriale a surselor mass-media.

  Totodată, constatăm cu regret că unele elemente importante ale articolului publicat de către ZdG în ziua de 3 noiembrie 2017 cu privire la problema îndemnizațiilor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova nu corespund realității și sunt prezentate într-un mod eronat, în pofida unei informații clare și concludente transmise anterior de către MAEIE urmare a solicitării ZdG. În aces context, solicitam respectuos reflectarea costurilor reale ale coșului minim de consum în Elveția (școala publică de stat pentru un copil costă între 350-400 franci lunar, iar o gradinita publica de stat variază între 400 și 1800 franci lunar pentru doar un copil. Iar colaboratorii misiunii diplomatice la Geneva achita din indemnizația personală 10% lunar din costurile serviciilor medicale. Iar alte misiuni diplomatice ale Republicii Moldova nu achita aceste servicii. Coșul minim de consum în Elveția fiind de 3850 franci.

  Mențiunea arbitrară din articol precum că salariile Ambasadorilor variază între 10 și 13 mii de lei nu corespunde realității, salariul mediu al unui Ambasador fiind de circa 8 mii lei, suma care variază în funcție de stagiul de cotizare (vechimea în muncă) și rangul diplomatic deținut

  Totodată, ținem sa va informăm ca indemnizațiie altor Ambasadori la Geneva variază între 5000 (România, Montenegro) -15000 eur (Japonia, etc).

  În pofida faptului că Editorialul a citat Hotărârea de Guvern nr. 1207 din 08.10.2003, care stipulează clar statutul juridic separat al Reprezentanței RM pe lângă Organizația Mondială a Comerțului și implicit statutul juridic separat al dnei Dr Corina Cojocaru, Delegat de țară pentru OMC, în articolul publicat faceți referire de mai multe ori la faptul că Dumneaei ar fi deținut funcția de Adjunct al Ambasadorului – ceea ce este totalmente greșit și subiectiv interpretat de către editorailulu ZdG. (jurnaliștii editorialului nu au verificat pagina web a Ambasadei și nici nu au interpretat corect hotărârea de Guvern din 2003).

  În acest context, solicităm respectuos excluderea frazelor:
  “misiunea diplomatică a Republicii Moldova din Elveția este condusă de soț și soție”.

  “că adjunctul lui Tudor Ulianovschi, ambasadorul Republicii Moldova în Elveția, este chiar soția acestuia Corina Cojocaru” și

  “Astfel adjunctul Ambasadorului, funcție ocupată de Corina Cojocaru, soția lui Tudor Ulianovschi…”.

  Pentru informare și clarificare, ținem să vă precizăm că actualmente șeful adjunct al Misiunii RM pe lângă ONU este dl Marin Cebotari, Reprezentant Permanent-adjunct. Iar Corina Cojocaru activează în cadrul misiunii Republicii Moldova la OMC, mult pana la detașarea în misiune a Ambasadorului Ulianovschi la ONU.

  Totodată, spre finalul articolului, ZdG citează argumentarea juridică a MAEIE cu privire la delimitarea clară a statutului juridic al Misiunii Republicii Moldova la ONU față de statutul juridic al Reprezenței țării noastre pe lângă Organizația Mondială a Comerțului. Este regretabil faptul că redacția ZdG a dus în eroare cititorul oferind o apreciere greșită a sensului de jure și de facto a Hotărârii de Guvern nr 1207 din 2003.

  În vederea asigurării unui articol jurnalistic obiectiv și profesionist, precum și în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare (dreptul la replică, rectificare și la remedii echivalente), solicităm rectificarea conținutului articolului având la bază precizările sus-menționate

   

  Publicitate
  Publicitate
  Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția. • TRIMITE ȘTIREA TA
  Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
  FORMULAR

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

  În ediția ZdG din 10 februarie, găsiți o anchetă despre sediul pe care îl închiriază Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, o clădire luxoasă, cu cinci etaje, aproape de centrul Chișinăului. Astfel,…
  Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

  Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

  După ce Guvernul a decis prelungirea, până la 31 decembrie 2022, a termenului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou, în R. Moldova continuă procedurile de evalua…
  Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

  Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

  Tot mai mulți tineri din R. Moldova aleg să studieze la instituții de învățământ superior de peste hotare. Motivele deciziei de a pleca sunt diverse: de la calitatea precară a studiilor la nerecunoașterea diplo…
  Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  Termoelectrica a solicitat ANRE-ului majorarea tarifelor pentru energia electrică și termică – DOC

  S.A. Termoelectrica a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a R. Moldova (ANRE) majorarea tarifelor pentru energia electrică și termică. Compania cere un tarif de 2382,72 de lei/Gcal pe…
  Termoelectrica a solicitat ANRE-ului majorarea tarifelor pentru energia electrică și termică – DOC

  Memur Maaşı Hesaplama

  - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
  casinovale.club
  -
  süperbetin
  - benjabet -

  kolaybet

  -
  betgaranti
  - jojobet.pro -

  mersin eskort

  - eskort - eskort eskişehir -
  web tasarım hizmeti
  -
  istanbul avukat
  - deneme bonusu veren siteler

  Memur Maaşı Hesaplama

  - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
  casinovale.club
  -
  süperbetin
  - benjabet -

  kolaybet

  -
  betgaranti
  - jojobet.pro -

  mersin eskort

  - eskort - eskort eskişehir -
  web tasarım hizmeti
  -
  istanbul avukat
  - deneme bonusu veren siteler